Sylwetki zmarłych współbraci

związanych z Polską Prowincją SVD

Śp. o. Piotr Bujok SVD

O. Piotr Bujok urodził się 9 sierpnia 1952 r. w Zabrzu, w diecezji opolskiej, w rodzinie Romana i Małgorzaty z domu Kareta. Miał starszego brata. W latach 1959-1967 uczęszczał do szkoły podstawowej, po której ukończeniu uczył się w szkole zawodowej. W 1970 r. rozpoczął naukę w Technikum Samochodowym w Gliwicach. Po ukończeniu technikum, w 1973 r., rozpoczął studia wyższe na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Obudziło się jednak w nim powołanie do życia zakonno-misyjnego. We wrześniu 1976 r. wstąpił do Zgromadzeniu Słowa Bożego i rozpoczął nowicjat w Domu Misyjnym św. Wojciecha w Pieniężnie. Od 1978 r. studiował filozofię i teologię w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie. 8 września 1982 r. w kościele seminaryjnym w Pieniężnie złożył wieczystą profesję zakonną, a 19 września tegoż roku przyjął z rąk ks. bp. Edmunda Piszcza, sufragana chełmińskiego, święcenia diakonatu. Święcenia kapłańskie otrzymał w Pieniężnie 17 kwietnia 1983 r. z rąk ks. bp. Jerzego Ablewicza, ordynariusza tarnowskiego. Zgodnie z wyrażona wolą, po święceniach wyjechał do pracy misyjnej w Chile.

Początkowo pracował w różnych parafiach poznając chilijską rzeczywistość. Od roku 1990 do 1998 był kapelanem w Colegio del Verbo Divino de Las Condes w Santiago de Chile. Następnie przeniósł się do miasta Los Angeles, gdzie był duszpasterzem lokalnej parafii Paillihue oraz kapelanem w EscuelaSan Jose de la Huaqui. W wolnych chwilach pomagał również w parafii diecezjalnej.

W latach 2011-2018 pracował duszpastersko w diecezji Chillan. Kiedy zachorował zamieszkał w domu rekolekcyjnym La Florida w Santiago de Chile, skąd po kilku miesiącach został przeniesiony do domu prowincjalnego. Pomimo intensywnego leczenia w Hospital Clinico de la Universidad Catolica stan jego zdrowia się nie poprawił.

O. Piotr Bujok zmarł rankiem 12 grudnia 2020 r. Miał 68 lat, z czego 37 lat przepracował w Chile. Przeżył 42 lata w ślubach zakonnych i 37 lat w kapłaństwie. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 13 grudnia w domu rekolekcyjnym La Florida w Santiago de Chile. Jego doczesne szczątki spoczęły w chilijskiej ziemi. Niech odpoczywa w pokoju.