Wiadomości

POLSKA

W Polsce wietnamscy imigranci mają dobrze
O. Peter Nguyen Cao Sam SVD (z lewej) oraz o. Joseph Pham Duy Thach SVD, który studiuje teologię biblijną w Rzymie i przyjechał do pomocy duszpasterskiej na święta Bożego Narodzenia do warszawskiej wspólnoty katolików wietnamskich (fot. Jacek Gniadek SVD)

W Polsce wietnamscy imigranci mają dobrze

Podczas świąt Bożego Narodzenia 2018 roku z krótką wizytą w Warszawie przebywał o. Peter Nguyen Cao Sam SVD, sekretarz nowego przełożonego generalnego w Rzymie. Jest Wietnamczykiem i pracował jako misjonarz w Korei Południowej.

Nie spodziewałem się spotkać tak dużo imigrantów z Wietnamu w Warszawie. A do tego widzę, że mają stałe pobyty – powiedział zaskoczony.

Jak przyznał o. Peter w Korei jest 40 tys. Wietnamek, które wyszły za mąż za Koreańczyków, 60 tys. wietnamskich pracowników na kontraktach oraz ok. 10 tys. Wietnamczyków, którzy przyjechali w odwiedziny do swoich krewnych i zostali, ale pracują nielegalnie. Porównując ich sytuację z Wietnamczykami pracującymi w Polsce zauważył, że wielu polskich Wietnamczyków ma stały pobyt, pracę, sklepy, domy. Widzę, że w Polsce jest o wiele łatwiej otrzymać stały pobyt Wietnamczykowi, niż w Korei. Tam maksymalnie na pięć lat – chwalił polską politykę imigracyjną.

W latach 1975-85 z Wietnamu uciekło ok. 3 mln Wietnamczykow. O. Peter był jednym z nich. Najpierw mieszkał na Filipinach, a później udało mu się dostać do USA. Tam też wstąpił do werbistowskiego seminarium duchownego, o czym zdecydował już podczas pobytu na Filipinach. W ten sposób kontunuował formację, którą rozpoczął wcześniej w niższym seminarium duchownym w Wietnamie. Wychował się w rodzinie katolickiej, był ministrantem, jego wujek był księdzem.

Po święceniach kapłańskich, w 1993 roku, został wysłany do pracy misyjnej w nowo tworzonej misji werbistów w Korei Południowej. 

Czy Wietnamska Prowincja wyśle więcej współbraci do Polski do pracy z wietnamskimi imigrantami? – zapytał go o. Jacek Gniadek SVD, dyrektor Werbistowskiego Centrum Migranta Fu Shenfu z Warszawy.

Trudno mi odpowiedzieć. Na pewno musimy się wzajemnie wspierać. A może ktoś z imigrantów – podobnie jak ja – też wstąpi do waszego seminarium w Polsce – powiedział o. Peter.

Po dwudniowej wizycie w Warszawie o. Peter pojechał do Pragi. U naszych południowych sąsiadów jest prawie 100 tys. imigrantów z Wietnamu. Pracuje z nimi czterech kapłanów z Wietnamu, w tym werbiści.

Za: www.migrant.pl

Od lewej: o. Józef Them SVD, o. Peter Nguyen Cao Sam SVD, o. Joseph Pham Duy Thach SVD i o. Krzysztof Malejko SVD. Ojcowie Józef Them SVD i Krzysztof Malejko SVD pracują jako duszpasterze Wietnamczyków w Polsce (fot. Jacek Gniadek SVD)