Wiadomości

POLSKA

Spotkanie misjonarzy
Spotkanie misjonarzy w Pieniężnie. Od lewej: o. Feliks Kubicz SVD (Polska), o. Adam Fołta SVD (Brazylia), o. Ryszard Strzyżewski SVD (Japonia), o. Henryk Kałuża SVD (Polska)

Spotkanie misjonarzy przebywających na urlopie w Polsce

W dniach 5-8 lipca odbyło się w Pieniężnie spotkanie misjonarzy i misjonarek przebywających na urlopie w Polsce. Uczestniczyło w nim 15 Sióstr Służebnic Ducha Świętego (SSpS) i prawie 80 werbistów z 27 krajów.

W programie spotkania znalazły się wspólne modlitwy i Eucharystie, spotkania z zaprosznymi gośćmi oraz czas narekeację i przyjacielskie rozmowy.

W piątek 6 lipca z misjonarzami i misjonarkami spotkali się: s. Dolores Zok SSpS, Przełożona Prowincjalna Zgromadzenia Sióstr Służebnic Ducha Św., o. Jacek Wojcieszko SVD, Rektor Misyjnego Seminarium Duchownego w Pieniężnie, o. Andrzej Danilewicz SVD, prowincjalny Sekretarz ds. Misji, o. Waldemar Kus SVD, ekonom Prokury Misyjnej, br. Piotr Szewczuk SVD, Przełożony Delegowany oraz o. Wiesław DudarSVD, dyrektor Referatu Misyjnego z Pieniężna.

Po południu prelekcję pt. "Kościół wobec uchodźcow. Pomoc prześladowanym chrześcijanom"  wygłosił ks. Waldemar Cisło, dyrektor Sekcji Polskiej organizacji "Pomoc Kościołowi w potrzebie". Podając wiele wymownych liczb i historii, szczególnie zaakcentował świadectwo misjonarzy i misjonarek, którzy zostają w terenach prześladowań. Jeśli oni zostają, to zostają i ludzie. Świadectwo misjonarzy jest szczególnym umocnieniem dla ludzi - mówił ks. Cisło.

W sobotnie przedpołudnie misjonarze mogli wysłuchać 2 prelekcji - o. Antoni Jucewicz SVD mówił o problematyce ideologii gender, zaś o. Andrzej Danilwiecz SVD o sztuce fotografii. W południe wspólnej Eucharystii przewodniczyli neoprezbiterzy, ojcowie Hubert Łucjanek SVD i Teodor Tomasik SVD, którzy udzielili wszystkim prymicyjnego błogosławieństwa.

Msza Św. z błogosławieństwem prymicyjnym

Po południu natomiast z misjonarzami spotkali się lekarze z Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Następnie w Muzeum Misyjno-Etnograficznym misjonarze wzięli udział w otwarciu nowej wystawy czasowej zatytułowanej "Ulotny świat w fotografiach Bogdana Przystupy", po czym odbyła się projekcja filmów misyjnych "Siewca nadziei" oraz "Misja Boliwia".

W niedzielę głównym punktem programu była uroczysta Msza Św., w czasie której za dar kapłaństwa dziękowali misjonarze, którzy w tym roku obchodzili swoje jubileusze święceń kapłańskich. Eucharystii przewodniczył o. Antoni Rybiński SVD, misjonarz w Brazylii, który obchodzi 50-lecie kapłaństwa. W homilii o pięknie, ale i trudach powołania kapłańskiego mówił o. Jacek Pawlik SVD, etnolog, były misjonarz w Togo, a obecnie wykładowca Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Kapłan patrzy w przyszłość, którą rozum ludzki nie zaprojektował. Patrzy oczyma wiary. Kapłan to boży artysta, któremu Bóg powierzył dzieło tworzenia człowieka na wskroś przepojonego Bogiem - mówił o. Jacek. - Ale nie jest on artystą niezależnym. Nie wolno mu kształtować swego dzieła według własnego „widzi-mi-się”. Jego twórczość, to w rzeczywistości twórczość samego Boga, która działa za pomocą łaski przez człowieczeństwo w kapłanach. Warto o tym pamiętać w dniu jubileuszu, bo upływające lata wypełnione pracą i zatroskaniem nie pozwalają na pogłębioną refleksję.

Mówiąc o blaskach i cieniach powołania misyjnego werbisty o. Jacek mówił: Poprzez osamotnienie wynikające z odmienności językowej, innego koloru skóry i odmiennych przyzwyczajeń, misjonarz zaczyna rozumieć bagaż ciężaru kulturowego, który na nim ciąży. Zrzuca go powoli. Z trudem otwiera się na innych. Wchodzi w nową kulturę, aby ją zrozumieć i skutecznie głosił słowo Boże. Na sukcesy trzeba jednak długo czekać.

Po Mszy Św. jubileuszowej odbył się koncert organowy w wykonaniu Marka Stefańskiego z Akademiii Muzycznej w Krakowie.

Tegoroczne spotkanie misjonarzy i misjonarek przebywających na urlopie w Polsce zakończyło w niedzielny wieczór wspólną kolacją z grillem.

Prelekcje i wykłady