Wiadomości

POLSKA

Śp. o. Kazimierz Niezgoda SVD

Śp. o. Kazimierz Niezgoda SVD

Kazimierz Niezgoda urodził się 23 sierpnia 1933 r. w miejscowości Studzionka, w diecezji katowickiej. Do szkoły powszechnej Kazimierz uczęszczał w pobliskiej Szerokiej, gdzie był również ministrantem w tamtejszym kościele. W sierpniu 1948 r. wstąpił do prowadzonego przez Misjonarzy Werbistów niższego seminarium w Domu św. Krzyża w Nysie, po którego ukończeniu w 1952 r. wstąpił do nowicjatu Zgromadzenia Słowa Bożego w Domu św. Wojciecha w Pieniężnie.  W 1967 r. wyjechał do pracy misyjnej w Papui-Nowej Gwinei, gdzie pracował aż do swojej śmierci.

Życiorys śp. o. Kazimierza