Wiadomości

ŚWIAT MISYJNY

Musical - fragm. plakatu
Fragment plakatu o musicalu (fot. za www.facebook.com/sjf.musical)

Musical o św. Józefie Freinademetzu SVD

Z okazji 15. rocznicy kanonizacji i zbliżającej się 140. rocznicy przybycia do Chin, świeccy z werbistowskiej Parafii św. Elżbiety z Hongkongu przygotowali musical opowiadający o życiu św. Józefa Freinademetza SVD, pierwszego werbistowskiego misjonarza, apostoła Południowego Szantungu w Chinach.

Premiera musicalu odbyła się w kwietniu w Putonghua w Hongkongu, zaś w czerwcu wystawiany był dwukrotnie w Sai Wan Ho Civic Centre. Autorem scenariusza i muzyki jest Ngan Lai Nor, z Parafii św. Elżbiety.

Jak mówi producent i reżyser, o. Joseph Tan Lei Tao, wikariusz w Parafii św. Elżbiety, celem widowiska jest prezentacja postaci św. Józefa Freinademetza, jego zapału i głebokiego przekonania, że język miłości jest jedynym językiem, który rozumieją wszyscy ludzie. W dzisiejszych czasach ludzie uciekają od cierpienia, ale św. Józef Freinademetz nie bał się go - mówi o. Joseph Tan Lei Tao. - Zostawił życie, które znał i zgodził się na wiele wyrzeczeń, by przybyć i zamieszkać w obcym sobie kraju. Jego misyjny zapał oparty był na miłości.

Musical został przygotowany przez grupę świeckich działających pod nazwą Wspólnota św. Józefa Freinademetza. By zilustować bogatą historię Szantungu, gdzie pracował św. Józef, w przedstawieniu wykorzystano tradycyjne tańce z tego regionu. W śpiewanych tekstach znalazły się też cytaty z Konfucjusza, ktore miały ilustrować umiłowanie przez świętego kultury chińskiej.

frndmtz mscal01Wykonawcy i twórcy musicalu (fot. za www.facebook.com/sjf.musical)

Wystawienie takiego musicalu wiąże się z dużymi kosztami, dlatego wystawiono go tylko 3 razy. Mimo to, musical w formie chińskiej opery został bardzo dobrze przyjęty przez ludzi z Hongkongu. - mówi o. Mieczysław Drózd SVD, pracujący w Hongkongu.

O. Joseph Tan Lei Tao ma nadzieję, że musical przyczyni się on do promowania poszanowania innych kultur. Wzorem może być tutaj św. Jóżef Freinademetz, dla którego inkulturacja była jednym z najważnieszych pryncypiów misjonarskiego życia. 

Św. Józef Freinademetz SVD wraz z późniejszym biskupem Janem Anzerem, wyjechali do Chin w 1879 roku. Byli pierwszymi misjonarzami wysłanymi przez Zgromadznie, które powstało zaledwie 4 lata wcześniej. W Południowym Szantugu, gdzie pracował przez większość swojego misjonarskiego życia niezwykle aktywnie udzielał się na polu edukacji kapłanów i świeckich. Przetłumaczył katechizm na język chiński. Zmarł w 1908 roku podczas epidemii tyfusu, pomagając chorym i cierpiącym. (za: ucanews.com oraz sundayex.catholic.org.hk)

Więcej informacji o musicalu, fotografie i video można znaleźć na profilu facebookowym wydarzenia (częściowo w jęz. chińskim) - ZOBACZ

Więcej o życiu św. Józefa Freinademetza SVD

frndmtz mscal01Plakat reklamujący musical o św. Józefie Freinademetzu (fot. za www.facebook.com/sjf.musical)