Wiadomości

POLSKA

O. Andrzej Bronk SVD
O. Andrzej Bronk SVD (fot. Krzysztof Kołodyński SVD)

80 lat o. prof. Andrzeja Bronka SVD

1 lipca w Domu Misyjnym św. Józefa w Górnej Grupie 80-te urodziny obchodził o. prof. Andrzej Bronk. W uroczystości wzięło udział ok. 50 osób, w tym przyjaciele o. Andrzeja ze środowisk naukowych z Lublina, Poznania, Warszawy i Gdańska.

O godz. 11.00 w kaplicy domowej Jubilat odprawił Mszę Świętą, którą koncelebrowali z nim jego kursowi koledzy oraz współbracia werbiści z Górnej Grupy i innych domów Polskiej Prowincji.

Po Eucharystii i wspólnym obiedzie miało miejsce spotkanie z rodziną i gośćmi. Koledzy kursowi o. Andrzeja (ojcowie Alfons Labudda SVD i Jan Czachorek SVD), jak i sam Jubilat, przywołali sporo osobistych refleksji dotyczących powołania i historii werbistowskiej wspólnoty w Górnej Grupie. To właśnie tutaj o. Andrzej rozpoczynał w 1951 roku swoją drogę życia zakonnego. O historii Domu Misyjnego w Górnej Grupie opowiadał o. Alfons Labudda SVD, który w niezwykle przystępny i obrazowy sposób ukazał kilka etapów z rozwoju domu.

W przyjacielskiej i rodzinnej atmosferze spotkanie trwało do późnych godzin popołudniowych.

O. Andrzej Bronk SVD urodził się w 1938 roku w Sopocie. W 1951 roku wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego. W 1963 roku otrzymał w Pieniężnie święcenia kapłańskie. Dalsze studia, poprzedzone - w warunkach konspiracji przed UB - drugą, "państwową” maturą w 1964 roku, odbył na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL. Zakończył je w 1968 roku magisterium „Rozstrzygalność założeń fizyki teoretycznej (w związku z koncepcją sprawdzalności Henryka Mehlberga)”. W latach 1968-71 odbył stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL. Doktoryzował się w 1971 roku pracą „Język etnologii na przykładzie teorii religii Wilhelma Schmidta (studium metodologiczne)”. W roku 1973 otrzymał stały angaż na Wydziale Filozofii KUL w Katedrze Metodologii Nauk. Pracował tam aż do 2008 roku, najpierw jako starszy asystent, potem jako profesor zwyczajny. W latach 1976-78 przebywał na stypendium Fundacji Humboldta w Bochum.

Habilitował się w 1982 roku pracą "Rozumienie - dzieje - język. Filozoficzna hermeneutyka H. G. Gadamera". Dwa lata później został zatwierdzony w stopniu docenta przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną. Cztery lata później został kierownikiem Katedry Metodologii Nauk KUL. W 1991 roku odbył stypendium „Lonergan Research Scholarship” na Boston College (USA), a w 1997 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.

O. Bronk przez wiele lat był członkiem licznych towarzystw i gremiów naukowych. W 1979 roku został członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, zaś w 1984 roku członkiem Międzynarodowego Instytutu Anthropos w St. Augustin (Niemcy). W latach 1989-94 był sekretarzem generalnym Towarzystwa Naukowego KUL, w latach 1990-92 członkiem Komitetu Naukoznawstwa przy Prezydium PAN, a w latach 1990-98 członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Od 1994 roku pełnił funkcję recenzenta projektów badawczych w ramach komisji grantowej Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki. W latach 1994-97 był członkiem Komisji Historiografii i Metodologii Historii Komitetu Nauk Humanistycznych PAN. Rok po uzyskaniu profesury został prezesem Towarzystwa Naukowego KUL i pełnił tę funkcję w czasie kadencji 1998-2001. W latach 1998-2003 był dodatkowo członkiem Zespołu ds. Nagród przy Prezesie Rady Ministrów, w latach 1999-2010 członkiem Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, a w latach 2003-2010 członkiem Komitetu Etyki w Nauce przy Prezydium PAN. W 2007 roku został członkiem Prezydium KEN. Jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności.

O. Andrzej, który od lat 70-tych ubiegłego wieku mieszka w Domu Misyjnym Słowa Bożego w Lublinie, wykształcił wiele pokoleń werbistów. W latach 1968-2008 wykładał w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie i Nysie. W różnych latach swojej pracy wykładał metafizykę, teorię poznania, filozofię Boga, filozofię religii, filozofię przyrody, ogólną metodologię nauk, historię filozofii i logikę formalną.