Wiadomości

POLSKA

By wzrastać w modlitwie
Grupa medytacyjna w Chludowie (fot. arch. Magdaleny Duval)

By wzrastać w modlitwie

Dom zakonny księży werbistów w Chludowie kolejny raz stał się miejscem modlitwy dla poznańskiej grupy medytacji chrześcijańskiej. Spotkanie odbyło się 26 października 2019 roku.

Podczas całodniowego odosobnienia jego uczestnicy trwali wspólnie na kilku sesjach medytacji, odmawiali Liturgię Godzin a także wzięli udział we mszy św., którą odprawił o. Franciszek Bąk SVD.

Odosobnienie medytacyjne jest szczególną praktyką duchową. Liczy się tu przede wszystkim Bóg i intymna relacja z Nim, pielęgnowana podczas modlitwy miłującej obecności. Ma ona być następnie przeniesiona w codzienność. Uczestnicy spotkań medytacyjnych, biorąc udział w regularnych odosobnieniach, uczą się – wzorem Ojców Pustyni – modlitwy nieustannej, żywią pragnienie pamiętania o Bogu w najróżniejszych sytuacjach życia.

Odosobnienie medytacyjne to również czas wzrastania w wolności wewnętrznej, nauka życia w chwili obecnej, przestrzeń skupienia, wyciszenia i pokoju, a także duchowej siły i stabilności. Wszystko to wymaga stałej praktyki, by nieść Bożą miłość i czynić ten świat lepszym miejscem do życia.

Msza Św. i czytania liturgiczne były ukoronowaniem spotkania. Komentując słowa Ewangelii o modlitwie faryzeusza i celnika, o. Franciszek powiedział, że modlitwa jest najważniejszą czynnością chrześcijanina. Z niej wypływa dobre i pełne prawdy życie. O. Bąk zachęcał też, by nasza ufność i wiara w Boga były zawsze silniejsze niż nasze grzechy. 

Spotkania w Chludowie nie byłyby możliwe, gdyby nie życzliwość rektora, o. Jan Wróblewskiego SVD, który w 2017 roku po raz pierwszy przyjął poznańską grupę medytacyjną pod werbistowski dach. 

Dariusz Hybel