Wiadomości

POLSKA

Biblijno-filozoficzny kurs rekolekcyjny dla katechetów 2022
Kaplica w Domu Misyjnym w Kleosinie. Eucharystia dla uczestników kursu biblijno-filozoficznego dla katechetów.

Biblijno-filozoficzny kurs rekolekcyjny dla katechetów 2022

W dniach 7-9 lipca 2022 roku w Domu Misyjnym św. Kazimierza w Kleosinie odbył się tradycyjny biblijno-filozoficzny kurs rekolekcyjny dla katechetów. Temat tegorocznych rozważań sformułowany został jako „Roztropność – zapomniana cnota”.

Spotkanie, jak zwykle, prowadzili dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak (filozof) i o. dr Jan Bocian SVD (teolog). Wzięło w nim udział 28 osób.

- Zgodnie z tradycją naszych rekolekcyjnych kursów rozważania prowadziliśmy z punktu widzenia filozofii i teologii - mówi o. Jan Bocian. - Podczas prelekcji, jak również w przerwach między zajęciami, zawsze możliwa była dyskusja, która prowadzi do większego zaangażowania wszystkich uczestników spotkania, tak prowadzących jak i słuchaczy, oraz pozwala na dogłębne rozważenie omawianego problemu.

Historia biblijno-filozoficznych kursów rekolekcyjnych dla katechetów, organizowanych w kleosińskim Domu Misyjnym Księży Werbistów, sięga roku 2017, kiedy od 30 stycznia do 1 lutego, na prośbę i przy ofiarnym współudziale organizacyjnym pana Stanisława Cydzika, przeprowadzono pierwsze takie spotkanie. Jego tematem były wówczas „Granice tolerancji”. Teologiczno-filozoficzna struktura spotkania, czyli rozważenie omawianego problemu z punktu widzenia przyrodzonego rozumu ludzkiego (filozofia) oraz Biblii i doktrynalnej nauki Kościoła (teologia), znalazła uznanie wśród uczestników. Od tego czasu kursy te organizowane są co roku.

- Jakkolwiek pandemia Covid-19 utrudniła nam organizację kolejnego spotkania, to jednak, dzięki ogromnemu zaangażowaniu pana Stanisława Cydzika, otwartości zarządu Domu Misyjnego św. Kazimierza w Kleosinie i werbistów należących do wspólnoty lokalnej, gotowości prowadzących jak również ofiarności i gorliwości białostockich katechetów, kursy nasze nie zostały odwołane ani zawieszone - wyjaśnia o. Bocian. - W opóźnionym terminie i z zachowaniem obostrzeń sanitarnych, w dniach 28-30 czerwca 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie, tym razem pod tytułem „Godność i biblijna symbolika ciała ludzkiego”.

Uczestnicy kursu biblijno-filozoficznego dla katechetów przed Domem Misyjnym w Kleosinie (lipiec 2022)

Na szczególne wspomnienie zasługuje kurs z 2020 roku (24-26 stycznia). Spotkanie to zatytułowane „Człowiek istota niezwykła” po raz pierwszy zostało uznane nie tylko za kurs dokształcający. Uwzględniając duchowy charakter spotkań, w czasie których jest miejsce na codzienną Eucharystię z kazaniem, wspólną modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu, uczestnictwo w spotkaniu zostało oficjalnie zaakceptowane jako jedna z możliwych form przeżycia obowiązkowych dla katechetów rekolekcji.

- Jest to dla nas, organizatorów, tym większą radością, gdyż zawsze staraliśmy się nasze spotkania przygotowywać jako formę specyficznych ćwiczeń duchowych, czyli co do istoty rekolekcji - dodaje o. Bocian. - Ich mottem było stwierdzenie zaczerpnięte ze wstępu encykliki Św. Jana Pawła II Fides et ratio: „Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek poznając Go i miłując mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie”.

Biblijno-filozoficzne kursy rekolekcyjne dla katechetów są jedną z propozycji Apostolatu Biblijnego Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego, którego koordynatorem jest o. Jan Bocian SVD. W ramach działalności Apostolatu Biblijnego prowadzone są również tygodniowe wakacyjne biblijno-filozoficzne kursy rekolekcyjne oraz biblijno-filozoficzne spotkania sylwestrowe. Oba te wydarzenia przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich.

- Kursy wakacyjne rozpoczynają się w czwartek, który jest dniem przyjazdu. Piątek, sobota, poniedziałek i wtorek to dni wykładowe, zaś niedziela jest dniem dzień integracyjnym dla uczestników. Środa jest dniem zakończenia rekolekcji - objaśnia o. Bocian. - Po pandemicznym okresie zawieszenia w 2022 roku pragniemy powrócić do ich organizacji.

Najbliższy wakacyjny kurs biblijno-filozoficzny planowany jest na 18-24 sierpnia 2022 roku. Odbędzie się w werbistowskim Domu Misyjnym w Pieniężnie, a jego tematem będzie rozważenie pytania, które Piłat postawił podczas procesu Jezusa „A cóż to jest prawda?”.