Wiadomości

POLSKA

Nagrody im. o. Mariana Żelazka 2023 wręczone

21 kwietnia po raz czwarty wręczono Nagrody im. o. Mariana Żelazka. W tym roku nagrodzeni zostali Maria Popowska, założycielka Towarzystwa Przyjaciół ojca Mariana Żelazka w Palędziu oraz Jerzy Grzybowski, wieloletni redaktor naczelny miesięcznika "Misjonarz".

Ceremonia wręczenia statuetki odbyła się podczas XII Czuwania Modlitewnego Rodziny Arnoldowej na Jasnej Górze.

Poświęcenie kopii obrazów dla parafii w Nowej Uszycy

13 kwietnia 2023 roku o godz. 15.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach odbędzie się uroczyste poświęcenie obrazów Apostołów Bożego Miłosierdzia – św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II. Obrazy te są darem Sanktuarium dla Parafii Przemienienia Pańskiego w Nowej Uszycy w Ukrainie, gdzie proboszczem jest o. Józef Gwóźdź SVD. 

Niech uroczystość ta stanie się okazją do trwania przy sercu Jezusa Miłosiernego, do modlitwy o pokój w Ukrainie i na całym świecie. Jeśli słowa Chrystusa dotykają Twojego serca, przyjedź tego dnia Łagiewnik, by zanurzyć się w Bożym Miłosierdziu. 

Woda dla Afryki

“Woda dla Afryki” to najnowsza akcja werbistowskiego Referatu Misyjnego w Pieniężnie. Jej celem jest pomoc lokalnym niewielkim wspólnotom w budowie studni głębinowej, która zapewnia czystą i zdrową wodę mieszkańcom i zwierzętom gospodarskim.

- Są rejony w Afryce, gdzie ludzie ciągle nie mają dostępu do czystej wody i gdzie jej wciąż brakuje. Możemy to zmienić. Cierpiącym z powodu braku wody wspólnie możemy wiele podarować i zmienić ich życie na lepsze - piszą organizatorzy akcji.

Wakacje z misjami 2023

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w 36. edycji werbistowskich “Wakacji z Misjami” organizowanych tradycyjnie w Ocyplu w Borach Tucholskich. Tegoroczne hasło brzmi: „Made in Góra Synaj”.

“Razem z Mojżeszem, który otrzymał od Pana Boga przykazania na Górze Synaj, będziemy podczas wspólnych turnusów odkrywali Boga, siebie i drugiego człowieka żyjącego nawet tysiące kilometrów od Polski.” - piszą organizatorzy w zaproszeniu.

Spotkania Rejonowe Przyjaciół Misji - wiosna 2023

Znamy już terminy wiosennych Spotkań Rejonowych Przyjaciół Misji organizowanych przez werbistowski Referat Misyjny z Pieniężna. Odbędą się one w Elblągu, Olsztynie, Gdyni, Bielsku-Białej i Wrocławiu.

Wydarzenia te są doskonałą okazją do spotkania świeckich współpracowników misyjnych werbistów ze sobą i z misjonarzami oraz zapoznania się z aktualnie prowadzonymi akcjami misyjnymi.

Misjonarz na Post 2023

W Środę Popielcową, 22 lutego, rozpoczęła się X edycja akcji “Misjonarz na Post”. Jej celem jest zapewnienie polskim misjonarzom duchowego i modlitewnego wsparcia w czasie Wielkiego Postu.

Według danych Komisji Episkopatu Polski ds. Misji na świecie pracuje obecnie 1741 polskich misjonarzy. W tej grupie werbiści stanowią najliczniejszą grupę.

Akcja św. Krzysztofa 2023

Wraz z nowym rokiem kalendarzowym rozpoczęła się 29. edycja werbistowskiej Akcji Pomocy Kierowców na rzecz Misyjnych Środków Transportu, zwanej popularnie Akcją św. Krzysztofa. W tym roku zebrane środki zostaną przekazane na dofinansowanie pojazdów dla misjonarzy w Bangladeszu, Boliwii, Ghanie, Indiach, Kenii, na Madagaskarze i na Karaibach.

X edycja Konkursu Plastycznego „Gdy myślę misje…”

X edycja Konkursu Plastycznego „Gdy myślę misje…”

Muzeum Misyjno-Etnograficzne Księży Werbistów w Pieniężnie zaprasza dzieci i młodzież w wieku 6-15 lat do wzięcia udziału w X edycji Konkursu Plastycznego „Gdy myślę misje…”. Tegoroczne hasło brzmi: „MÓJ KOŚCIÓŁ PARAFIALNY”.

Konkurs trwa od 3 lutego do 4 kwietnia 2023 roku. Jego głownym celem jest dostrzeżenie przez dzieci i młodzież wyjątkowości swojego kościoła parafialnego zarówno w sferze materialnej, jak i duchowej