Wiadomości

POLSKA

O. Andrzej Fecko SVD nagrodzony medalem “Benemerenti”
O. Andrzej Fecko SVD podczas gali wręczenia medalu (fot. Andrzej Danilewicz SVD)

O. Andrzej Fecko SVD nagrodzony medalem “Benemerenti”

27 października 2022 w Muzeum Archidiecezjalnym w Warszawie odbyła się gala wręczenia tegorocznych medali “Benemerenti in Opere Evangelizationis”, przyznawanych osobom i instytucjom wybitnie zasłużonym na polu misyjnym.

Jednym z nagrodzonych jest o. Andrzej Fecko SVD, wieloletni misjonarz w Angoli, budowniczy i dyrektor Centrum Medycznego św. Łukasza w Kifangondo.

O. Andrzej Fecko SVD urodził się w 1952 roku w Chomranicach w diecezji Tarnowskiej. Do Zgromadzenia Słowa Bożego wstąpił w 1973 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 20 kwietnia 1980 roku w kościele seminaryjnym w Pieniężnie z rąk bpa Józefa Glempa, ówczesnego ordynariusza warmińskiego. 

Został przeznaczony do pracy w Angoli, gdzie wyjechał jeszcze tego samego roku. Na misjach utworzył ośrodek zdrowia pomagający chorym na malarię, HIV/AIDS i gruźlicę. Dzięki jego staraniom, w 1996 roku uroczyście otwarto Centrum Medyczne św. Łukasza w Kifangondo, w którym znalazły się gabinety lekarskie, laboratorium, apteka, pracownia RTG, magazyn, kuchnia i pomieszczenia biurowe. W 1999 roku Centrum zostało rozbudowane i otwarto ambulatoria, łazienki oraz sale chorych, zaś w 2005 roku oddano do użytku laboratorium przeciwgruźlicze, gabinet przyjęć pacjentów oraz salę seminaryjną. W 2007 roku, po ukończeniu ostatniego etapu budowy, powstała sala szpitalna dla chorych na HIV i gruźlicę. Centrum od początku ściśle współpracowało z Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Skorzystało też 5 dużych projektów pomocowych polskiego MSZ.

benemerenti2022 afecko02O. Andrzej Fecko SVD podczas gali wręczenia medalu (fot. Andrzej Danilewicz SVD)

O. Andrzej Fecko SVD kierował Centrum Medycznym w Kifangondo od momentu jego powstania do 2013 roku. Oprócz tego pomagał w rozwoju ośrodka dla trędowatych w Fundzie prowadzonego przez siostry Służebnice Ducha Świętego (SSpS). Od 2014 r. pracuje duszpastersko w Portugalii.

globe element95px ver1

Więcej o Centrum Medycznym św. Łukasza w Kifangondo

O. Fecko, przyjmując medal “Benemerenti in Opere Evangelizationis" stwierdził, że wyróżnienie to dedykuje wszystkim, dzięki którym Centrum Medyczne św. Łukasza powstało i którzy z nim przez wszystkie lata współpracowali w jego prowadzeniu. Warto tutaj wspomnieć s. Martę Sojkę SSpS, która jest dyrektorem klinicznym Centrum i współtwórczynią dzieła. Od 2013 roku dyrektorem administracyjnym Centrum jest o. Emil Kałka SVD.

W uroczystości, oprócz o. Andrzeja i jego najbliższych, wziął także udział o. Sylwester Grabowski SVD, prowincjał Polskiej Prowincji SVD, o. Andrzej Danilewicz SVD, prowincjalny Sekretarz ds. Misji, o. Henryk Ślusarczyk SVD, rektor werbistowskiej wspólnoty w Kleosinie i były misjonarz w Angoli. 

O. Andrzej Fecko SVD będzie niebawem gościem jednego z odcinków podcastu Równoleżnik M.

benemerenti2022 afecko02O. Andrzej Fecko SVD z s. Dolores Zok SSpS, o. Sylwestrem Grabowskim SVD (z lewej) i o. Henrykiem ślusarczykiem SVD (fot. Andrzej Danilewicz SVD)

W tym roku medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis” został przyznany 14 osobom i instytucjom, wybitnie zasłużonym na polu misyjnym. Są to: Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, Zgromadzenie Sióstr Klawerianek,  Sekcja Misjologii Wydziału Teologii UKSW, Prokura Misyjna OMI w Poznaniu, Redakcja dwumiesięcznika „Świat Misyjny”, Katolickie Radio „Podlasie, Katolicka Rozgłośnia Radiowa „Fiat” oraz misjonarze i osoby działające na rzecz misji - s. Leona Irena Kosowska, o. Alojzy Chrószcz OMI, Agnieszka Czarnolas-Chudzik, Józef Antonik, ks. Prałat Tadeusz Gut i Wojciech Zięba.

globe element95px ver1

Więcej o laureatach medalu “Benemerenti” w 2022 roku

Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis” został ustanowiony przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji w 2017 roku, w 50. rocznicę jej istnienia. Przyznawany jest w czterech kategoriach: „za zasługi w dziele misyjnym”, „pomoc modlitewna i duchowa”, „pomoc materialna i finansowa misjom” oraz „informacja medialna”. Kategorie te są uwidocznione na medalu. Na jego rewersie znalazły się słowa zachęty „Podziel się Chrystusem”.

Spośród werbistów, w ciągu ostatnich lat medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis” otrzymali także: o. Antoni Koszorz SVD (2017), bp Wilhelm Kurtz SVD (2018), o. Piotr Nawrot SVD (2019), o. Tadeusz Gruca SVD i o. Feliks Poćwiardowski SVD (obaj w 2021 roku). (adm)

benemerenti2022 afecko02Awers i rewers medalu "Benemerenti in Opere Evangelizationis"