Wiadomości

ŚWIAT MISYJNY

24 lata schroniska dla dzieci w Angoli
Wychowankowie CACAJ z opiekunami (fot. za www.cacajluanda.org)

24 lata schroniska dla dzieci w Angoli

Działające w Luandzie i zarządzane przez werbistów Centrum Opieki nad Dziećmi im. Arnolda Janssena (Centro de Acolhimento de Crianças Arnaldo Janssen - CACAJ) obchodziło niedawno 24. rocznicę założenia.

Dla wszystkich zaangażowanych w działalność Centrum była to okazja do wyrażenia wdzięczności współpracownikom, dobroczyńcom i oczywiście dzieciom, dla których centrum stało się domem.

Każdego roku w CACAJ znajduje schronienie około 100 dzieci i młodzieży ulicy w wieku 7-14 lat. W pracy z wychowankami ogromny nacisk kładziony jest na promowanie praw dzieci i młodzieży z poszanowaniem ich autonomii. Wszlekie działalnia Centrum ukierunkowane są na reintegrację dziecka z rodziną, lokalną wspólnotą i społeczeństwem.

Po przybyciu do CACAJ sprawdzana jest historia każdego dziecka i ustalane są jego najpilniejsze potrzeby i problemy. Jednocześnie podejmowane są próby znalezienia jego biologicznej rodziny. Kiedy rodzina zostaje odnaleziona, Centrum oferuje kompleksową pomoc w powrocie dzieci do domu. W przypadku, gdy rodziny nie udaje się odnaleźć, wychowankowie przechodzą specjalnie opracowany program integracji społecznej. CACAJ pomaga dzieciom w dokończeniu edukacji szkolnej, a następnie, po przejściu kursu zawodowego, w znalezieniu pracy. Możliwe jest to dzięki wielu prywatnym, lokalnym, rządowym i międzynarodowym kontaktom.

Br. João Facatino SVD, dyrektor CACAJ z wychowankami. Fot. za www.cacajluanda.org

CACAJ jest instytucją kościelną należącą do Archidiecezji Luanda i prowadzoną przez Zgromadzenie Słowa Bożego. Obecnie jego Dyrektorem jest br. João Fortunato Facatino SVD. Centrum rozpoczęło działalność w 1993 roku, kiedy przy werbistowskiej Parafii Chrystusa Króla w Luandzie o. Horacio Caballero SVD rozpoczął pracę duszpasterską wśród dzieci osieroconych lub opuszczonych w wyniku wojny. Pierwszą grupę chłopców umieszczono tymczasowo na wyspie niedaleko Luandy. Z pomocą UNICEF postawiono dla nich namioty, by mieli gdzie mieszkać. 28 lipca 1994 roku przeniesiono ich do nowych pomieszczeń, które do dziś zajmowane są przez CACAJ.

W 1997 roku, dzięki środkom finansowym Archidiecezji Luandy, oficjalnie zainaugurowano działalność Centrum w jego obecnym kształcie. W tym czasie Centrum pomogło już blisko 700 dzieciom, w tym 12 dziewczynkom.

Dziś CACAJ ma status oficjalnej organizacji pożytku publicznego i w całości utrzymuje się z darowizn. W skład kompleksu o powierzchni 200 m2 wchodzą m.in. 2 sypialnie, jadalnia, kuchnia, 4 pomieszczenia lekcyjne, biblioteka, toalety, łazienki, plac zabaw.

W Angoli werbiści pracują od 1965 roku. Obecnie pracuje tam 48 misjonarzy (w tym 2 kleryków, 1 brat zakonny w ślubach czasowych i 3 nowicjuszy). W tym gronie jest 4 Polaków.

Za: Arnoldus Nota 12/2017