Wiadomości

POLSKA

Werbiści w Rybniku
Werbistowski Dom Misyjny i kościół parafialny w Rybniku (fot. Andrzej Danilewicz SVD)

Werbiści w Rybniku

Misjonarze Werbiści przybyli do Rybnika 19 stycznia 1922 r., aby w odrodzonej Polsce zająć się propagowaniem misji katolickich poprzez redakcję i kolportaż czasopism religijnych.

Pierwszym rektorem Domu Misyjnego został o. Teodor Sąsała SVD, za którego staraniem już w październiku tego samego roku poświęcona została kaplica pod wezwaniem Królowej Apostołów. Kolejny rektor, o. Tomasz Puchała SVD, powołał do istnienia spółkę o nazwie „Katolicka Drukarnia i Księgarnia Misyjna w Rybniku”. Jej dyrektorem i redaktorem naczelnym wydawanych czasopism został o. Emil Drobny SVD, który większość życia poświęcił szerzeniu idei misyjnej oraz wspieraniu polskości wśród miejscowych poprzez badanie dziejów i kultury ziem dawnego księstwa raciborsko-rybnickiego. On też przyczynił się do założenia biblioteki klasztornej ze specjalną serią ksiąg i dokumentów poświęconych Śląskowi „Silesiaca”, muzeum etnograficznego z unikatowymi zbiorami oraz ogrodu botanicznego.

Misjonarze zajmowali się też działalnością wychowawczą i oświatową. W 1923 r. otworzyli Niższe Seminarium Duchowne, które cieszyło się takim zainteresowaniem ze strony uczniów, że postanowiono wybudować gmach nowego klasztoru, który został oddany do użytku w 1932 r. Tuż przed wybuchem II Wojny Światowej w Niższym Seminarium uczyło się 120 wychowanków.

rybnik2023 01Dom Misyjny Królowej Appostołów w Rybniku (fot. Andrzej Danilewicz SVD)

W czasie wojny Niemcy zajęli klasztor i po usunięciu z niego misjonarzy utworzyli Wojskową Obwodową Komendę, co pozwoliło ocaleć budynkowi, który jednak nie powrócił już w ręce werbistów. W latach powojennych misjonarze, wrażliwi na potrzeby wiernych z Rybnika, rozpoczęli starania o powstanie w mieście nowej parafii, co się dokonało dekretem bpa katowickiego Stanisława Adamskiego w lutym 1952 r. Pierwszym proboszczem parafii został o. Antoni Joachimczyk SVD. Oprócz zwyczajnego duszpasterstwa werbiści szczególną troskę poświęcali dzieciom i młodzieży, posługiwali chorym w szpitalu, organizowali pielgrzymki i otworzyli stały konfesjonał. Gdy wierni nie mogli już pomieścić się w kaplicy klasztornej, misjonarze rozpoczęli starania o wybudowanie świątyni parafialnej. W październiku 1979 r. abp Leo Arkfeld SVD z Nowej Gwinei wmurował kamień węgielny, a w maju 1982 r. bp Józef Kurpas poświęcił oddany do użytku kościół, w którym do dziś gromadzą się wierni z Rybnika i okolicznych miejscowości, by uczestniczyć w Liturgii Świętej, adorować Chrystusa Pana w Najświętszym Sakramencie i odzyskiwać wolność dzieci Bożych w sakramencie pokuty i pojednania.

Obecnie werbistowska wspólnota zakonno-misyjna liczy dziewięciu współbraci - 7 księży i 2 braci zakonnych. Posługują jako duszpasterze w parafii, kapelani sióstr zakonnych, prowadzą katechizacje w szkołach, animacje misyjną oraz pełnią różne funkcje administracyjno-gospodarcze we wspólnocie. Do wspólnoty należą również ojcowie kapelani w Raciborzu i Jastrzębiu.

rybnik2023 01Wspólnota werbistów w Rybniku (fot. SVD Rybnik)

Należy pamiętać, że od samego początku Dom Misyjny jest związany z parafią pod wezwaniem Królowej Apostołów, która liczy około 4000 wiernych. Należy ona do dekanatu Rybnik Śródmieście, gdyż jest położna blisko centrum tego prężnie rozwijającego się śląskiego miasta. Warto podkreślić, że w kościele odbywa się jest całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Od poniedziałku do piątku, od godziny 8.30 do 18.30 na modlitwie przed Jezusem Eucharystycznym gromadzą się wierni nie tylko z parafii i miasta, ale również z okolicznych miejscowości.

Drugim równie ważnym miejscem w werbistowskiej parafii w Rybniku jest posługa kapłanów w stałym konfesjonale. Od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 12.00, a w czasie wakacji od 8.00 do 10.00, można skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, o którym św. Jan Paweł II napisał, że to właśnie nade wszystko w konfesjonale objawia się miłosierdzie Boże.

Oczywiście, jak w każdej parafii, tak i w Rybniku działają różne grupy parafialne i stowarzyszenia. Niestety, w roku 2020 wskutek pandemii ich aktywność została wystawiona na ciężką próbę, dlatego obecnie cały wysiłek duszpasterski kierowany jest w stronę młodego pokolenia oraz ludzi samotnych, starszych i chorych. Oni są bowiem swoistą osią modlącego się Kościoła nieustannie wypraszającego obfitość Bożych darów. Momentem szczególnym jest każdy 13 dzień miesiąca z Mszą św. fatimską gromadzącą czcicieli Niepokalanej w jedną wspólnotę na wdzięcznej modlitwie.

rybnik2023 01Kościół Królowej Apostołów w Rybniku (fot. Andrzej Danilewicz)

Jesteśmy też wdzięczni Bogu za powołania zakonno-misyjne, zwłaszcza za powołania kapłańskie z naszej parafii. To między innymi dwaj werbiści - o. Adam Ługowski SVD, pracujący w Chile i o. Marcin Domański SVD, pracujący w Boliwii - a także dominikanin, o. Piotr Oleś OP oraz jezuita, o. Paweł Dudzik SJ. Prosimy Boga o dar nowych powołań zakonnych, kapłańskich i misyjnych, bo żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.

Patrząc w przyszłość werbiści chcą kontynuować to, co dotychczas było przedmiotem ich misyjno-duszpasterskiej troski i zaangażowania, a w miarę możliwości, rozpoznając znaki czasu, otwierać się także na nowe zadania i oczekiwania wspólnoty lokalnego kościoła.

Marek Adamczyk SVD
Za: Komunikaty SVD

rybnik2023 01O. Yulius Dua SVD w stałym konfesjonale w Parafii Królowej Apostołów (fot. SVD Rybnik)