Wiadomości

POLSKA

Medal Benemerenti dla bp. Jerzego Mazura SVD i o. Krzysztofa Ziarnowskiego SVD
Bp Jerzy Mazur SVD i o. prowincjał, Sylwester Grabowski SVD, odbierają nagrodę "Benemerenti in Opere Evangelizationis" (fot. Andrzej Danilewicz SVD)

Medal Benemerenti dla bp. Jerzego Mazura SVD i o. Krzysztofa Ziarnowskiego SVD

Dwóch werbistów - bp Jerzy Mazur SVD i o. Krzysztof Ziarnowski SVD - zostało odznaczonych medalem “Benemerenti in Opere Evangelizationis”, wręczanym rokrocznie osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla misyjnego dzieła Kościoła.

Uroczysta gala wręczenia medali odbyła się 26 października 2023 roku w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

Bp Mazur i o. Ziarnowski zostali uhonorowani wyróżnieniem specjalnym wraz z Kościołem tarnowskim, który w tym roku obchodzi 50-lecie wyjazdu pierwszych misjonarzy diecezji tarnowskiej do pracy misyjnej. W imieniu o. Krzysztofa wyróżnienie “Benemerenti in Opere Evangelizationis” odebrał o. Sylwester Grabowski SVD, prowincjał polskich werbistów. Na dyplomie czytamy: "za ofiarną posługę misyjną, budowę Kościołów i placówek edukacyjnych, formację katechistów oraz wspaniałe świadectwo odwagi i miłości do Chrystusa i ubogich na misjach." 

Bp Jerzy Mazur SVD pochodzi z diecezji przemyskiej. Do Zgromadzenia Słowa Bożego wstąpił w 1972 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał w Pieniężnie 22 kwietnia 1979 roku. W latach 1980-1982 studiował misjologię na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Następnie przez 3 lata (1983-86) pracował w Ghanie, po czym wrócił do Polski i został wychowawcą w Misyjnym Seminarium Duchownym w Pieniężnie. W 1992 roku wyjechał do Baranowicz na Białorusi, gdzie pracował do 1998 roku, gdy papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym administratury apostolskiej Syberii. 18 maja 1999 roku został mianowany administratorem apostolskim nowo utworzonej administratury apostolskiej Syberii Wschodniej z siedzibą w Irkucku[, zaś 11 lutego 2002 roku, wraz z podniesieniem administratury do rangi diecezji, został mianowany biskupem diecezjalnym diecezji św. Józefa w Irkucku.

banemerenti2023 05Bp Jerzy Mazur SVD podczas wręczenia medalu "Benemerenti" (fot. Andrzej Danilewicz SVD)

Wiosną 2002 roku został zatrzymany na lotnisku w Moskwie w trakcie podróży powrotnej do Irkucka i przymusowo odesłany do Polski. Osiadł w werbistowskim domu misyjnym w Michałowicach pod Warszawą, skąd kierował diecezją irkucką do kwietnia 2003 roku. 17 kwietnia 2003 roku papież Jan Paweł II zwolnił go z funkcji ordynariusza diecezji św. Józefa w Irkucku i przeniósł na urząd ordynariusza diecezji ełckiej, którą kieruje do dziś.

W ramach Konferencji Episkopatu Polski bp Jerzy Mazur SVD był przewodniczącym Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Litwy. Wszedł też w skład Komisji Charytatywnej i był członkiem Komisji Nadzorczej Caritas Polska. W latach 2011-2021 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Zorganizował kilka sympozjów naukowych poświęconych misjom. Przygotował i przeprowadził IV Krajowy Kongres Misyjny. Wskrzesił działalność Krajowej Rady Misyjnej i przewodniczył jej pracom. Propagował misje poprzez publikacje książkowe dla młodzieży i dorosłych. Powołał do istnienia Kapitułę Medalu “Benemerenti in Opere Evangelizationis”, która swoje pierwsze wyróżnienia przyznała w 2017 roku. W diecezji ełckiej zorganizował dwa kongresy misyjne. Wspiera finansowo misjonarki i misjonarzy, nie tylko z własnej diecezji.

O. Krzysztof Ziarnowski SVD urodził się w 1961 roku w Pysznicy na terenie diecezji przemyskiej. Do werbistów wstąpił w 1980 roku. Po nowicjacie i studiach filozoficzno-teologicznych święcenia kapłańskie otrzymał 17 maja 1987 roku w Pieniężnie. Został przeznaczony do pracy misyjnej w Angoli, gdzie wyjechał krótko potem i pracuje do dziś.

O. Krzysztof jest nie tylko kapłanem, ale również liderem wspólnot parafialnych, budowniczym, nauczycielem, formatorem. Przede wszystkim jednak dał się poznać jako człowiek wielkiego serca. Jego liczne inicjatywy, takie jak budowa studni, szkół czy ośrodków zdrowia, bardzo pomogły pomóc poprawić warunki życia wielu ludzi.

banemerenti2023 05Cacoulama. O. Krzysztof Ziarnowski SVD podczas remontu wysłużonego STAR-a z Polski (fot. Waldemar Kus SVD)

globe element95px ver1CZYTAJ TAKŻE: Pożegnanie ze STAR-em

W 1990 roku, gdy w Angoli trwała wojna domowa, w drodze z chorą dziewczynką i jej mamą do szpitala, o. Krzysztof najechał na minę przeciwczołgową. Mama dziecka zginęła na miejscu, a o. Krzysztof odniósł liczne obrażenia i stracił dużo krwi. Następie przez 20 km niósł na plecach dziewczynkę, dzięki czemu uratował jej życie. Sam zemdlał z wycieńczenia. Dziecko przeżyło, a on do dziś nosi na twarzy czarne blizny po tamtym dramatycznym wydarzeniu.

- Ten jego bohaterski czyn wszyscy misjonarze i misjonarki w Angoli pamiętają, choć on sam o tym nigdy za wiele nie mówi. Jest nadzwyczaj skromnym człowiekiem - mówi s. Danuta Buńko SSpS, misjonarka w Angoli.

Dziś o. Krzysztof Ziarnowski SVD jest proboszczem werbistowskiej misji w Kakolo na zachodzie prowincji Lunda Południowa, graniczącej z Demokratyczną Republiką Konga.

banemerenti2023 05O. Krzysztof Ziarnowski SVD z dziećmi z plemienia Chokwe w szkole w Kakolo (fot. Waldemar Kus SVD)

Bp Jerzy Mazur SVD i o. Krzysztof Ziarnowski SVD są kolejnymi werbistami uhonorowanymi medalem “Benemerenti in Operę Evangelizationis”. Przed nimi to prestiżowe wyróżnienie otrzymali: o. Andrzej Fecko SVD (2022), o. Tadeusz Gruca SVD i o. Feliks Poćwiardowski SVD (2021), o. Piotr Nawrot SVD (2019), bp Wilhelm Kurtz SVD (2018) i o. Antoni Koszorz SVD (2017).

26 października 2023 roku wyróżnienie “Benemerenti in Opere Evangelizationis” otrzymało łącznie 15 osób i instytucji szczególnie zasłużonych na polu pracy i animacji misyjnej.

globe element95px ver1Więcej o tegorocznych laureatach medalu “Benemerenti in Opere Evangelizationis”

Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis” został ustanowiony przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji w 2017 roku, w 50. rocznicę jej istnienia. Przyznawany jest rokrocznie w czterech kategoriach: „za zasługi w dziele misyjnym”, „pomoc modlitewna i duchowa”, „pomoc materialna i finansowa misjom” oraz „informacja medialna”.

banemerenti2023 06O. Sylwester Grabowski SVD z medalem i dyplomem dla o. Krzysztofa Ziarnowskiego (fot. Andrzej Danilewicz SVD)

banemerenti2023 06Awers i rewers medalu "Benemerenti in Opere Evangelizationis" (fot. Andrzej Danilewicz SVD)