Wiadomości

ŚWIAT MISYJNY

Błogosławieństwo Boma u Masajów
O. Lawrence Muthee SVD błogosławi Boma (fot. za https://svdkentan.com)

Błogosławieństwo Boma u Masajów

Błogosławieństwo Boma w kulturze Masajów jest odpowiednikiem znanego nam błogosławieństwa domu. Boma to zagroda składająca się z jednego do pięciu domostw. Liczba budynków wynika z poligamicznej struktury społeczeństwa Masajów. Na przykład mężczyzna z 4 żonami będzie miał 4 domostwa w obrębie tego samego Boma. W centrum zagrody znajduje się schronienie dla owiec i to ono stanowi centrum społeczno-ekonomicznego życia mieszkańców. 

Ryt błogosławieństwa rozpoczyna się pieśnią, zwykle wykonywaną przez chór składający się z dziewcząt i kobiet zamieszkujących Boma. Później do śpiewu dołączają harmonijnie głosy mężczyzn. Następnie ma miejsce krótkie wprowadzenie oraz czytanie Biblii, po których przychodzi czas na refleksję prowadzącego.

Kolejnym elementem ceremonii jest błogosławieńtwo wody, którą pokropione zostaną zabudowania, domostwa, zwierzęta i ludzie. Po nim przystępuje się do poświęcenia Boma. Rozpoczyna się od głównego domu i kieruje się od prawej do lewej i z powrotem. Ten kierunek jest ważny i ma glębokie korzenie w tradycji Masajów. Warto wspomnieć, że nawet powitania czy podawanie posiłków odbywa się od prawej strony do lewej.

Na zakończenie błogosławieństwa Boma ofiaruje się dary (koza, owca lub kurczak) i dzieli się współny posiłek w atmosferze radości i dziękczynienia.

Masajowie głęboko wierzą, że wszystko, co posiadają pochodzi od Boga i jest wynikiem jego błogosławieństwa. Dlatego dziękują Bogu za wszystko: za narodzenie dziecka, za narodzenie młodych koźląt, owiec i cielaków, za wyzdrowienie z choroby a nawet po zakończeniu okresu żałoby.

Werbiści pracują wśród Masajów w Tanzanii od 18 lat.

Lawrence Muthee SVD
Za: https://svdkentan.com

O. Lawrence Muthee SVD błogosławi Boma (fot. za https://svdkentan.com)