Wiadomości

ŚWIAT MISYJNY

Robię to wszystko dla ludzi
Przedszkole w Gbagbale (fot. Andre Beguem)

Robię to wszystko dla ludzi

23 listopada Gbagbale w Togo odbyło się otwarcie nowego przedszkola. Projekt był koordynowany przez o. Mariana Schwarka SVD przy wsparciu finansowym z Niemiec. Tydzień wcześniej otwarto podobne przedszkole w Ledjobli-Taa.

Gbangbale i Ledjobli-Taa są miejscowościami, które wraz z innymi składają się na miasto Guerin Kouka w Prefekturze Dankpen.

Kilka tygodni temu otwarto również nową szkołę w miejscowości Naboine, około 30 km od Guerin Kouka. Szkoła wyposażona jest w studnię głębinową oraz latryny.

Ponieważ ani diecezja ani nasze Zgromadzenie nie mają już środków finansowych na utrzymanie szkół czy przedszkoli, sam zaangażowałem się w zbiórkę funduszy i pilotowanie projektów. Robię to wszystko dla ludzi – mówi o. Marian, który od 45 lat pracuje w Togo. – Od 2013 roku, w ramach tej pomocy dla ludności, pomogłem wybudować 15 szkół podstawowych, 3 szkoły średnie, 3 ośrodki zdrowia, 23 studnie głębinowe i 2 przedszkola. Państwo płaci pensje i zajmuje się utrzymaniem tych budynków. To wszystko powstało w Prefekturze Dankpen, gdzie werbiści prowadzą parafię Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Guerin Kouka.

Szkoła w Naboine (fot. Andre Beguem)

globe element95px ver1Więcej fotografii