Wiadomości

POLSKA

Spotkanie młodych misjonarzy pracujących w Europie
Spotkanie młodych misjonarzy-obcokrajowców z Europy (fot. Krzysztof Kołodyński SVD)

Spotkanie młodych misjonarzy pracujących w Europie

20 młodszych współbraci werbistów z 9 europejskich prowincji, pochodzących z 8 krajów całego świata, przebywało od 7 do 11 maja w Domu Misyjnym w Chludowie. Celem spotkania była kontynuacja procesu inkulturacji, adaptacji i poszerzonej formacji tych, którzy kilka lat temu przyjechali do Europy, aby realizować swoją misyjną i kapłańską posługę w Kościele.

Organizatorami wydarzenia byli ojcowie Peter Kubik SVD, koordynator strefy europejskiej SVD i Timothy Lehane SVD, przewodniczący rady europejskich prowincjałów. Jako prelegentów zaproszono o. Franza Helma SVD z Austrii, o. Stanisława Grodzia SVD, dyrektora Instytutu Anthoropos w Sankt Augiustin i pochodzącego z Indii o. Avina Kunnekkadana SVD, prowincjała Prowincji Holendersko-Belgijskiej.

W pierwszym dniu o. Franz Helm SVD przybliżył temat zbliżającej się 19. Kapituły Generalnej. Odniósł temat do obecności nowych misjonarzy w Europie. Podkreślił, że dobra i efektywna praca, dostosowana do wyzwań czasu, musi być poprzedzona odnalezieniem się w nowej kulturze. Następnie współbracia podzielili się własnymi doświadczeniami i próbowali odpowiedzieć na pytanie, czy czują się już w Europie jak u siebie w domu? To proste, ale ważne pytanie sprowokowało sporo ciekawych refleksji. Nie zabrakło śmiechu, ale i zdrowego dystansu do osobistych, często również trudnych i szokujących doświadczeń.

mlodzmis chludowo01Wspólna Msza św. podczas spotkania w Chludowie (fot. Krzysztof Kołodyński SVD)

W kolejnym dniu o. Stanisław Grodź SVD poruszył temat „Werbiści w Europie”. Po krótkim spojrzeniu na obecną społeczno-polityczną i religijną sytuację w Europie skupiono się na zadaniach i wyzwaniach stojących przed werbistami w europejskich prowincjach. Przyglądano się obecnemu zaangażowaniu werbistów i odpowiadano na pytanie „Co to znaczy, że jesteśmy misjonarzami w Europie?”.

Główny temat, który poruszył o. Avin trzeciego dnia warsztatów, dotyczył umiejętności przewodzenia. Rozpoczął on od przywołania werbistowskiego dokumentu „Roscomon consensus” (Irlandia 1990), który zachęca do przejścia z postawy „podtrzymywania” w istnieniu struktur zgromadzenia do odważnego wypełniania misyjnego działania dostosowanego do aktualnego czasu. Podkreślił, że każdy misjonarz powinien nabyć cechy dobrego przewodnika, co wymaga nieustannej pracy nad sobą i wytrwałego zdobywania potrzebnych kompetencji. Ważną rolę w tym procesie stanowią: umiejętne rozeznawanie wizji, otwartość na konieczne zmiany oraz realizacja wizji poprzez podjętą strategię działań. O. Avin podzielił się także własnym doświadczeniem przewodzenia Powincji Holendersko-Belgijskiej.

mlodzmis chludowo01Spotkanie w Chludowie (fot. Krzysztof Kołodyński SVD)

Ciekawym doświadczeniem była wspólna dyskusja nad pięcioma religijnymi i misyjnymi modelami lidera, którą o. Avin zaprezentował za pomocą biblijnych postaci apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli.

Współbracia pracowali w grupach odpowiadając na następujące pytania dotyczące adaptacji kulturowej:

  • jakie są twoje obserwacje po przybyciu do Europy?
  • czy coś Cię zaskoczyło w prowincji, w której rozpocząłeś swoją posługę?
  • co najbardziej pomogło ci odnaleźć się w pierwszych latach po przybyciu do nowego kraju przeznaczenia?
  • jak sądzisz, co może być płaszczyzną porozumienia starszego i młodszego pokolenia werbistów?

Po południu, trzeciego dnia spotkania, uczestnicy udali się do Palędzia, gdzie modlili się przy pomniku Sługi Bożego o. Mariana Żelazka SVD prosząc o dar powołań dla Polskiej Prowincji i dla całej strefy europejskiej. Dzięki życzliwości pani Marii Gabrieli Popowskiej, uhonorowanej w tym roku Nagrodą im. o. Mariana Żelazka, odwiedziliśmy szczególne miejsce, gdzie o. Marian za życia modlił się z okolicznymi wiernymi. Tam usłyszeliśmy krótką relację pani Marii, a następnie udaliśmy się do kościoła św. Marcina i Wincentego w Skórzewie, gdzie Sługa Boży został ochrzczony.

mlodzmis chludowo01Pamiątkowe zdjęcie w kościele w Skórzewie (fot. Krzysztof Kołodyński SVD)

Wycieczkę zakończyliśmy wizytą w klasztornym muzeum w Chludowie, które prezentuje dorobek pracy o. Piotra Nawrota SVD oraz o. Mariana Żelazka w Indiach. Uczestnicy chętnie robili sobie pamiątkową fotografię na ławce z postacią o. Mariana. Całe popołudnie przesiąknięte było jego obecnością.

Mimo, iż na spotkanie nie przyjechali wszyscy nowi współbracia, którzy obecnie pracują w europejskich prowincjach, mogliśmy doświadczyć nowego wieczernika werbistów w Europie. To było prawdziwe spojrzenie w przyszłość, gdyż przy spadającej liczbie powołań w Europie, już niebawem, siłą wspólnot werbistów będzie międzynarodowość i to, co z entuzjazmem głosimy w znaku jedności. Już dziś zresztą mamy prowincje, gdzie obcokrajowcy stanowią znaczną część współbraci. Na przykład w Prowincji Holendersko-Belgijskiej 45% werbistów jest obcokrajowcami, a na Węgrzech odsetek ten sięga 90%. Należy zatem starać się jeszcze lepiej wprowadzać nowych współbraci w europejską misję, a ich obecność traktować jako szansę na ukazanie aktualności werbistowskiego charyzmatu.

Krzysztof Kołodyński SVD
Za: Komunikaty SVD

mlodzmis chludowo01Ławeczka o. Mariana Żelazka w Chludowie (fot. Krzysztof Kołodyński SVD)