Wiadomości

POLSKA

10. Konkurs plastyczny "Gdy myślę misje" rozstrzygnięty

X edycja Konkursu Plastycznego pod hasłem „Gdy myślę misje … - Mój Kościół Parafialny”, którego organizatorem jest Muzeum Misyjno-Etnograficzne Księży Werbistów w Pieniężnie, przeszła do historii.

Konkurs trwał od 3 lutego do 4 kwietnia 2023 r. Napłynęło w sumie 1279 prac z 65 miejscowości w całej Polsce. Prace powstawały pod kierunkiem katechetów, księży, sióstr zakonnych, nauczycieli plastyki oraz rodziców i członków rodzin dzieci i młodzieży.

Książka w formie audiobooka

Niedawno nakładem Wydawnictwa WAM została wydana w formie audiobooka książka “Gdzie jest twój Bóg. Szukając Stwórcę zmysłami”. Autorem wydanej wcześniej przez Wydawnictwo VERBINUM książki jest o. Mirosław Piątkowski SVD, a współautorami o. Szczepan Szpyra SVD, biblista i Joanna Przybyła.

O. Piątkowski wyjaśnia, że pomysł wydania książki w formie audiobooka zrodził się po wielu zapytaniach i prośbach czytelników.

Podsumowanie wiosennej tury Spotkań Rejonowych Przyjaciół Misji 2023

Za nami wiosenna część Spotkań Rejonowych Przyjaciół Misji, które odbyły się 25 lutego w Elblągu, 4 marca w Olsztynie, 11 marca w Gdyni, 25 marca w Bielsko-Białej i 6 maja we Wrocławiu. Gościem spotkań w Elblągu i Olsztynie był o. George Joseph SVD z Indii, w Gdyni br. Krzysztof Walendowski SVD z Boliwii, w Bielsku-Białej o. Yulius Dua SVD z Indonezji, a we Wrocławiu o. Mariusz Szczepański SVD z Ekwadoru. 

Werbiści w Rybniku

Werbiści przybyli do Rybnika 19 stycznia 1922 r., aby w odrodzonej Polsce zająć się propagowaniem misji katolickich poprzez redakcję i kolportaż czasopism religijnych. Misjonarze zajmowali się też działalnością wychowawczą i oświatową. W 1923 r. otworzyli Niższe Seminarium Duchowne, które cieszyło się takim zainteresowaniem ze strony uczniów, że postanowiono wybudować gmach nowego klasztoru, który został oddany do użytku w 1932 r. Tuż przed wybuchem II Wojny Światowej w Niższym Seminarium uczyło się 120 wychowanków.

Nowa Rada Prowincjalna na kadencję 2023-2026

1 maja 2023 roku rozpoczęła się kadencja nowej Rady Prowincjalnej Polskiej Prowincji werbistów. W jej składzie znaleźli się: o. Tomasz Bujarski SVD (wiceprowincjał), br. Krzysztof Drabik SVD (admonitor) oraz ojcowie Firmin Azalekor SVD i Henryk Szymiczek SVD (radcy). Radzie prowincjalnej będzie przewodzić o. Sylwester Grabowski SVD, wybrany już wcześniej na drugą kadencję jako prowincjał Polskiej Prowincji.

Zgodnie z Konstytucjami SVD i Kodeksem Prawa Kanonicznego Rada Prowincjalna wraz z Prowincjałem stanowią właściwą władzę wykonawczą prowincji.

Wdzięczni i posłani. Podsumowanie XII Czuwania Modlitewnego Rodziny Arnoldowej

W dniach 21-22 kwietnia 2023 r. na Jasnej Górze odbyło się XII Czuwanie Modlitewne Rodziny Arnoldowej. Tematem spotkania były słowa „Wdzięczni i posłani”. wzięło udział 30 werbistów, 15 Sióstr Służebnic Ducha Świętego (w tym misjonarze i misjonarki z Papui Nowej Gwinei, Indii, Boliwii, Paragwaju, Wietnamu, Indonezji, Togo) oraz około 250 osób z całej Polski.

Czuwanie było wyrazem wdzięczności Bogu za 100 lat istnienia Domów Misyjnych: św. Józefa w Górnej Grupie, św. Wojciecha w Pieniężnie, Królowej Apostołów w Rybniku i św. Małgorzaty w Bytomiu. Razem z Siostrami Służebnicami Ducha Świętego dziękowano za 100 lat istnienia klasztoru Anuntiata w Raciborzu.

Akt Zawierzenia Matce Bożej Rodziny Arnoldowej

- Maryjo, Matko Boga-Człowieka, zawierzam Tobie wszystkich nas, tworzących duchową Rodzinę osób żyjących charyzmatem św. Arnolda Janssena. Przede wszystkim zawierzam Ci Misjonarzy Werbistów, którzy zostali powołani i posłani, aby w całym świecie szerzyć Słowo Boże, Twego Wcielonego Syna - modlił się o. Prowincjał Sylwester Grabowski SVD podczas XII Czuwania Modlitewnego Rodziny Arnoldowej. - Zawierzam Tobie nasze głoszenie Ewangelii, nasze posługi oraz dzieła, które prowadzimy w 79 krajach na całym świecie. Wspieraj nas, abyśmy właściwie odczytywali znaki czasu; kieruj nasze kroki do miejsc, które wskaże Boża wola i wypraszaj nam gorliwość pierwszych apostołów i naszych świętych i błogosławionych współbraci. 

Homilia bp. Jerzego Mazura SVD podczas XII Czuwania Rodziny Arnoldowej

- Dziękujmy Trójjedynemu Bogu za pośrednictwem Maryi, Matki Słowa, Królowej Polski, za nas wszystkich należących do Rodziny Arnoldowej, za misjonarzy i misjonarki trzech Zgromadzeń założonych przez św. Arnolda - powiedział bp Jerzy Mazur SVD w homilii podczas XII Czuwania Modlitewnego Rodziny Arnoldowej na Jasnej Górze. - Dziękujmy Trójjedynemu Bogu za wszystkich współpracowników, darczyńców, wolontariuszy za wszystkich, którzy niosą Ewangelię o zbawieniu, o życiu wiecznym aż na krańce świata, którzy poprzez modlitwę, dar serca, ofiarowanie cierpienia wspomagają misyjne dzieło Kościoła.