Wiadomości

ŚWIAT MISYJNY

50 lat Instytutu Melanezyjskiego w PNG
Uczestnicy kursu w Instytucie Melanezyjskim (fot. za www.facebook.com/melanesian.institute/)

50 lat Instytutu Melanezyjskiego w PNG

W tym roku Instytut Melanezyjski z miasta Goroka w Papui Nowej Gwinei obchodzi 50-lecie istnienia. W jego założenie w 1970 roku zaangażowani byli werbiści. Dziś jego dyrektorem jest br. Martin Tnines SVD.

Zasadniczym zadaniem instytutu jest szerokie i wieloaspektowe kształcenie misjonarzy, którzy podejmują pracę nie tylko w Papui Nowej Gwinei, ale także w innych regionach Melanezji.

Misjonarze podejmujący pracę w naszej części świata muszą nauczyć się tutejszej kultury, powinni mieć rozeznanie w społeczno-ekonomicznych uwarunkowaniach i muszą być świadomi wyzwań jakie stoją przed naszymi społeczeństwami. Ważne, by nauczyli się tego wszystkiego zanim zajmą się głoszeniem Ewangelii - wyjaśnia pochodzący z Timoru w Indonezji br. Martin Tnines SVD, obecny dyrektor instytucji. - Tylko dobrze poznając tutejszą kulturę będą mogli blisko współpracować z ludźmi i przez to służyć społecznościom w Papui Nowej Gwinei, Wyspach Salomona czy innych regionach Melanezji.

Po 50 latach działalności Instytut Melanezyjski może poszczycić się licznymi badaniami naukowymi i publikacjami oraz szeroką działalnością edukacyjną. Przeprowadził dziesiątki kursów orientacji kulturalnej dla lokalnych i przyjezdnych misjonarzy, pracowników personelu kościelnego, pracowników pomocy i wspólnot lokalnych. Przygotował wiele kursów inkulturacji dla seminarzystów.

Dziś Instytut oferuje kursy i seminaria, działa naukowo, publikuje periodyki („Point Series” oraz „Catalyst”) i pozycje książkowe oraz prowadzi konsultacje i szkolenia mające na celu wzbudzenie w lokalnych społecznościach większej świadomości duchowej, socjokulturowej i politycznej.

Personel i współpracownicy Instytutu Melanezyjskiego - maj 2019 (fot. za www.facebook.com/melanesian.institute/)

Wiele osób uważa Instytut za organizację typowo kościelną a nawet za college teologiczny. Ale Instytut Melanezyjski nie jest ani jednym ani drugim - podkreśla br. Martin. Przyznaje też, że obecnie największym wyzwaniem dla Instytutu są niedobory kadry wykładowczej. 

Instytut Melanezyjski (MI) w Goroka w Papui Nowej Gwinei został założony w 1970 roku przez Catholic Association of Religious Superiors in PNG (Katolickie Zgromadzenie Przełożonych Zakonnych Papui Nowej Gwinei). Najbardziej zaangażowani w powstanie Instytutu byli marianiści (SM), werbiści (SVD) i Misjonarze Najświętszego Serca Jezusowego (MSC). Pierwszym dyrektorem MI był o. Hermann Janssen MSC, a jego asystentem o. Joseph Knoebel SVD - wyjaśnia pracujący w Papui Nowej Gwinei o. Zenon Szabłowiński SVD.

Od lat werbiści mają duży wpływ na działalność Instytutu. Przez lata, z przerwami, współbracia pełnili funkcję dyrektora. W tej chwili, oprócz br. Martina, pracuje tam na stałe marianista i lazarysta. W latach 1984-85 dyrektorem Instytutu była s. Maria Burke SSpS – dodaje o. Zenon.

melanesian inst03Budynki Instytutu Melanezyjskiego (fot. za www.facebook.com/melanesian.institute/)

Od lat Instytut Melanezyjski jest instytucją ekumeniczną, działającą pod patronatem Kościoła Katolickiego (Konferencja Episkopatu Papui Nowej Gwinei i Wysp Salomona, Katolickie Zgromadzenie Przełożonych Zakonnych Papui Nowej Gwinei) oraz Kościoła Luterańskiego, Anglikańskiego i Kościoła Zjednoczenia (United Church in Papua New Guinea and Solomon Islands). W chwili obecnej w Instytucie pracują tylko członkowie Kościoła Katolickiego i Kościoła Zjednoczenia.

Niedawno MI rozszerzył swoją działalność i współpracuje z partnerami pracującymi pod szyldem australijskiego Departamentu Spraw Zagranicznych i Handlu (Development of Foreign Affairs and Trade - DFAT), Wolontariatu Australii (Australian Volunteers) oraz ONZ.

Za: Arnoldus Nota, April 2020

melanesian inst04Budynki Instytutu Melanezyjskiego (fot. za www.facebook.com/melanesian.institute/)