Wiadomości

POLSKA

Akt zawierzenia Rodziny Arnoldowej Matce Bożej Jasnogórskiej
Fot. za https://twitter.com/JasnaGoraNews/status/1251225198822645762

Akt zawierzenia Rodziny Arnoldowej Matce Bożej Jasnogórskiej

AKT ZAWIERZENIA
Rodziny Arnoldowej Matce Bożej Jasnogórskiej

Maryjo, Matko nasza, Jasnogórska Pani! 

U Twoich stóp, przed Twoim tronem, pragnę w czasie tego Apelu polecić Ci i zawierzyć Tobie całą Rodzinę Arnoldową: Polską Prowincję Zgromadzenia Słowa Bożego, misjonarzy werbistów, a szczególnie Dom Misyjny Św. Wojciecha w Pieniężnie na Warmii, który obchodzi setną rocznicę istnienia i w którym mieści się nasze Misyjne Seminarium Duchowne. Zawierzamy Ci Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego, a szczególnie Dom Prowincjalny „Annuntita” w Raciborzu, który rozpoczął obchody setnej rocznicy istnienia oraz nasze drogie Siostry klauzurowe, czyli Zgromadzenie Sióstr Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji, wszystkich świeckich współpracowników, przyjaciół i dobrodziejów, którzy łączą się z nami duchowo w swoich domach.

O Matko ludzi i Matko narodów! Tobie znane są wszystkie cierpienia i trudności, troski i nadzieje nasze i wszystkich ludzi. Tobie, nasza ukochana Matko, polecamy cały Kościół misyjny. Niech Dobra Nowina o zbawieniu w Jezusie Chrystusie będzie znana ludziom wszystkich kontynentów i narodów, bo jesteśmy powołani nie do śmierci, ale do życia z samym Bogiem.

Święta Boża Rodzicielko, to oddanie się Tobie, wyrażone w moich słowach, oraz intencje ukryte w naszych sercach polecamy Tobie, jako doskonałej Orędowniczce i Matce.

Matko nasza, Maryjo, wraz z Tobą dzisiaj szczególnie prosimy Twego Syna umiłowanego, aby posłał pracowników do swojej winnicy, bo żniwo jest wielkie. Zawierzamy Ci, Cudowna Matko Kościoła, sprawę zakonno-misyjnych powołań, zwłaszcza do naszej Rodziny Arnoldowej.

W sposób szczególny pamiętamy dziś o misjonarzach i misjonarkach tworzących rodzinę Arnoldową, żyjących charyzmatem św. o. Arnolda Janssena, założyciela naszych zgromadzeń. Pod Twoją opiekę oddajemy naszych dobrodziejów i świeckich współpracowników oraz tych, którzy modlitwą, cierpieniem i ofiarą wspierają dzieło Twojego Syna, a naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Polecamy również wyrzyskich, którzy zmagają się i pracują dla zdrowia innych. Polecamy Ci szczególnie służby bezpośrednio zaangażowane w walce z epidemią. Bądź dla nich, Matko, wsparciem i potężną obroną.

Dziękujemy za dar naszego powołania i do Ciebie, Matko, uciekamy się, abyś je wciąż umacniała, wypraszając łaski potrzebne do wypełnienia naszej misji poprzez realizację charyzmatu otrzymanego od naszego Ojca Założyciela, który wypełniał wolę Twojego Syna.

Ufamy, iż któż jak nie Ty, Matko i Boski Majestat Twego zmartwychwstałego Syna, przy naszej ludzkiej woli i współpracy, zaradzą problemom, troskom i wyzwaniom, które z ufnością i nadzieją pragniemy przezwyciężać dla chwały Trójjedynego Boga i dobra każdego człowieka.

O Pani nasza! O, Matko nasza, pamiętaj, że Twoimi jesteśmy! Strzeż i broń nas jako rzeczy i własności swojej. Amen.

Jasna Góra, 17 kwietnia 2020 r. 

Fot. za https://twitter.com/JasnaGoraNews