Wiadomości

POLSKA

Akcja św. Krzysztofa 2019 - spotkanie kierowców
Poświęcenie pojazdów przez bp Janusza Ostrowskiego (fot. Krzysztof Oleczek-Ligman)

Akcja św. Krzysztofa 2019 - spotkanie kierowców

21 lipca 2019 roku w Misyjnym Seminarium Księży Werbistów w Pieniężnie odbyło się tradycyjne spotkanie kierowców i ich rodzin. O godz. 10.00 została odprawiona uroczysta Msza św. z okazji XXV Jubileuszowej Werbistowskiej Akcji Pomocy Kierowców na Rzecz Misyjnych Śródków Transportu.

Wspólnie modlono się w intencji wszystkich Darczyńców, którzy przez 25 lat wspierali wspomnianą akcję werbistowską, za ich rodziny, o bezpieczeństwo na drogach oraz za tragicznie zmarłych w wypadkach samochodowych.

Na wstępie wicerektor seminarium, o. Adam Michałek SVD, przywitał Jego Ekscelencję bpa pomocniczego Archidiecezji Warmińskiej Janusza Ostrowskiego, byłego misjonarza w Togo, który przewodniczył Eucharystii. Obecni był również o. Sylwester Grabowski SVD, Prowincjał oraz o. Andrzej Danilewicz SVD, Sekretarz ds. Misji.

Po słowach powitania o. Wiesław Dudar SVD, Dyrektor Referatu Misyjnego oraz główny organizator tej akcji, skierował kilka słów do zgromadzonych gości przypominając, iż to z tego miejsca 25 lat temu wyszedł apel nieżyjącego już o. Eugeniusza Śliwki SVD, aby wspomóc misjonarzy przy zakupie, remoncie bądź utrzymaniu środków transportu, którymi mogą dotrzeć do wiernych z sakramentami czy też pomocą medyczną. O. Dudar przypomniał także konkretne prośby i potrzeby na środki transportu, z jakimi w ostatnim czasie zgłosili się misjonarze.

Homilię wygłosił bp Janusz Ostrowski nawiązując do czytań mszalnych mówiących o gościnności Abrahama oraz Marty i Marii. Być gościnnym to dostrzec drugiego człowieka nie tylko oczami, ale sercem i umysłem, to przyjąć drugiego człowieka i wsłuchiwać się w niego - mówił bp Ostrowski. - Czy jako kierowcy dostrzegamy drugiego człowieka, drugiego użytkownika dróg? Nasza bezpieczna jazda na drogach może być naszą modlitwą i chwaleniem Boga poprzez szacunek do drugiego człowieka.

Procesja z darami - logo tegorocznej werbistowskiej Akcji św. Krzysztofa (fot. Krzysztof Oleczek-Ligman) 

Więcej fotografii

W darach ofiarnych przyniesiono bukiet kwiatów, logo XXV Akcji św. Krzysztofa, znicze oraz chleb i wino. Dary te pięknie zobrazowały wyrażone tego dnia intencje. Po Komunii św. zostało odśpiewane uroczyste Te Deum, będące dziękczynieniem za dobre rzeczy, które z pomocą ludzi zostały zdziałane w Polsce i na misjach.

Kilka słów do zgromadzonych skierował również o. Sylwester Grabowski SVD, prowincjał Polskiej Prowincji SVD. Poziękował wszystkim za udział w Eucharystii oraz za kontynuowanie dzieła, które rozpoczął śp. o. Eugeniusz Śliwka SVD. Podkreślił, jak ważne jest, że ktoś je to dzieło zainicjował, ale ważne też, że dzieło to jest nadal kontynuowane i wspierane.

Po Mszy Św. wszyscy w procesji przeszli na zewnątrz kościoła i po modlitwie do św. Krzysztofa, ks. biskup wraz z kapłanami poświęcił pojazdy.

Następnie spotkanie kontynuowane było na tarasie klasztornym, gdzie zgromadzeni otrzymali ciepły poczęstunek. Była też okazja do obejrzenia najnowszego filmu o Słudze Bożym o. Marianie Żelazku SVD, długoletnim misjonarzu w Indiach pt. „Miłość bez granic”. Goście do godzin popołudniowych cieszyli się ciepłą pogodą oraz ciszą i pięknem seminaryjnego ogrodu.

Wszystkim raz jeszcze składamy gorące podziękowanie za wszelką okazaną misjonarzom pomoc, czy to materialną czy też duchową, i już dzisiaj serdecznie zapraszamy w przyszłym roku!

s. Hanna Lellek SSpS