Wiadomości

POLSKA

Festiwal kolęd z patronatem werbistów
Przesłuchanie uczestników w liceum rokitnickim (fot. Mirosław Piątkowski SVD)

Festiwal kolęd z patronatem werbistów

Na przełomie 2023 i 2024 roku po raz szesnasty odbył się Zabrzański Festiwal Kolęd i Pastorałek pod hasłem „Śpiewajmy z weselem Panu”. Werbiści objęli to wydarzenie patronatem już po raz trzeci.

Festiwal zorganizowany został w IV Liceum im. Mikołaja Reja w Zabrzu-Rokitnicy. Duszą i motorem przedsięwzięcia jest katechetka tej szkoły, pani Elwira Madla, która robi to z wielkim sercem i smakiem proewangelizacyjnym. Koncert laureatów pięknie przeplata fragmentami poezji i bożonarodzeniowej modlitwy.

Patronatem to przedsięwzięcie objęli bp Andrzej Iwanecki, biskupi pomocniczy diecezji gliwickiej, pani Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza i Misjonarze Werbiści. O. dr Mirosław Piątkowski SVD, urodzony w tej dzielnicy, a stacjonujący obecnie w Domu Misyjnym w Bytomiu, był już po raz trzeci członkiem czteroosobowego jury razem z mgr Krzysztofem Ligockim, organistą muzykologiem oraz paniami mgr Sabiną Borner i mgr Barbarą Strzódka, specjalistkami od nauki śpiewu w Zabrzańskich szkołach.

W wydarzeniu uczestniczyło prawie 400 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i średnich oraz Kół i Centrów Kultury z Zabrza, Gliwic, Bytomia, Tarnowskich Gór, Knurowa, Będzina oraz mniejszych miejscowości jak m.in. Pyskowice czy Nakło.

Festiwal odbył się w dwóch etapach - 14 grudnia 2023 roku odbyły się przesłuchania w liceum rokitnickim, zaś 11 stycznia 2024 roku koncert laureatów w kościele parafialnym w Rokitnicy. Uczestnicy wykonali po dwa utwory, w tym jedną kolędę tradycyjną i jedną z dowolnego wyboru znanych kolęd i pastorałek lub ułożonych czy zaaranżowanych przez siebie nowych propozycji muzycznych. Nie zabrakło utworów w innych językach, np. włoskim, angielskim hiszpańskim i niemieckim, a nawet łacińskim. Oprócz ogromnej różnorodności i oryginalności wykonania, podkreślić warto taże wystrój artystów i ciekawy dobór instrumentów.

rokitnica koledy2024 02Jury festiwalowe (fot. archiwum Mirosława Piątkowskiego)

Po pierwszym etapie wyłoniono laureatów i przyznano wyróżnienia, które wraz z nagrodami - złotymi, srebrnymi i brązowymi aniołami - zostały wręczone w drugim etapie, kiedy to śpiewali już tylko nagrodzeni pierwszym miejscem. Należy podkreślić duże zainteresowanie festiwalem kolęd oraz wysoki poziom przygotowania wydarzenia

Nazwiska laureatów, solistów i zespołów, oraz wyróżnienia można znaleźć na stronie internetowej IV Liceum - zob. https://4lo.miastozabrze.pl/spiewajcie-panu-z-weselem/  Nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów wręczali biskup Andrzej Iwanecki i Pani prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

W ramach patronatu Misjonarzy Werbistów uczestnicy otrzymali kalendarze ścienne i biurkowe, a w poprzednich edycjach również książki misyjne. Tradycyjnie o. Mirosław rozpoczynał przesłuchania modlitwą z organizatorami i błogosławieństwem dla wydarzenia. (MP, adm)

rokitnica koledy2024 02Przesłuchanie uczestników w liceum rokitnickim (fot. Mirosław Piątkowski SVD)

rokitnica koledy2024 02Koncert laureatów w kościele parafialnym w Zabrzu-Rokitnicy (fot. Mirosław Piątkowski SVD)