Wiadomości

ŚWIAT MISYJNY

Pierwszy brat zakonny prowincjałem
Br. Roberto Duarte SVD (fot. za https://www.facebook.com/roberto.duarte.9638)

Pierwszy brat zakonny prowincjałem

Br. Roberto Duarte SVD został mianowany przez Radę Generalną przełożonym prowincjalnym Prowincji Ekwadorskiej. To pierwszy brat zakonny na tym stanowisku w historii Zgromadzenia.

Nominacja była możliwa po uzyskaniu niezbędnego pozwolenia z Dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

W komunikacie do prowincjała i członków Prowincji Ekwadorskiej, o. Paulus Budi Kleden SVD, generał zgromadzenia wyraził nadzieję, że ta nominacja stanie się okazją do umocnienia życia i misji Prowincji.

- Mam nadzieję, że ta nominacja pozwoli stawić czoła istotnym wyzwaniom życia zakonnego i misyjnego w Ekwadorze - napisał o. Generał.

Br. Roberto Duarte SVD urodził się 12 maja 1964 roku w Puerto Esperanza w Argentynie. Śluby wieczyste złożył 15 stycznia 1994 roku, a jego pierwszym przeznaczeniem misyjnym była Prowincja Ekwadorska. Był członkiem Rady Prowincjalnej oraz koordynatorem Apostolatu Sprawiedliwość i Pokój w Strefie Panamerykańskiej SVD. Tę ostatnią funkcję pełni do dziś.

W 2010 roku został mianowany wiceprowincjałem, ale kierując się obowiązującymi wówczas przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego Watykan nie przyznał zezwolił mu, jako zakonnikowi bez święceń kapłańskich, na objęcie urzędu. W 2012 roku został mianowany asystentem generalnym ds. formacji i edukacji braci w Zgromadzeniu Słowa Bożego.

rroberto duarte svd 850px 02Br. Roberto Duarte SVD (fot. za https://www.facebook.com/roberto.duarte.9638)

18 maja 2022 roku Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego opublikowała reskrypt papieża Franciszka w sprawie odstępstwa od kan. 588 §2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w którym papież przyznaje Kongregacji prawo do zezwalania, według własnego uznania i w indywidualnych przypadkach, na powierzanie braciom zakonnym urzędu wyższego i najwyższego przełożonego w kleryckich instytutach zakonnych prawa papieskiego i kleryckich stowarzyszeniach życia apostolskiego, opartych na prawie papieskim Kościoła łacińskiego. Tym samym już bez przeszkód prawnych Rada Generalna mianowała br. Roberto go przełożonym prowincjalnym.

Bracia zakonni odegrali absolutnie fundamentalną rolę w rozwoju Zgromadzenia Słowa Bożego. Jako doskonali fachowcy w różnych dziedzinach zapewniali funkcjonowanie kluczowych instytucji i apostolatów w samym Steylu jak i na misjach. Dzięki ich niestrudzonej, a często niezauważalnej pracy, dzieło misyjne werbistów rozkwitło. Obecnie w całym zgromadzeniu pracuje w sumie 547 braci zakonnych, w tym 478 w ślubach wieczystych i 69 w ślubach czasowych (stan na 1 czerwca 2022). W Polskiej Prowincji SVD pracuje obecnie 25 braci zakonnych.