Wiadomości

POLSKA

Konkurs "Gdy myślę misje..." roztrzygnięty

23 maja 2020 roku rozstrzygnięta została VII edycja konkursu „Gdy myślę misje...”. Poznaliśmy laureatów i osoby wyróżnione w każdej z 4 grup wiekowych.

W tegorocznym konkursie, który przebiegał pod hasłem „100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II - Wielki Polak, Wielki Papież i Misjonarz, Wielki Święty” oceniono 627 prac dzieci i młodzieży z całej Polski.

Afrykańskie batiki w Kluczborku

Od 20 maja 2020 roku w Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku można obejrzeć wystawę zatytułowaną „Radość życia na afrykańskich batikach”. Pochodzi ona ze zbiorów Muzeum Misyjno-Etnograficznego z Pieniężna.

Główną ideą tej kolorowej i egzotycznej wystawy jest ukazanie bogactwa kultury ludów Afryki. Na ekspozycji zaprezentowane zostały przede wszystkim batiki, przedstawiające codzienne zajęcia mieszkańców, tańce oraz grę na instrumentach muzycznych.

Maseczki dla DPS w Ełku

W związku z poważnym zagrożeniem epidemicznym w domach pomocy społecznej, werbiści postanowili wesprzeć jeden z nich. Wybór padł na DPS "Tęczowy Dom" w Ełku, który prowadzą siostry Benedyktynki Misjonarki. Na ręce przełożonej wspólnoty, s. Ignacji, Sekretarz ds. misji, o. Andrzej Danilewicz SVD, przekazał 5 tys. maseczek chirurgicznych.

Siostry opiekują się 110 chłopcami w różnym wieku, z dużą niepełnosprawnością intelektualną. Niektórzy z nich mają mocno obniżoną odporność, co tym bardziej wymaga restrykcyjnych środków ostrożności.

Święcenia kapłańskie 2020

10 maja w kościele Misyjnego Seminarium Duchownego w Pieniężnie odbyła się uroczystość święceń kapłańskich 4 diakonów. Szafarzem ceremonii był ks. bp Wojciech Skibicki, biskup pomocniczy diecezji elbląskiej.

Kapłanami zostali: o. Jan Biernat SVD, przeznaczony do pracy w Angoli, o. Maciej Szumilak SVD, który wyjedzie na Węgry oraz pochodzący z Indonezji ojcowie Yulius Dionisius Dua SVD i Fransiskus Dalu Kelen SVD, którzy podejmą pracę w Polsce.

Werbiści wspomogli szpital w Ostródzie

W związku z trudną sytuacją wielu placówek zdrowia z powodu pandemii COVID-19 werbiści również postanowili zorganizować niewielką pomoc. Dlatego Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Ostródzie przekazane zostało prawie 300 l środków do dezynfekcji.

Pomoc, której forma została wcześniej uzgodniona z ordynatorem szpitala, dotarła do Ostródy przed Wielkanocą za pośrednictwem firmy MEDILAB z Białegostoku.

Kolejne obrazy Jezusa Miłosiernego dla misji

19 kwietnia 2020 roku, w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, w kościele Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie zostały poświęcone dwa obrazy Jezusa Miłosiernego, które trafią do Boliwii i Papui Nowej Gwinei.

Obrazy są darem Marii Szostak z Siedlec, która w ten sposób od lat pragnie szerzyć kult Bożego Miłosierdzia. Kolejny już raz, dzięki Dobrodziejom misji i werbistom, z Pieniężna idzie w świat przesłanie o Bożym Miłosierdziu.

Akt zawierzenia Rodziny Arnoldowej Matce Bożej Jasnogórskiej

O Matko ludzi i Matko narodów! Tobie znane są wszystkie cierpienia i trudności, troski i nadzieje nasze i wszystkich ludzi. Tobie, nasza ukochana Matko, polecamy cały Kościół misyjny - mówił o. Sylwester Grabowski SVD, Prowincjał Polskiej Prowincji SVD, który zawierzył Matce Boskiej całą Rodzinę Arnoldową.

Oto pełny tekst Aktu Zawierzenia Rodziny Arnoldowej Matce Bożej Jasnogórskiej, który odczytany został przez ojca prowicjała 17 kwietnia, podczas Apelu Jasnogórskiego. Modlitwa z Kaplicy Cudownego Obrazu transmitowana była w TV, radio i internecie.

Błogosławiony internet

W duszpasterstwie wietnamskim, jak i każdym innym, zakaz gromadzenia się był jak wyrok. Gdy pierwsze obostrzenia ograniczały uczestnictwo wiernych w Eucharystii do 50 osób, nasza wspólnota już podjęła decyzję o nieodprawianiu Mszy. Zdawaliśmy sobie sprawę z konsekwencji. Nie chcieliśmy kusić losu.

Jednocześnie powstały nowe pomysły na wyjście naprzeciw obecnym wyzwaniom. Tak pojawił się pomysł sprawowania Mszy online. Do tej pory mieliśmy Mszę raz w tygodniu, teraz mamy ją codziennie. Co więcej Internet nie ogranicza nas przestrzennie.