Wiadomości

POLSKA

Werbistowska Parafia św. Małgorzaty w Bytomiu
Cmentarz oraz Kościół parafialny św. Małgorzaty (fot. Andrzej Danilewicz SVD)

Werbistowska Parafia św. Małgorzaty w Bytomiu

Wzgórze św. Małgorzaty to kolebka miasta Bytom. Prawie tysiąc lat historii miasta i regionu bierze swój początek z tego niewielkiego dziś wzgórza. Niewielkiego dziś, bo zgodnie z wynikami ostatnich badań, teren, na którym się znajdujemy obniżył się o około 70 metrów w stosunku do pierwotnej wysokości.

Obecność werbistów tutaj to ledwie niewielki wycinek bogatej historii tego miejsca. Benedyktyni i Premonstratensi byli tu obecni w sumie ponad 800 lat, nasza obecność to ledwie nieco ponad 100 lat, jeśli chodzi o miasto Bytom, a parafia werbistowska to ledwie trochę ponad 80 lat.

Będąc cząstką tak długiej historii obecności Kościoła, mamy świadomość dziedzictwa historycznego, religijnego i kulturowego, jakie wzgórze św. Małgorzaty wnosi w historię Śląska. Jednocześnie żyjemy tu i teraz, starając się wykorzystać potencjał tej niewielkiej dziś wspólnoty.

Nasza parafia liczy około 200 członków. To efekt podziału administracyjnego z końcówki lat 80-tych XX wieku. Z Parafii św. Małgorzaty, która liczyła około 6000 wiernych wydzielono nową parafię, powierzoną zgromadzeniu Zmartwychwstańców. Skutkiem tego przy naszej parafii pozostawiono maleńki wycinek dotychczasowego terytorium i parafian.

eu1777Wnętrze kościoła św. Małgorzaty w Bytomiu (fot. archiwum parafialne)

globe element95px ver1Małgorzatka w Bytomiu (FACEBOOK)

Mimo małych rozmiarów parafia żyje i można z nadzieją powiedzieć, że się rozwija. Świadczy o tym choćby wzrastająca frekwencja na mszach w niedziele i święta. Jednocześnie trzeba zauważyć, że nasz kościół gromadzi ludzi głównie spoza parafii. Część z nich to dawni parafianie, którzy pozostali przy kościele swej młodości, chrztu czy ślubu kościelnego. Spora część wspólnoty na Wzgórzu św. Małgorzaty jest z nami za sprawą cmentarza, który stanowi integralną część tego miejsca.

Cmentarz na Wzgórzu ma historię sięgającą początków obecności benedyktynów w tym miejscu. Potwierdzały to badania archeologiczne, zarówno te prowadzone w latach 60-tych XX wieku, jak późniejsze. Całe wzgórze jest tak naprawdę cmentarzem, który “wędrował” wraz z rozwojem grodu bytomskiego.

Każdego dnia odprawiamy w kościele dwie msze święte, a w niedzielę trzy. Codziennie odmawiamy różaniec przed mszą wieczorną, i modlitwa ta gromadzi stałą grupę wiernych. We wtorki modlimy się nowenną za wstawiennictwem naszej Patronki, św. Małgorzaty. W pierwsze piątki miesiąca odprawiamy nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a w soboty o poranku śpiewamy Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. W każdy czwartek i sobotę jest okazja do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Raz w tygodniu spotyka się mała grupa biblijna, podobnie Koło Misyjne, którego członkowie są aktywnymi zelatorami dzieła Misyjnych Mszy Świętych Wieczystych; apostolat ten cieszy się stale popularnością i nasze biuro domowe codziennie przyjmuje osoby pragnące zapisać siebie i swoich bliskich do tej formy wspierania misyjnego dzieła Kościoła i naszego Zgromadzenia.

eu1777Msza roratnia w kościele św. Małgorzaty w Bytomiu (fot. Maciej Baron SVD)

Raz w miesiącu, z wyjątkiem wakacji, organizujemy w naszym kościele i Domu Misyjnym spotkanie ze św. Małgorzatą, w czasie których, poza możliwością adoracji i wspólnej modlitwy, uczestnicy mają okazję spotkać się z misjonarzami i misjonarkami, którzy dzielą się swoim doświadczeniem Kościoła misyjnego. Spotkania te, po przerwie spowodowanej epidemię Covic-19, powoli odradzają się i z miesiąca na miesiąc możemy cieszyć się większą liczbą uczestników. W każdy wtorek spotyka się także grupa modlitewna "Wieczernik Niepokalanej", którą animuje o. Mirosław Piątkowski SVD. Spotkania gromadzą około 20 osób i trwają już ponad dekadę.

Parafia organizuje także wydarzenia kulturalne, związane z okresami liturgicznymi, jak koncerty muzyki organowej – ponieważ możemy poszczycić się wyjątkowym instrumentem organowym w naszym kościele, oraz koncerty chórów i zespołów wokalnych.

Jesteśmy misjonarzami Słowa Bożego, dlatego na każdej mszy św. w kościele parafialnym głoszona jest homilia. Można powiedzieć, że codzienne głoszenie Słowa jest naszym wyróżnikiem na tle innych parafii.

Współbracia tworzący bytomską Wspólnotę są żywo zaangażowani w życie wspólnoty parafialnej i duszpasterstwo. W naszym domu ustanowiony jest stały konfesjonał dla osób duchownych, który cieszy się sporym zainteresowanym lokalnego duchowieństwa. Jesteśmy też regularnie obecni w 8 parafiach naszego dekanatu, a także archidiecezji katowickiej oraz poza nimi.

eu1777Wystawa misyjna na Wzgórzu św. Małgorzaty w Bytomiu (fot. Maciej Baron SVD)

globe element95px ver1Więcej o werbistach w Bytomiu

Pod naszą opieką jest także DPS w Bytomiu–Miechowicach, gdzie każdej niedzieli odprawiana jest msza św. oraz komunia na oddziale chorych i – w miarę potrzeb – sakrament pokuty i chorych. Bytomscy Werbiści posługują także w Gliwicach, w ramach duszpasterstwa anglojęzycznego dla studentów gliwickiej politechniki, odprawiając w każdą niedzielę msze świętą.

W ciągu roku głosimy także rekolekcje i skupienia w całej Polsce i poza jej granicami. Jesteśmy zaangażowani medialnie - jeden ze współbraci od pięciu lat regularnie każdej niedzieli prowadzi na falach Radia Niepokalanów audycje poświęcone niedzielnej Ewangelii, jesteśmy także okazjonalnie zapraszani przez lokalne media, głownie prasę i radio, do programów związanych czy to z działalnością misyjną, czy bieżącymi wydarzenia z życia Kościoła.

Podsumowując, obecność Werbistów w Bytomiu poprzez Parafię św. Małgorzaty i Dom Misyjny jej imienia jest na pewno żywą częścią lokalnego Kościoła. Wzgórze św. Małgorzaty, może właśnie dzięki swym niewielkim rozmiarom staje się miejscem wybieranym przez wiernych i przyjaciół dzieła misyjnego jako ‘ich’ miejsce w Kościele, co niezmiennie nas cieszy i pozwala nie tylko z optymizmem. patrzeć w przyszłość, ale także jak najlepiej wykorzystywać nasze możliwości i potencjał każdego dnia.

Maciej Baron SVD
proboszcz Parafii św. Małgorzaty i rektor Domu Misyjnego

eu1777Werbistowski Dom Misyjny na Wzgórzu św. Małgorzaty w Bytomiu (fot. Andrzej Danilewicz SVD)