Wiadomości

POLSKA

O. Piotr Nawrot SVD i siostry klauzurowe nagrodzeni medalem "Benemerenti"
O. Piotr Nawrot SVD oraz s. Anna Gancarczyk SSpS (z prawej), która odebrała nagrodę w imieniu sióstr klauzurowych z Nysy (fot. Andrzej Danilewicz SVD)

O. Piotr Nawrot SVD i siostry klauzurowe nagrodzeni medalem "Benemerenti"

O. prof. Piotr Nawrot SVD i założone przez św. Arnolda Janssena Zgromadzenie Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji (SSpSAP) zostali nagrodzeni tegorocznymi medalami „Benemerenti in Opere Evangelizationis” za wybitne zasługi w dziele misyjnym Kościoła.

Uroczysta gala przyznania medali odbyła się 23 października 2019 roku w Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej W Warszawie. W czasie jej trwania wystąpił chór i orkiestra Palmarito & Urubichá z Boliwii pod dyr. o. Piotra Nawrota SVD.

Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis”, ustanowiony przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji, przyznawany jest w 4 kategoriach: za zasługi w dziele misyjnym, pomoc modlitewna i duchowa, pomoc materialna i finansowa misjom oraz informacja medialna. Tegoroczne medale dla o. Piotra Nawrot SVD i kontemplacyjnego Zgromadzenie Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji (SSpSAP), zostały przyznane poza głównymi kategoriami, by docenić wyjątkowy wkład osób i wspólnot w dzieło ewangelizacji. Trzeci medal przyznany został Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej (siostry starowiejskie).

O. Piotr Nawrot SVD jest wybitnym misjonarzem i muzykologiem, jednym z najwybitniejszych światowych znawców muzyki baroku misyjnego Ameryki Łacińskiej. Na misjach pracuje od 38 lat. Organizuje festiwale Muzyki Renesansu i Baroku Misyjnego oraz projekty badawcze z zakresu muzykologii. Jest laureatem licznych prestiżowych nagród uniwersyteckich przyznawanych za ocalenie i propagowanie muzyki Indian Ameryki Łacińskiej. W 2015 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej za wybitne zasługi w promowaniu polskiej kultury oraz za osiągnięcia w dziedzinie muzykologii w Ameryce Łacińskiej. Obecnie wykłada na uniwersytetach w Polsce, Boliwii i USA. Prowadzi także seminaria oraz szkolenia z konserwacji, inwentaryzacji oraz katalogizacji manuskryptów dla studentów studium doktoranckiego The University of Western Ontario (London, Canada).

Dziękując za przyznanie wyróżnienia o. Nawrot powiedział, że od dziś jeszcze bardziej czuje się zobowiązany do tego, by bronić innych kultur. Przyjmuję je jako wyróżnienie dla Indian, wśród których pracuję - dodał.

Fot. Andrzej Danilewicz SVD

Kontemplacyjne Zgromadzenie Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji (SSpSAP), od koloru habitu zwane popularnie siostrami różowymi, zostało założone przez św. Arnolda Janssena SVD w 1896 roku. W 1990 roku powstał w Nysie Klasztor Słowa Bożego i od tego czasu siostry trwają na nieustannej modlitwie ofiarowanej głównie w intencji misji i misjonarzy. Siostry, żyjąc w ścisłej klauzurze, pełnią swe apostolstwo poprzez posługę wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitwę wstawienniczą, codzienne obowiązki i ofiarę z życia. Główną intencją ich modlitwy i ofiary jest niesienie pomocy misjonarzom.

Klasztor Słowa Bożego w Nysie (fot. za www.siostryklauzurowe.pl)

globe element95px ver1

Więcej o tegorocznych laureatach

Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis” został ustanowiony przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji w 2017 roku, w 50. rocznicę istnienia Komisji. W składzie Kapituły Medalu “Benemerenti in Opere Evangelizationis” znajdują się: abp Henryk Hoser, biskup warszawsko-praski, wieloletni misjonarz w Rwandzie oraz były sekretarz Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, bp Jan Piotrowski, były dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, ks. Tomasz Atłas, obecny dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, ks. prof. Jarosław Różański OMI (UKSW), s. Dolores Dorota Zok SSpS, przełożona prowincjalna polskiej prowincji Zgromadzenia Sióstr Służebnic Ducha Świętego, ks. Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIVA Polska, ks. Zbigniew Sobolewski, dyrektor Dzieła Pomocy Ad Gentes oraz Marcin Przeciszewski, prezes KAI.

Spośród werbistów, w ciągu ostatnich lat medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis” otrzymali także: o. Antoni Koszorz SVD (2017) i bp Wilhelm Kurtz SVD (2018).