Wiadomości

ŚWIAT MISYJNY

Pierwsze święcenia kapłańskie werbisty na Białorusi
Stiepan Cergiel SVD podczas praktyki misyjnej w Papui Nowej Gwinei (fot. SVD Regia Ural)

Pierwsze święcenia kapłańskie werbisty na Białorusi

Werbiści Regii Ural przeżywają obecnie prawdziwie paschalne wydarzenia. Po raz pierwszy na Białorusi członek Zgromadzenia Słowa Bożego przyjmie święcenia kapłańskie.

W sobotę poprzedzającą święto Bożego Miłosierdzia, 18 kwietnia 2020 r., w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Baranowiczach na Białorusi biskup diecezji pińskiej Antoni Dziemianko udzieli święceń prezbiteratu naszemu diakonowi Stiepanowi Cergielowi SVD.

Stiepan urodził się i wychował w Irkucku na Syberii. Oprócz studiów seminaryjnych odbył także dwuletnią praktykę misyjną w Papui Nowej Gwinei. Po powrocie z Papui do Regii Ural, w czerwcu 2019 roku, został wyświęcony na diakona w swojej rodzinnej parafii – w katedrze irkuckiej pw. Niepokalanego Serca Maryi.

Za kilka dni, również w miejscu poświęconym Matce Bożej, powitamy nowego rosyjskiego kapłana-werbistę. Waszej modlitewnej trosce powierzamy owocność posługiwania kapłańskiego o. Stiepana Cergiela SVD.

Za: Wieści ze Wschodu
Nr 32 - wiosna 2020