Wiadomości

POLSKA

Rekolekcje i odpust św. Arnolda w Laskowicach
Msza odpustowa w Laskowicach (fot. Mariusz Kubista SVD)

Rekolekcje i odpust św. Arnolda w Laskowicach

Święto patronalne Zgromadzenia Słowa Bożego w Domu Misyjnym w Laskowicach było po raz kolejny okazją do spotkania i refleksji nad bogatą duchowością św. Arnolda Janssena.

Uroczystej niedzielnej eucharystii, 15 stycznia 2023 roku, przewodniczył biskup pomocniczy Archidiecezji Pelplińskiej, ks. Arkadiusz Okroj. W ten szczególny czas wpisały się również Rekolekcje Przyjaciół św. Arnolda.

- Dzisiejszy dzień, pamiątka przejścia założyciela do Domu Ojca to okazja, by przywołać piękno charyzmatu Waszego zgromadzenia - mówił ksiądz biskup do zgromadzonych podczas Mszy św. odpustowej. Osobę ojca Arnolda wspominał jako tego, „któremu nie odpowiadała banalność życia, które sobie po prostu płynie”, a który „bycie człowiekiem interpretował jako nieustanne podejmowanie wyższych wymagań”.

- Bądźcie nadal jak Jan Chrzciciel, który niesie światu Słowo, Jezusa Chrystusa. Niech Chrystus wędruje przez czas i wszystkie miejsca. Niech wędruje, aby każdy miał szansę Go spotkać. Szansę na spotkanie, które niech rodzi prawdziwą wiarę, otwiera na łaskę nadziei, na świadomość celu, do którego wszyscy zmierzamy. Niech uzdalnia do podjęcia narracji miłości. Miłości, wobec której bezsilne jest zło. Miłości, której uczymy się w Kościele, przyjmując Słowo Boże i dając mu życie, za sprawą Ducha Świętego - powiedział biskup na zakończenie homilii.

Po uroczystym błogosławieństwie Jego Ekscelencja udał się wraz z wiernymi do holu głównego, aby tam poświęcić obraz przedstawiający patrona domu. To wierna kopia wizerunku założyciela, jaki znajduje się w Domu Macierzystym w Steylu. Praca ta została wykonana przez malarkę z Zamościa, panią Małgorzatę Gontarz.

Z holu głównego wszyscy udaliśmy się do Domu św. Józefa, niegdyś budynku Collegium. Tam poświęcona została figura św. Józefa, świeżo wyremontowane pokoje gościnne oraz studio i biuro koordynatora do spraw komunikacji.

Poświęcenie obrazu św. Arnolda Janssena w holu domu w Laskowicach (fot. Mariusz Kubista SVD)

Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele władz lokalnych, liczni dobrodzieje i przyjaciele domu. Swoją obecnością zaszczycił nas również o. Jerzy Ditrich OMI ze Zgromadzenia Oblatów, proboszcz Parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Laskowicach Pomorskich Maryi Niepokalanej.

W dniach 13-15 stycznia 2023 roku trwały również Rekolekcje Przyjaciół Św. Arnolda. To już czwarta edycja tych szczególnych spotkań. Powstały one z inicjatywy o. Krzysztofa Kołodyńskiego SVD, a ich inauguracja miała miejsce w Domu Misyjnym Świętego Józefa w Górnej Grupie w 2018 roku. Doskonale wpisały się one w klimat przygotowania i głębszego przeżywania tego święta.

Tematem rozważań były słowa: „Życiem swoim uwielbiajcie Boga”. Swoje refleksje prowadzący, o. Dariusz Pielak SVD, opierał o „Notatki i Postanowienia z 1906 roku”. Niełatwo zrozumieć ten bogaty, duchowy testament św. Arnolda. Prowadzący wskazał drogowskaz, do którego w całym swoim życiu dążył ten wielki kapłan: ideał miłości ofiarnej, sakramentalnej i dziewiczej, który to stał się zachętą do praktykowania dla rekolektantów. W miłości ofiarnej powinniśmy poświęcać Bogu naszą codzienność, jej radości, ale przede wszystkim trudy. Wdzięczność za to wszystko, co nas spotyka. Ważne, aby rosła w nas świadomość, że cierpienie jest łaską, która wyprowadzi większe dobro.

W skarbcu modlitw wspólnoty jest doskonały przykład Dziękczynienia na koniec dnia (Nowe Vademecum, s. 38). Miłość sakramentalna to „mistyka, która daje siłę do działania”. To spotkanie z Jezusem przed Najświętszym Sakramentem i w Eucharystii, gdzie odpowiadamy na Jego miłość. Tam uczymy się naśladować Jego pokorę, aby „dążyć do postawy wewnętrznej Jezusa w Jego życiu, nauczaniu i umieraniu”. Miłość dziewicza natomiast to wewnętrzna postawa, czystość serca, wolność od nieuporządkowanego przywiązania do czegoś lub kogoś.

O. Dariusz Pielak SVD podczas rekolekcji Przyjaciół św. Arnolda Janssena w Laskowicach (fot. Krzysztof Kołodyński SVD)

Zgłębianie tematu duchowości św. Arnolda Janssena to szczególny i wymagający szlak, ponieważ jej twórca swoją myślą dotykał szczytów. Nasze spotkania rekolekcyjne pozwalają nam nieco doświadczyć tej rzeczywistości. Ideałem byłoby, aby choć trochę z tego, co usłyszymy, przenieść na nasz grunt codzienny. Ostatnie spotkanie przyniosło wiele takich propozycji. Osobiście dotknęła mnie bardzo uwaga ojca Arnolda skierowana do kapłanów, aby „nie pozostawać zimnymi w pośrodku Boskiego ognia, jaki wzywacie na ołtarze”. Choć słowa te skierowane są do Jego duchowych synów, jakże nie odnieść tej uwagi do każdego z nas. Czy jesteśmy świadomi tego, czym jest eucharystia?

Życie codzienne dostarcza wszystkim nam niezliczonych powodów do radości, troski czy bólu. Jakże prosta to droga, aby na ołtarzu eucharystycznym, w łączności z ofiarą Jezusa ofiarować to wszystko Bogu. Z czasem, choć nie bez trudu, skierujemy do Niego swoje pierwsze słowa wdzięczności. Powoli będzie bowiem rodzić się w nas ta świadomość, że wszystko ma swój sens i zostało nam dane, abyśmy postępowali w drodze do Nieba. Można spojrzeć również na tę troskę św. Arnolda przez pryzmat swoistego lenistwa duchowego, braku większego zaangażowania, pozostania na poziomie tego, co niezbędne i najprostsze.

W odpowiedzi na ten apel wśród uczestników wcześniejszych już rekolekcji pojawiła się potrzeba włączenia się w jakieś wspólne dzieło. I tak zrodziła się idea współpracy osób świeckich na łamach strony internetowej „Przyjaciele św. Arnolda Janssena” na Facebooku. Cyklicznie, zgodnie z kalendarzem ważnych dla Zgromadzenia dat, umieszczane są tam modlitwy i refleksje przybliżające czytelnikowi osobę i dorobek Założyciela. Tym samym kierowaliśmy się impulsem, tworząc grupę wsparcia dla akcji „Pomocy Ofiarom Cyklonu na Madagaskarze”. Była to skuteczna, jak się później okazało, odpowiedź na potrzeby zniszczonej szkoły o. Adama Brodzika SVD w Mananjary.

Pora zatem sprostać kolejnemu wyzwaniu, jakie stawia nasz święty kapłan, by potem zweryfikować swoje postępy w przyszłym roku, o tej samej porze.

Krystyna Streng
Za: Komunikaty SVD