Wiadomości

POLSKA

Werbistowska Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kleosinie
Kościół św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kleosinie (fot. archiwum parafii)

Werbistowska Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kleosinie

Ksiądz abp Wojciech Ziemba, nieżyjący już metropolita białostocki, w 2002 roku polecił ojcom werbistom w Kleosinie utworzenie nowej jednostki parafialnej. W dekrecie o utworzeniu nowej parafii czytamy:

„W trosce o doskonalsze wypełnienie nakazu Chrystusa Pana, aby wszystkim ludziom była przepowiadana Ewangelia i głoszone orędzie zbawienia, po wysłuchaniu zdania zainteresowanych stron, na mocy kan. 515 paragraf 1-3 Kodeksu Prawa Kanonicznego eryguję rzymskokatolicką parafię w Kleosinie. Parafia zostaje wydzielona z macierzystej parafii pw. św. Stanisława BM w Białymstoku, której granice pokrywają się z granicami osiedla Kleosin (gmina Juchnowiec). Parafia otrzymuje tytuł św. Teresy od Dzieciątka Jezus”.

Dekret wszedł w życie 1 sierpnia 2002 roku. Pierwszym proboszczem został o. Janusz Walerowski SVD, który zmarł nagle 6 stycznia 2013 roku. Ksiądz abp, metropolita białostocki Edward Ozorowski, na prośbę ówczesnego prowincjała, o. Andrzeja Danilewicza SVD, mianował mnie na nowego proboszcza parafii. A placówkę objąłem 17 lutego 2013 roku.

Tyle suchych faktów historycznych, za którymi kryje się wiele działań i projektów związanych z powstaniem nowej parafii. Już o. Janusz rozpoczął budowę wspólnoty parafialnej. Powstała nowa rada parafialna, nowe grupy, rozpoczyna się budowa kościoła.

kleosin parafia01Kościół parafialny św. Teresy od Dzieciątka Jauzs w Kleosinie (fot. archiwum parafii)

Patrząc wstecz dało się zauważyć duży entuzjazm i zaangażowanie praktycznie wszystkich mieszkańców, grup społecznych i organizacji, takich jak Straż Pożarna, czy samorząd gminny (wójt Juchnowca Kościelnego pochodzi z Kleosina). No i nie wolno zapomnieć o Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego, która od samego początku wspierała, także finansowo, budowę kościoła.

Na dziś, po 22 latach istnienia parafii, mamy w Kleosinie żywą wspólnotę ludzi, którzy rozpoczęli jej tworzenie i nadal ją tworzą i mają świadomość, że to jest ich parafia, ich kościół.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku parafia w Kleosinie liczyła 4564 parafian. Mamy na terenie parafii małą grupę prawosławnych, z którymi mamy poprawne relacje. Ich cerkiew św. Jerzego znajduje się po sąsiedzku, na ulicy Puławskiego w Białymstoku. Team parafialny na dzisiaj składa się czterech kapłanów i jednego brata zakonnego. Są to: o. Marion Fransisco Ceme Owa Poa SVD (Indonezja), o. Roger Edewou SVD (Togo), o. Henryk Piotrowski SVD, o. Franciszek Martyna SVD i br. Marian Sadłowski SVD. Zawsze też możemy liczyć na pomoc duszpasterską współbraci z Domu Misyjnego św. Kazimierza w Kleosinie.

kleosin parafia01Od lewej: o. Andrzej Grecki SVD, br. Marian Sadłowski SVD, o. Roger Edewou SVD, o. Franciszek Martyna SVD, o. Mario Fransisco Ceme Owa Poa SVD (fot. archiwum parafii)

Parafia pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus, jakkolwiek młoda, jest już w pełni dojrzała postawą ludzi, którzy ją tworzą. Od samego początku mojej pracy tutaj kładę akcent na to, że Kościół tworzymy my, wszyscy mieszkańcy tej parafii. Podkreślam, że kapłani odchodzą i przychodzą, a parafia zostaje. W czasie podsumowań kolejnego roku, zawsze zdaję parafianom sprawozdanie o stanie duchowym i finansowym naszej parafii. Podkreślam, że od 2013 roku, wszelkie prace przy kościele są robione za ofiary składane przez parafian i dodam, że są one bardzo hojne.

Kościół jest na ukończeniu, ale pozostaje jeszcze coś do zrobienia dla następnego pokolenia. Przede wszystkim ołtarz główny, część witraży. Prace te, szczególnie budowa ołtarza, muszą być konsultowane z komisją do spraw sztuki kościelnej w kurii metropolitarnej w Białymstoku.

Dowodem dojrzałości chrześcijańskiej i owocem pracy było w tamtym roku wyświęcenie dwóch kapłanów z naszej parafii: ks. Macieja Radziszewskiego i ks. Roberta Osieckiego. Pracują oni obecnie w parafiach archidiecezji, ale utrzymują dobry kontakt z naszą parafią i domem zakonnym w Kleosinie.

Będąc kapłanem z 40-letnim stażem mogę powiedzieć, że Podlasie, na którym znajduje się nasza parafia w Kleosinie, urzekło mnie swoją kulturą i religijnością. Podobnie jak na moim rodzinnym Podkarpaciu, mieszkają tu ludzie z dziada pradziada, bardzo przywiązani do Kościoła i wierni tradycji w dobrym tego słowa znaczeniu.

kleosin parafia01Boże Ciało w Kleosinie (fot. archiwum parafii) 

Jako parafia werbistowska staramy się ukazywać aspekt misyjny Kościoła. Opatrznościowo, nasza patronka, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, to wszak patronka misji świętych. W czym przejawia się nasze misyjne zaangażowanie w tej wspólnocie? To przede wszystkim międzynarodowość teamu parafialnego. Młodzi kapłani z innych krajów wnoszą do parafii ducha misyjności i katolickości, są akceptowani przez wspólnotę i bardzo ubogacają liturgię. Na każdej Mszy świętej mówimy krótkie homilie, o. Roger jest także katechetą w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku. Brat Marian Sadłowski SVD, nasz kościelny, oprócz wykonywanej pracy w kościele, jest znany przez parafian z tego, że zawsze ma dla nich czas, szczególnie po Mszy świętej, aby ich wysłuchać i porozmawiać.

Innym aspektem naszego misyjnego zaangażowania w parafii jest tradycyjna polska kolęda. Chodzimy do wszystkich, którzy nam otworzą drzwi swoich mieszkań (90% mieszkańców to czyni). Jest to dla nas okazja, wszak jest to wizyta duszpasterska, do rozmowy na temat wiary, zaangażowania w Kościele. To owocem wizyt kolędowych są często powroty do Kościoła, chrzest dziecka czy ślub w Kościele.

Parafia w Kleosinie to bardzo dobre miejsce i środowisko do działalności duszpasterskiej. Fakt, jest dużo pracy! Nie narzekamy na brak intencji mszalnych. Zawsze u nas można skorzystać z sakramentu pokuty, spowiadamy przed każdą mszą świętą. Ale wszystko to daje poczucie duszpasterskiego spełnienia i radość, że nasze zaangażowanie przyczynia się do głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie na podlaskiej ziemi.

Franciszek Martyna SVD
Tekst za: Komunikaty SVD

kleosin parafia01Droga Krzyżowa ulicami Kleosina (fot. archiwum parafii)