Wiadomości

POLSKA

Nabożeństwo Słowa Bożego w Chludowie
Fot. Franciszek Bąk SVD

Nabożeństwo Słowa Bożego w Chludowie

W niedzielne popołudnie, 26 stycznia, w chludowskim kościele pw. Wszystkich Świętych długo, mocno i głośno brzmiało Słowo Boże. A kiedy już wybrzmiało i schola zaśpiewała ostatnią pieśń, ludzie niechętnie podnosili się z ławek. To słowo wciąż w nich brzmiało i nie pozwalało powrócić do codzienności.

Przygotowane przez parafian Nabożeństwo Słowa Bożego było bezpośrednią odpowiedzią na ustanowioną przez papieża Franciszka Niedzielę Słowa Bożego, którą w tym roku obchodziliśmy po raz pierwszy.

Święto Słowa Bożego zaczęło się już podczas niedzielnej liturgii w sobotę. W kościele stał koszyczek wypełniony karteczkami z cytatami z Pisma Świętego. Każdy mógł sprawdzić, jakie słowo na ten dzień przeznaczył dla niego Duch Święty.

Właściwe nabożeństwo pod hasłem „Stawać się uczniem Chrystusa” zaczęło się w niedzielę o godz. 16.00 od intronizacji Pisma Świętego. O. Jan Wróblewski SVD w asyście ministrantów uroczyście wniósł, trzymając wysoko w górze, Księgę Biblii i położył ją na specjalnie przygotowanym i przykrytym białym płótnem pulpicie. Obok niego stał zapalony paschał. W tym czasie wierni śpiewali pieśń do Ducha Świętego.

Nabożeństwo Słowa Bożego, gromadzi nas wokół Księgi nazywanej przez ojców kościoła Świętą Biblioteką. Księgi, która – jak wiemy – powstała z mocy Bożej. Księgi, o której Apostoł Paweł napisał, że jest od Boga natchniona, czy też jak niektórzy egzegeci pięknie i poetycko tłumaczą – że jest Bogiem tchnąca – rozpoczął uroczystość o. Jan Wróblewski. – Dzisiejsze nabożeństwo to czas, kiedy oczy naszych serc kierują się ku Chrystusowi, który mówi do nas przez swoje zbawcze słowo. Pragniemy usiąść i słuchać, co pragnie do nas powiedzieć Pan. Pragniemy wysłuchać Jego słów, aby następnie wstać i powiedzieć, jak Naród Wybrany: „Amen, amen” (Ne 8,6). Niech Duch Święty pozwoli nam słuchać słowa Pana.

Nabożeństwo prowadził dalej Jacek Kaczmarski z Zielątkowa, który przedstawiał wprowadzenia do kolejnych czytań. Najpierw wierni smakowali sam początek Biblii, czyli Księgę Rodzaju (1,1-31) – akt stworzenia świata i człowieka w interpretacji Katarzyny Pieszak z Golęczewa. Po tym fragmencie schola zaśpiewała Psalm 8, będący treściowym dopełnieniem tekstu czytanego przez lektorkę.

Fot. Franciszek Bąk SVD

Drugie czytanie w wydaniu Kacpra Wojtyny – II List św. Pawła do Tymoteusza (2 Tm 3,1-2.5.10-4,9.17-18) – poświęcone było właśnie Pismu Świętemu: znaczeniu Słowa Bożego dla ludzkiego działania. Trzeci fragment Biblii to słynne „Kazanie na górze” (Mt 5,1-12), zawierające program nowego życia dla człowieka. Po uroczystymAllelujatę Ewangelię przeczytał proboszcz o. Ryszard Hoppe SVD.

Ale nie był to koniec. O. Jan zaprosił wiernych zgromadzonych w kościele do wspólnego czytania 6 rozdziału Ewangelii św. Mateusza na zmianę z prowadzącym. Podczas nabożeństwa znalazło się także miejsce na modlitwę wiernych, którą czytał kleryk Filip Smoliński SVD.

Przejmujących momentów było kilka. Podczas modlitwy „Ojcze nasz…” z wyciągniętymi rękami, potem kiedy każdy podchodził do otwartego na pulpicie Pisma Świętego i z czcią całował jego strony, wypowiadając tekst: „Niech słowa Ewangelii zgładzą moje grzechy”. A już łzy wzruszenia popłynęły wielu, gdy przed błogosławieństwem Księgą Świętą wszyscy wierni i kapłani przy ołtarzu razem chwycili się za ręce i zaśpiewali ponownie „Ojcze nasz” i na koniec przekazali sobie znak pokoju.

Fot. Franciszek Bąk SVD

Miłą niespodzianką były pamiątki przygotowane na to pierwsze święto. Każdy mógł zabrać do domu magnesy z wizerunkiem Pisma Świętego i cytatem nawiązującym do Słowa Bożego.

Nabożeństwo Słowa Bożego w Chludowie przygotowali parafianie skupieni w Kręgu Biblijnym, grupie adoracyjnej oraz schola Ewy Gramsch-Bazan. Jego scenariusz opracował o. Jan Wróblewski SVD, rektor Domu Misyjnego w Chludowie.

Święto Słowa Bożego w ubiegłym roku ustanowił papież Franciszek, by zachęcić wiernych do czytania, poznawania i życia Biblią. Święto doskonale współgra z charyzmatem chludowskich misjonarzy, których oficjalna nazwa brzmi Zgromadzenie Słowa Bożego. Nieprzypadkowo więc od kilkunastu tygodni w mediach społecznościowych i na stronie internetowej werbistów można znaleźć między innymi refleksje biblijne o. Andrzeja Danilewicza SVD pt. „W świetle Słowa”, od kilku lat publikowane w miesięczniku „Misjonarz”. 

Tekst: Anna Kot
Za: chludowo.werbisci.pl

Więcej fotografii z wydarzenia