Wiadomości

ŚWIAT MISYJNY

Polak Ekonomem Generalnym SVD
---

Polak Ekonomem Generalnym SVD

2 kwietnia Rada Generalna mianowała o. Dariusza Garbaciaka SVD Ekonomem Generalnym Zgromadzenia Słowa Bożego. Funkcję tę obejmie 1 maja 2019 roku i będzie ją pełnił do 2024 roku.

O. Garbaciak, który przez ostatnich kilka miesięcy pracował w Rzymie jako asystent Ekonoma Generalnego, jest pierwszym polskim werbistą pełniącym tę ważną funkcję.

O. Dariusz Garbaciak SVD urodził się w 1966 roku w Ostrowie Wielkopolskim. W 1986 roku wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego. W czasie studiów filozoficzno-teologicznych odbył dwuletnią praktykę pastoralną w Papui Nowej Gwinei. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1996 roku w Pieniężnie.

Po święceniach przez krótki czas pracował na Ukrainie, po czym wyjechał na studia do USA. Studiował księgowość i prawo biznesowe na DePaul University w Chicago. Tytuł magistra nauk administracji i biznesu (MBA) z zakresu bankowości i inwestycji uzyskał na Keller Graduate School of Management w Chicago. W tym samym czasie organizował duszpasterstwa polonijne na przedmieściach Chicago.

W 2002 roku został mianowany ekonomem Prowincji Chicago, która swym zasięgiem jurysdykcyjnym obejmuje wschodnie i środkowozachodnie stany USA, Kanadę i Karaiby. W tym czasie niezwykle aktywnie pomagał w kształceniu ekonomów prowincji i regii w Ameryce Południowej, Afryce i Europie. W USA natomiast zasiadał między innymi w zarządzie Catholic Theological Union w Chicago, Divine Word College w Iowa oraz Religious Community Trust w Nowym Jorku.

W 2018 roku, po zmianie Zarządu Generalnego Zgromadzenia, o. Dariusz został asystentem Ekonoma Generalnego w Rzymie, którego teraz zastąpi na tym stanowisku.

Do zadań Ekonoma Generalnego należy pozyskiwanie środków finansowych, dbanie o sprawy ekonomiczne całego Zgromadzenia Słowa Bożego i koordynacja finansów poszczególnych prowincji i regii.

Zgodnie z prawem kanonicznym i konstytucjami Zgromadzenia Słowa Bożego funkcja Ekonoma Generalnego nie jest kadencyjna. Współbrat może ją pełnić przez wiele lat, przy czym każdorazowy nowy Zarząd Generalny zatwierdza jego kandydaturę.