Wiadomości

ŚWIAT MISYJNY

Werbiści w liczbach na początku 2023 roku
Fot. www.unsplash.com

Werbiści w liczbach na początku 2023 roku

Według najnowszego opracowania statystycznego, przygotowanego przez Generalat, obecnie w 79 krajach na 6 kontynentach posługuje i przygotowuje się do pracy misyjnej 5833 werbistów, w tym 49 biskupów, 3990 kapłanów, 470 braci zakonnych, 139 diakonów, 826 kleryków i 62 braci w ślubach czasowych i 297 nowicjuszy.

Ponad połowa (52,2%) werbistów pochodzi z regionu Azji i Oceanii - w sumie 3037 osób. Na dalszych miejscach plasują się obie Ameryki (1121 osób), Europa (983 osoby) i Afryka (682 osoby).

Werbiści są zgromadzeniem wielokulturowym i wieloetnicznym, co wynika z faktu, że pochodzą z 79 narodowości. Najwięcej werbistów pochodzi z Europy (24 kraje), ale niewiele ustępuje jej region Azji i Oceanii (23 kraje). Jeśli chodzi o obie Ameryki werbiści pochodzą tam z 17 krajów, zaś w Afryce z 15 krajów.

Jeszcze ciekawiej prezentuje się statystyka dotycząca współbraci pracujących w danym regionie w porównaniu z tymi, którzy stamtąd pochodzą. I tak w regionie Azji i Oceanii w gronie 3047 współbraci jest zaledwie 168 pochodzących z innych części świata (w sumie z 26 krajów). W obu Amerykach na 1121 werbistów, spoza regionu pochodzi 762 (z 38 krajów). W Afryce na 682 misjonarzy spoza kontynentu pochodzi 264 (z 26 krajów). Na końcu jest Europa, choć i tutaj odnotować trzeba szybko wzrastającą wielokulturowość werbistowskich wspólnot. Na Starym Kontynencie na 983 współbraci 316 pochodzi spoza Europy (z 20 krajów).

W całym Zgromadzeniu najwięcej werbistów pochodzi z Indonezji. Jest ich 1709, co stanowi blisko 30% wszystkich współbraci. Na drugim miejscu plasują się Indie (972), a następnie Filipiny (464) i Polska (410). W pierwszej dziesiątce mieszczą się jeszcze: Wietnam (382), Ghana (219), Niemcy (210), USA (116), Brazylia (114) i Demokratyczna Republika Konga (108). Po jednym współbracie pochodzi z takich krajów jak: Salwador, Gwatemala, Peru, Laos, Katar, Sri Lanka, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Niger, Rwanda, a w Europie - Białoruś, Francja i Lichtenstein.

Najwięcej werbistów pracuje w indonezyjskiej Prowincji Ende (605), a na dalszych miejscach plasują się: Prowincja Niemiecka (236), Prowincja Indii Centralnych (229), indonezyjska Prowincja Jawa (229) i Prowincja Filipińska (228).

Równie ciekawie prezentuje się zestawienie werbistów pracujących na misjach poza krajem swego urodzenia. I tak najwięcej werbistów w krajach misyjnych pochodzi z Indonezji - 534, co stanowi nieco ponad 30% wszystkich Indonezyjczyków w Zgromadzeniu. Na drugim miejscu znajdują się Indie, skąd na misjach pracuje 296 współbraci (30% wszystkich hindusów w Zgromadzeniu). Na trzecim miejscu znalazła się Polska - 227 polskich werbistów pracuje w krajach misyjnych, co stanowi 55,4% wszystkich werbistów polskiego pochodzenia. Innymi słowy, co drugi polski werbista pracuje na misjach. Poza własnym krajem najwięcej pracuje Wietnamczyków - z 382 wszystkich w Zgromadzeniu, na misjach posługuje 223 (58,4%).

W Polskiej Prowincji pracuje obecnie 200 werbistów i 3 nowicjuszy z 6 narodowości. Oprócz Polaków w kraju posługuje lub przygotowuje się do pracy 21 współbraci z Indonezji, Wietnamu, Indii, Ghany i Togo. Na misjach Polscy werbiści pracują w 54 krajach na 6 kontynentach (najwięcej w Brazylii - 22 misjonarzy). Do Polskiej Prowincji należą także współbracia pracujący w Norwegii, Ukrainie i na Łotwie. W każdym z tych krajów pracuje po 3 werbistów.