Wiadomości

POLSKA

Ochrzczeni? A więc posłani!
O. Firmin Azalekor SVD z dziećmi z Chludowa (fot. Ryszard Hoppe SVD)

Ochrzczeni? A więc posłani!

W ramach Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w Domu Misyjnym w Chludowie odbyły się szkolne rekolekcje misyjne. Inicjatywa zrodziła się na kanwie zaproszenia skierowanego przez papieża Franciszka do całego Kościoła, aby ożywić w każdym ochrzczonym świadomość misyjną.

Uczniowie Zespołu Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie, podzieleni na grupy według wieku, od 14 do 18 października spotykali się z misjonarzami werbistami m.in. z o. Franciszkiem Laką SVD z Indonezji, z o. Firminem Azalekorem SVD z Togo, z o. Andrzejem Borkiem SVD, pracującym w Kongo oraz z o. Krzysztofem Kołodyńskim SVD, który był na misjach na Madagaskarze.

Także osoby świeckie dzieliły się swoim zapałem misyjnym, wiarą, wiedzą i talentami. Z uczniami spotkał się Jacek Kaczmarski, autor internetowej strony biblijni.pl. Piotr Michoń przedstawił sposoby autentycznej pomocy ludziom potrzebującym, Monika Samolej z entuzjazmem opowiadała o swojej misyjnej pracy w Etiopii, a Agata Klementowicz przygotowała oprawę muzyczną całego wydarzenia. Nad przebiegiem tych spotkań czuwały katechetki – Karolina Rewers i s. Rafaella SSpS – oraz inni nauczyciele szkoły w Chludowie.
Każdy dzień rekolekcji rozpoczynał proboszcz chludowskiej parafii, o. Ryszard Hoppe SVD, katechezą o sakramencie chrztu św., a po nim osoby świeckie i misjonarze opowiadali, jak oni sami w swoim codziennym życiu wypełniają hasło tegorocznego Miesiąca Misyjnego: „Ochrzczeni i posłani”.

Na koniec była Eucharystia, podczas której uczestnicy zajęć powierzali dobremu Bogu wszystkich misjonarzy, misjonarki i świeckich pracujących na misjach oraz prosili, by wszyscy ludzie poznali, miłowali i smakowali dobroć Trójjedynego Boga.
Zarówno dla organizatorów, jak i uczestników, rekolekcje te były ciekawym i ubogacającym przeżyciem.

s. Rafaella SSpS
Za: chludowo.werbisci.pl