Wiadomości

ŚWIAT MISYJNY

Konferencja na temat "missio Dei"
Uczestnicy konferencji w Siegburgu (fot. Vaclav Mucha SVD)

Konferencja na temat "missio Dei"

W dniach 2-5 listopada w Friendly Cityhotel Oktopus w Siegburgu odbyły się warsztaty naukowe, których myślą przewodnią była idea missio Dei. Warsztaty zgromadziły grono teologów, misjologów oraz osób zaangażowanych w dzieło misyjne. W dyskusji podjęto temat podstaw posłania misyjnego i podejmowanych strategii w jego realizacji.

Wydarzenie zostało zorganizowane w celu uczczenia kilku ważnych dla werbistów rocznic - 90-lecia Instytutu „Anthropos”, 60-lecia werbistowskiego Instytutu Misjologicznego i 50-lecia Instytutu „Monumenta Serica” - instytucji naukowych werbistów mających siedziby w kampusie SVD w Sankt Augustin.

Spośród około 30 uczestników spotkania należy wspomnieć przełożonych generalnych Zgromadzenia Słowa Bożego - byłego, o. Antonio Pernię SVD oraz aktualnego, o. Paulusa Budi Kledena SVD, a także sekretarza generalnego ds. Misji. o. Stanislausa Lazara SVD. Międzynarodową grupę naukowców reprezentowali: Anthony Le Duc SVD (St. John’s University, Bangkok), Steve Bevans (Catholic Theological Union, Chicago), Dorottya Nagy (Protestant Theological University, Amsterdam), Wilhelm Richebächer (Fachhochschule für interkulturelle Theologie, Hermannsburg), Markus Luber SJ (Institut für Weltkirche und Mission, Frankfurt), Johannes Freyer OFM (Missioncentrale der Franziskaner in Bonn), Peter Baekelmans CICM (Antwerp), przedstawiciele SEDOS z Rzymu (Service of Documentation and Studyon Global Mission) oraz liczni członkowie instytutów z Sankt Augustin. Z Polskiej Prowincji SVD w konferencji wziął udział o. prof. dr hab. Jacek Pawlik SVD (Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn).

Wybór missio Dei jako myśli przewodniej nie był przypadkowy. Przed 70. laty w niemieckim Willingen odbyła się Światowa Konferencja Misyjna, od której, jak się przyjmuje, rozpoczęła się pogłębiona refleksja w gronie misjologów na temat missio Dei. Konferencja w Siegburgu dała okazję do odnowienia tej refleksji i zastanowienia się, co idea missio Dei oznacza dzisiaj dla zaangażowania misyjnego, dla Zgromadzenia Słowa Bożego, a także dla innych grup i aktywnych misjonarzy.

missiodei konf01Uczestnicy konferencji w Siegburgu (fot. Vaclav Mucha SVD)

Idea missio Dei, która zrodziła się w kręgach protestanckich, została rozwinięta w dekrecie soborowym „Ad gentes”. Misja należy do Boga i zaczyna się w Bogu, jej depozytariuszem jest natomiast Kościół. Idea ta przenika do głębi duchowość werbistów, ponieważ święty założyciel, Arnold Janssen, wyraził ją już w szczególnym kulcie Trójcy Świętej. Współcześnie do missio Dei nawiązuje koncepcja profetycznego dialogu.

Konferencja pozwoliła na refleksję na temat teologicznych podstaw posłania, rozważenie miejsca Kościoła w kontynuacji misji Boga oraz istotnej roli kontekstu i czasoprzestrzeni w odczytywaniu znaków czasu, rozpoznawaniu duchów i we właściwym ukierunkowaniu skutecznych działań. Punktem wyjścia do dyskusji było ustalenie znaczenia sformułowania „missio Dei”. Każdy z uczestników miał możliwość podzielenia się, co rozumie przez ten termin.

W drugim dniu warsztatów myślą przewodnią był „obraz Boga”, a szczególnie odpowiedź na pytania: czego Bóg oczekuje od ludzi, w jaki sposób Bóg działa pośród ludzi oraz jak rozpoznaję jego wolę. Trzeci dzień poświęcony był Kościołowi i jego miejscu w missio Dei. Chodziło o przyjrzenie się relacji Kościoła do Królestwa Bożego oraz zastanowienie się mad Kościołem jako platformą spotkania i wspólnych poszukiwań lepszego zrozumienia Boga. Sesja popołudniowa tego dnia dotyczyła działalności misyjnej w dialogu z missio Dei oraz roli misyjnych kongregacji.

Ostatniego dnia konferencji skupiono się na zaangażowaniu werbistów w relacji do misji Boga odwołując się do dokumentów kapituł generalnych. Na koniec skonkretyzowano dyskusję na praktycznych implikacjach przekonania o byciu posłanym.

Konferencja w Siegburgu dała możliwość wymiany wiedzy oraz doświadczeń związanych i wynikających z powołania i zaangażowania misyjnego. Stanowiła istotne wzbogacenie i dała impuls do dalszych badań.

Jacek Jan Pawlik SVD

missiodei konf01O. Paulus Budi Kleden SVD, Przełożony Generalny zgromadzenia, podczas konferencji w Siegburgu (fot. Vaclav Mucha SVD)