Wiadomości

POLSKA

Maseczki dla DPS w Ełku
S. Ignacja OSB z DPS w Ełku (fot. Andrzej Danilewicz SVD)

Maseczki dla DPS w Ełku

W związku z poważnym zagrożeniem epidemicznym w domach pomocy społecznej, werbiści postanowili wesprzeć jeden z nich. Wybór padł na DPS "Tęczowy Dom" w Ełku, który prowadzą siostry Benedyktynki Misjonarki. Na ręce przełożonej wspólnoty, s. Ignacji, Sekretarz ds. misji, o. Andrzej Danilewicz SVD, przekazał 5 tys. maseczek chirurgicznych.

Siostry opiekują się 110 chłopcami w różnym wieku, z dużą niepełnosprawnością intelektualną. Niektórzy z nich mają mocno obniżoną odporność, co tym bardziej wymaga restrykcyjnych środków ostrożności.

Na miejscu funkcjonuje też Szkoła Podstawowa i Przysposabiająca do Pracy, a także Środowiskowy Dom Samopomocy. Wymaga to zatrudnienia licznego personelu z zewnątrz, który w czasie pandemii powinien być odpowiednio zabezpieczony, by chronić swoich podopiecznych.