Wiadomości

ŚWIAT MISYJNY

Ogrom pracy i słów uznania
Odwiedziny u bp. Dariusza Kałuży MSF w Goroka (fot. archiwum o. Kazimierza Szymczychy SVD)

Ogrom pracy i słów uznania

W dniach 28 stycznia – 14 lutego 2019 roku, razem z biskupem Jerzym Mazurem SVD, przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Misji oraz księdzem prałatem Zbigniewem Sobolewskim, dyrektorem Dzieła Pomocy „Ad Gentes”, odwiedziliśmy polskie misjonarki i misjonarzy posługujących w Papui Nowej Gwinei.

W podróży po „Rajskiej Wyspie” spotkaliśmy się z większością z nich (ponad 60 osób). Byli wśród nich Werbiści i Misjonarze Świętej Rodziny, a także Michalici, Siostry Służebnice Ducha Świętego oraz kapłani fideidoniści.

Wśród naszych misjonarzy posługę pasterską pełnią również polscy biskupi misyjni: bp Józef Roszyński SVD w diecezji Wewak, bp Dariusz Kałuża MSF w diecezji Goroka i abp senior Wilhelm Kurtz SVD, wcześniej ordynariusz diecezji Kundiawa, aktualnie koadiutor w archidiecezji Madang.

Ważnymi punktami naszej wizyty były liczne spotkania z miejscowymi hierarchami. Już w pierwszym dniu, w Port Moresby, odwiedził nas kardynał John Ribat MSC, pierwszy kardynał z Papui Nowej Gwinei i arcybiskup stolicy. Wypowiedział on wiele słów uznania pod adresem polskich misjonarek i misjonarzy. Specjalnym momentem był uroczysty obiad i spotkanie z abp. Kurianem Vayalukal, Nuncjuszem Apostolskim w Niezależnym Państwie Papui Nowej Gwinei i na Wyspach Salomona. Tego samego dnia odwiedziliśmy również siedzibę Konferencji Episkopatu PNG oraz spotkaliśmy się z jej przewodniczącym bp. Rochusem Josefem Tatamai MCS, który z uznaniem dziękował Kościołowi w Polsce za dar misjonarek i misjonarzy. Przekazał nam relikwie bł. Piotra Torota, katechisty-męczennika, który podczas II Wojny Światowej oddał swe życie w obronie jedności i świętości małżeństwa chrześcijańskiego.

Ewangelizację tego kraju rozpoczęli werbiści 135 lat temu. Do niektórych górskich zakątków, w głębi wyspy, misjonarze dotarli zaledwie 50-60 lat temu. Obecność werbistów jest ciągle widoczna, dzisiaj posługuje ich tutaj 75, w tym 21 werbistów z Polski. To oni byli u początków chrystianizacji „Rajskiej Wyspy”. Stworzyli większość struktur kościelnych i przekazali je już diecezjom. To nasi współbracia, też jako pierwsi, zajęli się ochroną kultury i języka, oświatą i ochroną zdrowia oraz zadbali o powołania lokalne. Mieliśmy okazję odwiedzić Uniwersytet Słowa Bożego w Madang, który przed laty stworzył nasz współbrat o. Jan Czuba SVD. O. Jan nieustannie rozwija swój charyzmat ewangelizacji poprzez edukację. Z pasją realizuje cele dydaktyczne poprzez nowoczesne formy nauczania z wykorzystaniem Internetu i budowę nowego kampusu uniwersyteckiego w centrum kraju, w okolicach Mendi.

Wielu innych werbistów, realizowało i czyni to nadal, specyficzne posługi misyjne. Warto wspomnieć naszego zakonnego brata Stanisława Koszutę SVD, który jako pierwszy zainicjował w Papui szkoły zawodowe. Kontynuują one swoją działalność, przygotowując młodych do zawodu. Inny werbista, brat Jerzy Kuźma SVD, jako lekarz nie tylko leczy, ale prowadzi zajęcia formacyjne dla personelu medycznego. Ojciec Zdzisław Mlak SVD ewangelizuje w środkach społecznego przekazu. Jak widać, Polacy są bardzo kreatywni i zaangażowani w różne obszary życia mieszkańców Papui.

Z wielkim oddaniem w Papui Nowej Gwinei posługują również nasze Siostry Służebnice Ducha Świętego. Wszystkie zaangażowane są w codzienną siostrzaną służbę Bogu i ludziom, w duszpasterstwie, w edukacji, w pomocy charytatywnej dla ubogich, w służbie zdrowia. Siostra Jadwiga Faliszek SSpS odpowiada za ośrodki zdrowia w całym kraju.

Spotkanie z werbistowskimi seminarzystami w Bomana (fot. archiwum o. Kazimierza Szymczychy SVD)

W Papui Nowej Gwinei działa wiele innych zgromadzeń zakonnych oraz księża fiedeidoniści. Niosą Chrystusa i głoszą miłość Boga do człowieka. Misjonarze różnych zgromadzeń są zaangażowani w formację seminarzystów w międzydiecezjalnym i zakonnym seminarium.

Warto zaznaczyć, że Polscy misjonarze szerzą kult miłosierdzia Bożego, który na wyspie jest coraz bardziej powszechny. Powstało narodowe sanktuarium miłosierdzia Bożego w Rukus, które utworzyli michalici. Pełni ono ważną rolę w pojednaniu zwaśnionych plemion oraz przyczynia się do rozładowywania napięć między nimi. Jezus miłosierny uczy przebaczenia i umacnia pragnienie pokoju.

Drugim ważnym aspektem pracy Polaków jest propagowanie kultu Matki Bożej Fatimskiej. Odwiedziliśmy sanktuarium Matki Bożej położone na wspaniałym wzgórzu w Kewabi, które zapoczątkowali Misjonarze Świętej Rodziny. Cześć Maryi jednoczy Papuasów w modlitwie różańcowej o pokój, nawrócenie, trwałość małżeństw i rodzin.

Jednym z pięknych momentów naszej wizyty było wręczenie medalu „Benemerenti in Opere Evangelizationis” najbardziej zasłużonym misjonarzom w Papui: s. Dorocie Annie Piechocie SSpS oraz o. Kazimierzowi Niezgoda SVD. Siostra Dorota pracuje w Papui od 1987 r. jako pielęgniarka, obecnie w Yampu. Ojciec Kazimierz posługuje w PNG od 1968 r. Był wikariuszem, potem proboszczem w wielu parafiach, a od 1996 r. pracuje w parafii St. Martin de Porres w Par. Podczas swej posługi rozbudowywał liczne stacje misyjne, budował szkoły oraz lotnisko. Był katechetą oraz nauczycielem w szkole katechetycznej. Trzecim laureatem medalu „Benemerenti” był ks. Jan Konstanty Ryszard Jaworski, pochodzący z Poznania. Do PNG przybył jako lekarz w 1984 r, był misjonarzem świeckim. Święcenia kapłańskie przyjął już w Papui. Obecnie jest ordynatorem Szpitala Powiatowego w Kundiawie, świetnym chirurgiem i proboszczem parafii Yombar, a od niedawna także wodzem lokalnego plemienia Nowogwinejczyków.

Korzystając z okazji, chciałbym przekazać słowa pozdrowień i serdecznej wdzięczności wraz z zapewnieniami o modlitwie od naszych misjonarek i misjonarzy. Dziękują oni wszystkim, którzy w sposób duchowy i materialny wspierają ich misyjną posługę w Papui Nowej Gwinei.

Kazimierz Szymczycha SVD
Za: Komunikaty SVD