Wiadomości

ŚWIAT MISYJNY

Ikona - Kibeho
Ikona Matki Słowa w Kaplicy Wieczystej Adoracji w Kibeho

Ikona Matki Słowa z Kibeho

Kibeho to małe miasteczko w Rwandzie, w samym środku Afryki. Znajduje się tam sanktuarium Matki Słowa, które powstało jako owoc objawień Najświętszej Maryi Panny w latach 1981-89. Były to pierwsze w Afryce i ostatnie na świecie objawienia Matki Bożej, uznane przez Kościół katolicki.

Maryja ukazała się trzem dziewczętom – Alphonsinie, Natkali i Marie Claire. Celem objawień było przekazanie przesłania dla całego świata, aby ludzkość opuściła drogę prowadzącą do samozagłady i śmierci, a powróciła do Pana Boga i korzeni wiary.

Kibeho nazywane jest Ziemią Świętą w związku z objawieniami i ludobójstwem miejscowej ludności w 1994 roku. Odwiedzane jest przez setki pielgrzymów z całej Afryki i innych kontynentów. Najwięcej wiernych gromadzi się 15 sierpnia i 28 listopada. Na tej ziemi znajduje się obecnie Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, Kaplica objawień, Kaplica Wieczystej Adoracji, droga krzyżowa z kapliczkami i ścieżka różańcowa z tajemnicami Siedmiu Boleści Maryi. W Sanktuarium i Kaplicy objawień znajdują się figury Matki Bożej powstałe według opisu wizjonerek.

W Kaplicy Wieczystej Adoracji, która powstała w maju 2018 roku znajduje się Ołtarz Wieczystej Adoracji wykonany przez znanego polskiego artystę, Mariusza Drapikowskiego. Gdy odwiedziłam Kibeho nie było tam jeszcze wizerunku Matki Bożej.

W sierpniu tego roku, podczas pobytu wolontariuszy Werbistowskiego Wolontariatu Misyjnego APOLLOS w Rwandzie, w rozmowie z ks. Zdzisławem Prusaczykiem SAC powstał pomysł napisania ikony Matki Słowa. Na pytanie misjonarza, czy namalowałabym taką ikonę, odpowiedziałam, że chętnie podejmę się tego zadania. Na przeszkodzie jednak stał brak potrzebnych materiałów, a ich zdobycie nie jest możliwe w Rwandzie.

Po pewnym czasie ksiądz Zdzisław z zaciekawieniem zapytał, co z tą ikoną. Odpowiedziałam, że jeżeli Matka Boska zechce, to ikona powstanie. Okazało się, że ikona była chyba naprawdę potrzebna, gdyż wszystkie trudności zostały powoli pokonane. Miejscowy stolarz przygotował deskę o wymiarach 100 x 30 cm. Inni wolontariusze, dolatujący z Warszawy, przywieźli farby, a w przysłanej z Polski paczce znalazł się potrzebny klej. Do wykonania nimbu wykorzystałam znajdujące się w ziemi w Kibeho naturalne minerały, mieniące się jak złoto i srebro. Wolontariusze szybko nazbierali potrzebną ilość połyskujących płatków, które w ikonie stały się symbolem tej świętej ziemi. Znalazło się nawet złoto płatkowe, którym ikona została wzbogacona.

Po zakończeniu pisania ikony podjęto wspólnie decyzję o umieszczeniu jej w Kaplicy Wieczystej Adoracji, na ścianie po prawej stronie tabernakulum. Matka Boska ma wzrok skierowany na wiernych gromadzących się w kaplicy, trzyma w rękach Różaniec do Siedmiu Boleści, prosząc o jego odmawianie. Kolejnym symbolem w ikonie są kwiaty u stóp Matki Bożej, które wyobrażają wszystkich ludzi - jako jej dzieci, które Ją kochają i czczą, a także te, które błądzą.

Inspiracją do powstania ikony była znajdująca się w Sanktuarium w Kibeho figura Matki Słowa. Ikona jest darem od wolontariuszy z Werbistowskiego Wolontariatu Misyjnego Apollos.

Jolanta Stolarczyk

ikona kibeho03