Wiadomości

POLSKA

Promocja św. Arnolda Jansena w Bytomiu
Fot. Andrzej Danilewicz SVD

Promocja św. Arnolda Jansena w Bytomiu

„Z myśli św. Arnolda Jansena” - to tytuł nowej wystawy plenerowej przygotowanej przez Sekretariat ds. Misji Polskiej Prowincji SVD. Wystawa składa się z 22 plansz o wymiarach 140x94 cm ze zdjęciami misyjnymi opatrzonymi krótkimi myślami, które pochodzą z listów lub innych publikacji naszego Założyciela. 

Wystawa została umieszczona na płocie okalającym werbistowską Parafię św. Małgorzaty w Bytomiu w tygodniu poprzedzającym uroczystość św. Arnolda. Miejsce to jest uczęszczane przez wielu ludzi. Wystawie będzie towarzyszyć broszurka przybliżająca postać Założyciela, którą będzie można otrzymać w werbistowskim domu misyjnym. 

Po 2-miesięcznej prezentacji w Bytomiu wystawa trafi w kolejne miejsca na terenie kraju. Wkrótce, na podstawie przygotowanych plansz, zostaną wydrukowane pocztówki, które będą rozprowadzane wśród dobrodziejów i przyjaciół misji. (ad)

Fot. Andrzej Danilewicz SVD