Wiadomości

POLSKA

XI Czuwanie Rodziny Arnoldowej - podsumowanie
Czuwanie Rodziny Arnoldowej w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze (fot. Isaac Kwame Anim-Addo SVD )

XI Czuwanie Rodziny Arnoldowej - podsumowanie

Czas świąt to szczególna okazja do rodzinnych spotkań. I tak w oktawie świąt Wielkanocnych, 6/7 kwietnia odbyło się XI Czuwanie Modlitewne Rodziny Arnoldowej.

Stało się tradycją, że co dwa lata, u tronu Jasnogórskiej Matki, spotykają się Ojcowie, Bracia i Siostry ze Zgromadzeń złożonych przez św. o. Arnolda Janssena wraz z przyjaciółmi i współpracownikami dzieła misyjnego. 

W tym roku modlitewne czuwanie przypadło na czas świętowania dwóch ważnych rocznic: 100-lecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę i w 100. rocznicę urodzin o. Mariana Żelazka SVD. Dlatego też całe modlitewne trwanie przy Trójjedynym Bogu, pod czułym spojrzeniem Jasnogórskiej Pani, było przeniknięte dziękczynieniem za te wielkie dary.

Modlitewne czuwanie rozpoczęło się o godz. 15.00, przy Misyjnej Stacji Różańcowej, którą jest II Tajemnica Bolesna na Jasnogórskich Błoniach. Wszystkich przybyłych pozdrowił o. Wiesław Dudar SVD, Dyrektor Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie, który od kilkunastu lat stoi za organizacją Czuwania. Po krótkiej modlitwie, wszyscy procesyjnie udali się do Sali Ojca Kordeckiego, gdzie mogliśmy przyjrzeć się osobie werbisty i misjonarza, o. Mariana Żelazka SVD.

W różnych momentach spotkania, a zwłaszcza na jego początku, bardzo widoczna była radość, z jaką witali się uczestnicy, którzy niejednokrotnie po długim czasie mogli cieszyć się byciem w jednej wielkiej wspólnocie serc, które łączy sprawa misji głoszenia Ewangelii, aż po krańce świata.

W Sali Ojca Kordeckiego obejrzeliśmy film dokumentalny zatytułowany „Siewca Nadziei”, opowiadający historię życia o. Mariana Żelazka. Następnie do zgromadzonych pielgrzymów skierowali swe pozdrowienie o. Wiesław Dudar SVD, o. Eryk Koppa SVD, Prowincjał Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego oraz s. Dolores Zok SSpS, Przełożona Prowincjalna Polskiej Prowincji Służebnic Ducha Świętego.

Następnie mieliśmy okazję obejrzeć musical „Tobiasz”, zaprezentowany przez grupę młodych ludzi z Teatru Franciszka z Katowic. Pokazali oni jak wiele dobra płynie z tego, że ktoś chce uczynić coś dobrego pomnażając swoje talenty we współpracy z innymi.

Po nim dane nam było uczestniczyć w podniosłej uroczystości wręczenia tegorocznej Nagrody im. o. Mariana Żelazka. Kapituła Nagrody wyróżnia nią osoby i instytucje, które w wybitny sposób wspierają lub propagują działalność misyjną werbistów lub też mają poważny wpływ na animację misyjną prowadzoną przez Polską Prowincję Zgromadzenia Słowa Bożego. W tym roku, zgodnie z decyzją Kapituły, o. Eryk Koppa SVD przekazał statuetkę Zespołowi Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie. Odebrał ją pan Krzysztof Antkowiak, dyrektor palcówki. Drugim laureatem tej szczególnej nagrody został pan Andrzej Krzaczek, świecki animator misyjny z Bytomia. Wręczaniu nagród towarzyszyły radość i wzruszenie.

Kolejnym momentem zadumy nad świadectwem życia o. Mariana Żelazka były rozważania stacji Drogi Krzyżowej, pięknie przygotowane przez o. Krzysztofa Grzybka SVD. Uczestnicy modlitwy mieli możliwość osobistej refleksji nad misterium życia ojca trędowatych, splecionego z tajemnicą Paschy Jezusa Chrystusa. Jak swoisty refren rozbrzmiewały tak często cytowane słowa o. Mariana: „Nie jest trudno być dobrym, wystarczy tylko chcieć”.

Więcej fotografii

Po przerwie, która była czasem posilenia się i rozmowy z uczestnikami czuwania, przybyłymi z różnych stron Polski, zgromadziliśmy się na modlitwie Apelu w Kaplicy Cudownego Obrazu. Wyczekiwaliśmy z niecierpliwością pierwszych dźwięków pieśni "Bogurodzica" oraz Apelu Jasnogórskiego. Z naszych serc płynęła wdzięczność za dar Niepodległości i za opiekę Maryi nad naszym narodem. W imieniu nas wszystkich, zebranych jako Rodzina Arnoldowa, słowa rozważania i modlitwy poprowadził o. Andrzej Danilewicz SVD, sekretarz ds. Misji Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego. Przenikała nas świadomość więzi z naszymi rodzinami, wspólnotami, którzy dzięki środkom społecznego przekazu, łączyli się w tym momencie z nami, uczestnikami modlitewnego czuwania na Jasnej Górze.

Po Apelu trwaliśmy na wspólnej modlitwie z Maryją, wpisanej w czas Pięćdziesiątnicy, a więc w wydarzenie Zmartwychwstania Pana i oczekiwanie na nowe napełnienie Duchem Świętym. Mogliśmy doświadczyć, jak Duch Święty działa w nas, zjednoczonych na dziękczynnej modlitwie i dzieleniu się świadectwem misyjnej pracy. To On na nowo rozpalał serca, abyśmy byli zdolni z nowym zaangażowaniem powrócić do miejsc, do których jesteśmy posłani. W tym czasie odmówiliśmy Nieszpory i modlitwę różańcową oraz wysłuchaliśmy konferencji o. Marka Kowalika SVD zatytułowaną "Ojciec Marian Żelazek - wzór dla każdego z nas". Po niej swoim misyjnym świadecwtem podzielili się misjonarze: o. Krzysztof Malejko SVD, misjonarz w Wietnamie, a obecnie duszpasterz w Werbistowskim Centrum Migranta Fu Shenfu, Mateusz Włosiński, wolontariusz Werbistowskiego Wolontariatu Misyjnego APOLLOS oraz s. Danuta Antonów SSpS, misjonarka w Rosji.

Centralnym punktem Czuwania była rozpoczęta o północy Eucharystia. Przewodniczył jej ks. bp Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej. Ta modlitwa najpełniej wyrażała nasze dziękczynienie za dar Niepodległości, za piękne życie o. Mariana i za rozpoczęty proces jego beatyfikacji. Ksiądz biskup wyraził wdzięczność za wkład Rodziny Arnoldowej w życie jego diecezji, a także w życie Kościoła w Polsce i na całym świecie. Motywował nas do bycia radosnymi świadkami Jezusa, do porzucenia wszelkich form ospałości i niewrażliwości na potrzeby współczesnego świata. Na końcu Mszy św. o. Prowincjał Eryk Koppa SVD odmówił "Akt Zawierzenia Matce Bożej Rodziny Arnoldowej".

Po Mszy św. i krótkiej przerwie wysłuchaliśmy kolejnej konferencji zatytułowanej "Męczeństwem braci uwieńczone skronie nam do wolności otworzyły bramy”. Wygłosił ją o. Jan Wróblewski SVD, rektor Domu Misyjnego św. Stanisława Kostki w Chludowie. Po niej świadecwtem misyjnego życia podzielił się o. Heribertus Wea SVD z Indonezji, wikariusz Parafii Krolowej Apostołów w Rybniku.

Czuwanie, którego program był bardzo bogaty i różnorodny, i do którego realizacji przyczyniło się wiele osób, zakończyliśmy odmówieniem Koronki do Bożego Miłosierdzia i odśpiewaniem Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

Wracaliśmy do domu przy wschodzącym bardzo intensywnie słońcu, niosąc w sercu słowa Jezusa Zmartwychwstałego: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16, 15).

Francesca Ratajczak SSpS

Teksty

Czuwanie Modlitewne Rodziny Arnoldowej odbywa się co 2 lata.
Jego organizacją od zajmuje się Referat Misyjny Księży Werbistów z Pieniężna
oraz Misyjne Seminarium Duchowne.