Wiadomości

POLSKA

Misyjne Śniadowo
Dzieci pierwszokomunijne ze Śniadowa słuchają nagrania o. Marcina Domańskiego SVD (fot. Ewelina Chludzińska)

Misyjne Śniadowo

Śniadowo to na wskroś misyjna parafia. Jej proboszcz, ks. Tomasz Wilga, od wielu lat dba, aby wierni podtrzymywali i pogłębiali swoje tradycje religijne, angażowali się w dzieła Kościoła łomżyńskiego, otwierali się na nowe wyzwania, jakie stawia współczesność oraz dbali o misyjne dzieło Kościoła. W Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny regularnie goszczą misjonarze i misjonarki, więc misje nie są tu rzeczywistością odległą i nieznaną. Wręcz przeciwnie, wpisują się rytm życia parafii. Wspólnota często modli się za misje i konkretnych misjonarzy. Wspiera ich również cierpieniem i ofiarą materialną. 

22 maja 2024 roku, podczas tzw. Białego Tygodnia, dzieci pierwszokomunijne, ich rodzice i najbliżsi, wzorem lat ubiegłych uczestniczyły we Mszy świętej, podczas której w szczególny sposób modlono się za werbistę, o. Marcina Domańskiego SVD, który pracuje w 12-tysięcznej parafii San Miguel de Velasco w Boliwii. Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz Tomasz Wilga, natomiast homilię wygłosił o. Wiesław Dudar SVD, dyrektor Referatu Misyjnego w Pieniężnie. Podziękował dzieciom pierwszokomunijnym za złożone ofiary, które zostaną przekazane o. Marcinowi na zakup alb dla wszystkich ministrantów w parafii. Jest ich ponad 50 w kościele parafialnym w San Miguel de Velasco i w 50 kaplicach filialnych. Dzięki temu liturgia będzie sprawowana w piękny i godny sposób.

sniadowo2024 16Dzieci pierwszokomunijne ze Śniadowa z o. Wiesławem Dudarem SVD, ks. Tomaszem Wilgą i katechetką (fot. Ewelina Chludzińska)

Za pomocą nagranego video, słowo do zebranych w kościele w Śniadowie skierował również o. Domański. Pogratulował dzieciom przyjęcia Jezusa w Komunii świętej oraz podziękował za ich wielkie serce i przyjaźń okazaną ich rówieśnikom z Boliwii. Zachęcił także do regularnego uczestnictwa we Mszy św. i przyjmowania Komunii św., która jednoczy nas z Bogiem i ludźmi. 

Po Mszy św. dzieci i wszyscy zebrani w kościele otrzymali zestaw materiałów misyjnych, w tym najnowszy numer miesięcznika „Misjonarz”. Jego lektura z pewnością poszerzy horyzonty misyjne czytelników i pogłębi zaangażowanie na rzecz misji kolejnych pokoleń śniadowskich parafian. Wielką w tym zasługę ma także ks. Tomasz Wilga, który żyje misjami na co dzień. Pomaga mu w tym grono duszpasterzy, katechetów, nauczycieli i wiernych. Wszyscy dają dobry przykład najmłodszym, zaszczepiając w nich odpowiedzialność za misje.

- Parafia musi być otwarta na misyjną działalność Kościoła, bo duch chrześcijański to duch misyjny - mówi ks. Tomasz. (WD / Adm)