Wiadomości

ŚWIAT MISYJNY

Pomoc ofiarom tajfunu Rai na Filipinach
Zniszczony dom po tajfunie Rai na Filipinach (fot. archiwum Heinza Kulüke SVD)

Pomoc ofiarom tajfunu Rai na Filipinach

Tajfun Rai (Odette) był potężnym i katastrofalnym cyklonem tropikalnym, który uderzył w południowo-wchodnie Filipiny wieczorem 16 grudnia 2021 roku. Wiatr osiągnął prędkość 195 km/h i przyniósł ogromne zniszczenia.

Bardzo mocno ucierpiały wyspy Mindanao (szczególnie okolice miasta Surigao), Leyte, Bohol oraz cała południowa część wyspy Cebu, w tym prawie milionowe miasto Cebu, piąte najludniejsze miasto kraju.

Oficjalne dane na 8 stycznia 2022 (zob. tutaj) mówią, że bezpośrednio dotkniętych kataklizmem zostało blisko 8 mln ludzi w 38 prowincjach Filipin. Blisko 500 tys. z nich musiało opuścić swoje domy i znalazło tymczasowe schronienie w 1319 centrach ewakuacji. 403 osoby poniosły śmierć a 1261 odniosło rany. Kilkadziesiąt osób stale uznanych jest za zaginione. (zob. pełny raport)

Werbiści pracujący na Filipinach są bezpieczni, ale donoszą o przerażających skutkach kataklizmu. Tysiące domów i budynków użyteczności publicznej zostało całkowicie zniszczonych, ludzie mają bardzo ograniczony dostęp do wody pitnej, w bardzo wielu miejscach brakuje prądu. Infrastruktura telefoniczna i internetowa została zniszczona, więc kontakt z oddalonymi miejscami jest znikomy.

Wszystkie werbistowskie parafie na wyspie Cebu i okolicznych wyspach są bardzo poważnie zniszczone. Werbistowskie domy misyjne w Cebu i na wyspie Bohol są w dużej mierze zniszczone.

flp tajfunrai hkuluke06Zniszczona kaplica Różańca Świętego (fot. archiwum Heinza Kulüke SVD)

- Gdzie to jest tylko możliwe rozdzielamy paczki żywnościowe w ramach programu “Food for Work” - pisze z Filipin o. Roger Bagao SVD, przełożony Prowincji Południowofilipińskiej SVD. - Każda paczka zawiera 5 kg ryżu, kilka podstawowych produktów żywnościowych i przede wszystkim woda pitna.

O. Heinz Kulüke SVD, pracujący w mieście Cebu, przyznaje, że w ciągu 35 lat pracy na Filipinach nigdy nie doświadczył tajfunu o takiej sile i nie widział takich zniszczeń. Oto jego relacja nadesłana 2 dni po przejściu kataklizmu.

Przed nadejściem tajfunu rząd ogłosił stan wyjątkowy dla zagrożonych obszarów, dlatego wielu ludzi zdążyło się ewakuować na czas z zagrożonych stref, takich jak wybrzeża, rzeki i slumsy.

Ponieważ wiele obszarów jest niedostępnych z powodu powalonych drzew i słupów elektrycznych, nie ma obecnie dokładnych informacji na temat liczby zabitych, rannych i zaginionych. Jednak wstępne dane mówią o następującej liczbie ofiar śmiertelnych: Leyte - 72, Bohol - 52, Cebu City - 23. Nieznane są dane dla miejscowości na południe od Cebu City, które ucierpiały bardziej. 

Obecnie nie ma elektryczności. Coraz więcej osób nie ma dostępu do wody pitnej. Przed sklepami i stacjami benzynowymi ustawiają się długie kolejki i ludzie robią paniczne zakupy.

flp tajfunrai hkuluke06Jedyne ujęcie czystej wody pitnej w okolicy  (fot. archiwum Heinza Kulüke SVD)

Przywrócenie dostaw prądu może potrwać bardzo długo. Ponieważ internet i telefony komórkowe działają sporadycznie, nie ma prawie żadnego kontaktu ze światem zewnętrznym. Wiele rodzin desperacko próbuje skontaktować się z krewnymi na sąsiednich wyspach i za granicą.

Straty materialne są ogromne. Chaty biedoty zamieszkującej w slumsach w miastach Cebu, Talisay, Mandaue i Matan zostały praktycznie zmiecione z powierzchni ziemi. Podobnie jest z prostymi domostwami mieszkańców innych terenów, szczególnie wiejskich oraz wiosek rybackich.

O. Ruel Bancoro SVD koordynuje opiekę medyczną dla rannych i chorych. W szczególności potrzebna jest pomoc w zakupie lekarstw. Pilną sprawą, zwłaszcza w porze deszczowej, jest również naprawa domów zniszczonych przez tajfun na terenach przesiedleńczych oraz odbudowa chat rybaków, rolników i ludzi mieszkających na wysypiskach śmieci.

O. Roger Bagao SVD, przełożony prowincjalny PHS, mobilizuje współbraci. Są oni obecni tam, gdzie są potrzebni, dając natychmiastową odpowiedź ludziom, którzy potrzebują pomocy.

flp tajfunrai hkuluke06Werbiści rozdzielają pomoc żywnościową (fot. archiwum Heinza Kulüke SVD)

Kilka dni później o. Heinz Kulüke SVD nadesłał kolejną wiadomość, w której opisuje bieżącą sytuację w Cebu i Mandaue. W tym pierwszym mieście werbiści pracują między innymi wśród ludności zamieszkującej slums zlokalizowany na ogromnym miejskim wysypisku śmieci. Oto fragment jego relacji.

Zniszczenia są ogromne. Pierwsze spotkania po przejściu tajfunu z ludźmi żyjącymi na wysypiskach śmieci i w innych slumsach były po prostu smutne. Rzadko widywałem tak wielu straumatyzowanych ludzi. 

Wizyta w jednym z naszych przedszkoli na wysypisku śmieci w Cebu była przygnębiająca. Przedszkole zostało zbudowane, a później z dużym wysiłkiem rozbudowane. Zajęło to wiele lat. W ciągu ostatnich 15 lat ponad 2000 dzieci otrzymało tu podstawy do edukacji szkolnej, a tym samym do lepszego życia. Teraz ten "skarb" rodzin zbieraczy śmieci został zniszczony.

Dwa dni temu, po raz pierwszy od czasu przejścia tajfunu, odwiedziliśmy jedno z wysypisk śmieci w Mandaue City, do którego nie mogliśmy dotychczas dotrzeć z powodu powalonych drzew i słupów energetycznych. Ludzie płakali z radości i wdzięczności, gdy otrzymywali ryż, inne podstawowe produkty żywnościowe i wodę pitną. Na pomoc musieli czekać kilka dni.

flp tajfunrai hkuluke06O. Heinz Kulüke SVD z ludźmi nocującymi na ulicy (fot. archiwum Heinza Kulüke SVD)

Dzięki Waszemu hojnemu wsparciu możemy kontynuować codzienną dystrybucję żywności. Pierwotny cel pomocy doraźnej dla około 5.000 rodzin (25.000-30.000 osób) będzie musiał zostać ponad dwukrotnie zwiększony, ponieważ ubodzy z przedmieść miasta i prowincji proszą o pilną pomoc.

Tajfun dotknął tak wielu ludzi, którzy są już na skraju egzystencji z powodu skutków pandemii wirusa koronawirusa. Uśmiechy, które mimo wszystko pozostały na twarzach tak radosnych z natury ludzi, kryją w sobie wiele cierpienia.

Zapraszamy do włączenia się w akcję “Pomoc ofiarom tajfunu Rai”. Środki zebrane w jej ramach zostaną przekazane werbistom na Filipinach za pośrednictwem Generalatu Zgromadzenia Słowa Bożego (Misjonarze Werbiści) w Rzymie. Zostaną one użyte na pomoc w dostarczaniu wody i żywności na najbardziej zniszczone tereny, pomoc w odbudowie domów mieszkańców oraz kaplic i kościołów na terenach, gdzie posługują werbiści.

Zbiórkę funduszy na pomoc Filipinom koordynuje:

Referat Misyjny Księży Werbistów
Pieniężno Pierwsze 19
14-520 Pieniężno


Nr konta 
42 1240 1226 1111 0000 1395 9119
Dopisek: Pomoc ofiarom tajfunu Rai


tajfun rai banner850px