Wiadomości

ŚWIAT MISYJNY

Paulus Budi Kleden SVD
O. Pulus Budi Kleden SVD z delegatami Polskiej Prowincji SVD na XVIII Kapitule Generalnej - od lewej: br. Ireneusz Nyklewicz SVD, o. Eryk Koppa SVD i o. Henryk Szymiczek SVD

Nowy Generał Zgromadzenia Słowa Bożego

4 lipca przed południem, podczas XVIII Kapituły Generalnej odbywającej się w Nemi, wybrano nowego przełożonego generalnego Zgromadzenia Słowa Bożego. Został nim o. Paulus Budi Kleden SVD z Indonezji. Wcześniej był członkiem Rady Generalnej.

O. Kleden jest dwunastym Generałem Zgromadzenia. Wybrany został na 6-letnią kadencję 2018-2024. Zastąpi na tym stanowisku o. Heinza Kulüke SVD, który kierował Zgromadzeniem od 2012 roku.

Wybór Indonezyjczyka na przełożonego generalnego naszego Zgromadzenia nie jest zaskoczeniem i stanowi odzwierciedlenie rzeczywistości. Od wielu lat obserwujemy, że punkt ciężkości naszego zaangażowania misyjnego i rozwoju Zgromadzenia przesuwa się w kierunku Azji - mówi o. Eryk Koppa SVD, prowincjał Polskiej Prowincji SVD.

O. Paulus Budi Kleden SVD urodził się 16 listopada 1965 roku w Waibalum-Larantuka na wyspie Flores w Indonezji. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Waibalum. Po niej rozpoczął naukę w Niższym Seminarium Duchownym w Hokeng. Do Zgromadzenia Słowa Bożego wstąpił w 1985 roku. W werbistowskim Seminarium Duchownym w Ledalero przeszedł nowicjat i studia filozoficzne. Studia teologiczne ukończył w Sankt Gabriel w Austrii. Święcenia kapłańskie otrzymał 15 maja 1993 roku.

W latach 1993-96 o. Kleden pracował jako wikariusz w parafiach Steinhausen i Auw w Szwajcarii. Następnie, w latach 1996-2000, zrobił kurs doktorancki z teologii systematycznej na Uniwersytecie Alberta Ludwiga we Freiburgu w Niemczech. W 2001 roku, po uzyskaniu doktoratu, wrócił do Indonezji, gdzie wykładał teologię w Seminarium Duchownym w Ledalero. W latach 2005-2008 pełnił funkcję radcy prowincjalnego Prowincji Ende naszego Zgromadzenia. W tym czasie przez jeden rok pełnił też funkcję wiceprowincjała.

W 2012 roku, podczas XVII Kapituły Generalnej, o. Paulus został wybrany do Rady Generalnej, w której pełnił funkcję radcy generalnego.

O. Paulus Budi Kleden SVD już dwukrotnie odwiedził Polskę - pierwszy raz jeszcze jako kleryk z St. Gabriel, a potem w 2012 roku wraz z ojcem generałem Heinzem Kulüke SVD.