Wiadomości

POLSKA

Pierwsze ślubu zakonne w Chludowie
Filip Smoliński SVD (fot. za chludowo.werbisci.pl)

Pierwsze śluby zakonne w Chludowie

29 września, w dniu świętych Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela, dwóch werbistowskich nowicjuszy złożyło w Chludowie pierwsze śluby zakonne.

Filip Smoliński i Krzysztof Wojciechowski, na ręce o. Tomasza Bujarskiego SVD, admonitora Rady Prowincjalnej Polskiej Prowincji SVD, ślubowali Trójjedynemu Bogu „na jeden rok czystość, ubóstwo i posłuszeństwo w Zgromadzeniu Słowa Bożego”.

W uroczystości w Domu Misyjnym św. Stanisława Kostki w Chludowie uczestniczyły rodziny nowicjuszy, przyjaciele, miejscowe Siostry Służebnice Ducha Świętego i kilkunastu współbraci werbistów z Pieniężna i Warszawy.

Wszystkich powitał gospodarz domu, ojciec rektor Jan Wróblewski SVD, który powiedział: Rozpoczynamy liturgię eucharystyczną, w czasie której dwóch naszych nowicjuszy złoży swoje pierwsze śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Każdy z nich wypowie słowa: „Panie, chcę oddać dzisiaj całego siebie: moje życie, moją przyszłość, wszystkie moje siły i nadzieje, to co we mnie dobre, a zwłaszcza to, co potrzebuje Twojej łaski i miłosierdzia. Ufam, że moja ofiara znajdzie uznanie przed Tobą, Boże, i będzie uwielbieniem Twojej chwały. Niech przyjęta przez Ciebie, stanie się pomocą w dziele ewangelizacji świata, a przez to znakiem Twojej miłości, ukazanej we Wcielonym Słowie Bożym – Jezusie Chrystusie.” Ich oddanie potrzebuje naszego wsparcia. Uczyńmy to przez modlitwę, dziękczynienie i ofiarowaną za nich komunię świętą.

Mszę świętą koncelebrowali miejscowi kapłani i przybyli goście, a przewodniczył o. Tomasz Bujarski SVD, który także wygłosił kazanie. Mówił w nim między innymi o znaczeniu i roli poszczególnych ślubów w życiu nowicjuszy i zgromadzenia.

Pierwsze ślubu zakonne w ChludowieKrzysztof Wojciechowski SVD (fot. za chludowo.werbisci.pl)

Następnie rozpoczęła się właściwa ceremonia złożenia ślubów zakonnych. Gdy o. Franciszek Bąk SVD, mistrz nowicjatu, wezwał nowicjuszy przed ołtarz, każdy z nich odpowiedział „Oto jestem”. Kiedy wyrazili pragnienie złożenia ślubów, prowadzący ceremonię o. Tomasz wezwał zebranych do odśpiewania Hymnu do Ducha Świętego, będącego modlitwą w intencji nowicjuszy. Po nim każdy z nich wypowiedział formułę ślubowania. Na pamiątkę wydarzenia Krzysztof i Filip otrzymali okolicznościowe medaliki.

Msza Święta zakończyła się podziękowaniami wszystkim, którzy sprawowali opiekę - także duchową - nad nowicjuszami, rodzicom, a przede wszystkim Bogu za dar powołania. Także Filip w imieniu Krzysztofa i swoim podziękował Trójjedynemu Bogu za życie i powołanie, a za formację, rekolekcje i cierpliwość im okazywaną starszym współbraciom. Podziękował także rodzicom oraz proboszczowi, który przyczynił się wzbudzenia powołania misyjnego Filipa w jego rodzinnych Żorach.

Po Mszy Św. uczestnicy ceremonii zostali zaproszeni na uroczysty poczęstunek, a potem o. Franciszek Bąk SVD uwiecznił spotkanie na „rodzinnym” zdjęciu przed Domem Rekolekcyjnym w Chludowie. (adm)

Za: TOKA; chludowo.werbisci.pl

Więcej fotografii z wydarzenia