Wiadomości

POLSKA

Werbistowska Parafia bł. Karoliny Kózkówny w Ełku
Kompleks Parafii bł. Karoliny Kózkówny w Ełku (fot. Andrzej Danilewicz SVD)

Werbistowska Parafia bł. Karoliny Kózkówny w Ełku

O fakcie utworzenia Parafii bł. Karoliny Kózkówny informuje dokument podpisany 10 czerwca 1991 roku przez bp. Edmunda Piszcza, ordynariusza warmińskiego. Pierwszym proboszczem parafii zostaje ks. Andrzej Zienkiewicz, który wiosną 1992 roku rozpoczyna budowę kaplicy przy ulicy Księcia Witolda 2a. W kolejnym roku następny proboszcz, ks. Marian Szczęsny, kontynuuje prace budowlane. W 1994 roku następuje wybór trzeciego już pasterza, ks. Stanisława Suwała CR. Ale dopiero czwarty proboszcz, ks. Krzysztof Gieglis, daje pewną stabilność rozwojowi młodej wspólnoty.

Posługę rozpoczyna on 1 sierpnia w 1994 roku. W 1995 roku dobudowuje do kaplicy plebanię. 18 listopada 1996 roku sprowadza relikwie bł. Karoliny Kózkówny, patronki parafii. W kolejnych latach roztacza gorliwą opiekę duszpasterską nad tworzącą się przy nowej kaplicy wspólnotą.

2 lipca 2005 roku nowy ordynariusz, bp Jerzy Mazur SVD, poświęca plac pod budowę kościoła i plebanii. Ks. Krzysztof organizuje pierwsze Misje Święte, a w 2006 roku odbywa się peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego. 6 lipca 2008 roku zostaje uroczyście wmurowany kamień węgielny, poświęcony przez samego papieża Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Ełku w 1999 roku. W roku 2010 parafia po raz pierwszy przeżywa prymicje swojego parafianina, ks. Przemysława Przekopa.

parafia elk02Prezbiterium i ołtarze boczna (fot. Andrzej Danilewicz SVD)

Kościół parafialny wznoszono przez 8 lat. Zaprojektował go Andrzej Chwalibóg z Białegostoku. Poświęcenia kościoła i konsekracji ołtarza dokonał 13 września 2014 roku bp Jerzy Mazur SVD.

Fasada kościoła posiada symetrycznie umieszczoną wieżę z dzwonami. Wieża nie jest jeszcze ukończona, a obecnie jej plan ulega modyfikacji ze względu na koszty realizacji. Kościół posiada jedną nawę zakończoną prezbiterium oraz dwa ołtarze boczne, poświęcone Miłosierdziu Bożemu i Świętej Rodzinie. W centrum ołtarza głównego umieszczona jest figura Chrystusa Zmartwychwstałego, a nieco poniżej tabernakulum. Po obu stronach figury, jak też w bocznych ścianach prezbiterium, znajdują się malowidła ścienne przedstawiające świętych, wśród których odnaleźć można m.in. bł. Karolinę Kózkównę, patronkę parafii i kościoła.

Nad kruchtą wejścia głównego znajduje się empora chóru, na której wykonano malowidło ścienne pt. „Ostatnia Wieczerza”. Od strony zachodniej, bezpośrednio przy tylnej ścianie ołtarzowej, znajduje się 3 kondygnacyjny dom parafialny i plebania, która stała się miejscem zamieszkania wspólnoty werbistów.

Po tragicznej śmierci ks. Krzysztofa Gieglisa w 2016 roku, następnymi proboszczami byli ks. Dariusz Zalewski (2016-2022), obecny biskup pomocniczy diecezji ełckiej. Po nim administratorem został na 9 miesięcy ks. Wojciech Kotarski (2022-2023).

 parafia elk03Nawa kościoła z chórem (fot. Andrzej Danilewicz SVD)

23 lipca 2023 roku bp Jerzy Mazur SVD powierzył Parafię bł. Karoliny Kózkówny Zgromadzeniu Słowa Bożego na 20 lat. Od tej pory jestem jej proboszczem. Od 5 września 2023 roku współpracuję w parafii z bratem zakonnym Kazimierzem Górskim SVD, a 15 listopada do wspólnoty dołączył o. Servinus Mere Veto SVD z Indonezji.

W 1997 r. do parafii należało około 900 katolików, w 2017 r. już 1100, a obecnie około 1360. Od samego początku naszej pracy tutaj staramy się ożywiać parafię i w pełni wykorzystać jej możliwości. Nasze zaangażowanie powoli przynosi już upragnione efekty. Kościół i plebania stały się miejscem do modlitwy i życia w dobrych warunkach.

Wspólnota parafialna, otoczona duszpasterską troską, powoli się rozwija, staje się bardziej dynamiczna i wzrasta na chwałę Boga oraz dla pożytku ludzi. Działalność wznowiły grupy duszpasterskie. Mamy Żywy Różaniec, Koło Misyjne, Koło Biblijne, rośnie w siłę grupa ministrancka, działa Neokatechumenat. W piątki zainicjowaliśmy adorację Najświętszego Sakramentu wraz z możliwością spowiedzi. Biuro parafialne działa dwa razy w tygodniu. Widzimy wzrost liczby wiernych na niedzielnej Eucharystii.

Radością naszą, jako duszpasterzy tej młodej wspólnoty, była kolęda. Pomimo obaw, parafianie przyjęli nas dobrze i radośnie. Pięknym zaskoczeniem była frekwencja, gdyż przyjęło nas 80% parafian, dzieląc się z nami swymi troskami i radościami.

parafia elk04O. Zbigniew Sudoł SVD, proboszcz Parafii bł. Karoliny Kózkówny w Ełku (fot. Andrzej Danilewicz SVD)

Przed nami wiele wyzwań, zarówno w budowaniu naszej parafii duchowo, jak i materialnie. Trzeba dokończyć budowę wieży, aby zawisły na niej już gotowe dzwony. Do tego nieustannie pracujemy nad zagospodarowaniem terenu kościoła oraz plebanii. Myślimy o rozbiórce kaplicy, która utraciła swoją funkcję, gdy kościół już jest gotowy. Na swoją kolej czeka elewacja plebanii.

Żyjemy i pracujemy z nadzieją, gdyż otaczają na dobrzy ludzie, którzy chcą tworzyć z nami parafię i dbają o nią wraz z nami.

Prosimy o pamięć modlitewną dla naszej nowej werbistowskiej wspólnoty na ziemi ełckiej. Ze swej strony zapewniamy o naszej modlitwie przed Panem przez wstawiennictwo bł. Karoliny, patronki parafii.

o. Zbigniew Sudoł SVD
Proboszcz

globe element95px ver1Zob. profil facebookowy Parafii bł. Karoliny Kózkówny