Wiadomości

ŚWIAT MISYJNY

Dar-obraz z Polski w Afanya - Agbletta w Togo
Fot. Bruno Amenyimon

Dar-obraz z Polski w Afanya - Agbletta w Togo

W II Niedzielę Adwentu, 5 grudnia 2021 roku, w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Afanya - Agbletta w Togo odbyła się uroczystość poświęcenia i intronizacji obrazu Jezusa Miłosiernego.

Obraz jest darem polskich przyjaciół misji. Został przekazany wspólnocie parafialnej kilka miesięcy wcześniej przez o. Erica Hounake SVD, wikariusza werbistowskiej Parafii św. Jadwigi Śląskiej w Warszawie, który przebywał w rodzinnym Togo na urlopie.

Uroczystej Mszy świętej przewodniczył ks. Sebastian Atiogbe, kanclerz Kurii Diecezjalnej Aneho i opiekun grupy modlitewnej Jezusa Miłosiernego.    Podczas liturgii modlono się za Polską Prowincję Zgromadzenia Słowa Bożego oraz za dobrodziejów misji. 

Zarówno ks. kanclerz jak i ks. Cypriena Adjesso, proboszcz parafii, wielokrotnie złożyli podziękowanie Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego, Referatowi Misyjnemu w Pieniężnie oraz wszystkim, którzy włączają się w dzieła misyjne i udzielili im błogosławieństwa Bożego, zapewniając o swojej modlitwie.

Obraz Jezusa Miłosiernego jest darem pani Marii Szostak, która na przestrzeni lat przekazała kilkadziesiąt wizerunków Jezusa Miłosiernego. Za pośrednictwem Referatu Misyjnego w Pieniężnie trafiły one do parafii misyjnych rozsianych po całym świecie. (adm)

Uczestnicy liturgii w Afanya - Agbletta (fot. Bruno Amenyimon)

tgo obraz03Obraz w Afanya - Agbletta (fot. Bruno Amenyimon)