Wiadomości

POLSKA

W służbie trzeźwiejącym alkoholikom i ich rodzinom
Fot. Mario Purisic (za: www.unsplash.com)

W służbie trzeźwiejącym alkoholikom i ich rodzinom

O. dr hab. Antoni Jucewicz SVD, wieloletni pracownik Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, poza pracą dydaktyczno-naukową, od wielu lat prowadzi spotkania i warsztaty dla trzeźwiejących alkoholików. Jego zaangażowanie na rzecz indywidualnych osób i rodzin dysfunkcyjnych wynika nie tylko z zainteresowań badawczych dotyczących wpływu sfery duchowej na uwalnianie się z uzależnień, ale również z osobistego pragnienia wyjścia naprzeciw potrzebom alkoholików w trakcie walki z nałogiem.

Spotkania i warsztaty prowadzone przez o. Jucewicza cieszą się dużą popularnością. Zanim nie wybuchła pandemia COVID-19 odbywały się one nieprzerwanie od 2002 roku w Misyjnym Seminarium Księży Werbistów w Pieniężnie. W latach 2002-2016 uczestniczyło w nich każdego roku średnio 150 osób. Od 2017 roku liczba ta gwałtownie wzrosła ze względu na wprowadzenie eksperymentu dającego możliwość uczestniczenia również współmałżonkom uzależnionych. W roku 2017 było to już 225 osób, w 2018 – 300 osób, w 2019 – 300 osób i początkiem 2020 roku – 140 osób.

W celu zbadania zasięgu, wpływu społecznego organizowanych spotkań i warsztatów oraz opinii samych zainteresowanych, przeprowadzono ankietę internetową wśród uczestników. Najwięcej z nich pochodzi z województwa warmińsko-mazurskiego, ale są też przedstawiciele 6 innych województw oraz jedna osoba z Anglii. Oczywiście, mowa tutaj tylko o osobach, którzy wypełnili ankietę. Obraz ten nie oddaje jednak w pełni przekroju pochodzenia uczestników spotkań. Zgodnie z informacjami organizatorów istnieje dużo większy zasięg geograficzny przyjeżdżających. Spotyka się też Polaków mieszkających nie tylko w Anglii, ale również w Niemczech.

Prawie 2/3 uczestników to mężczyźni, większość to osoby po 40 roku życia. Interesująca jest stosunkowo duża liczba kobiet (37,3%), ale trzeba wziąć pod uwagę, że ich liczba znacznie wzrosła, kiedy otwarto spotkania dla współmałżonków.

Co czwarty ankietowany uczestniczył w spotkaniach od 7-10 razy, a 16,1% z nich nawet 16-20 razy. Świadczy to o tym, że organizowane przez o. Jucewicza spotkania nie tylko cieszą się popularnością, ale przynoszą również konkretne efekty mające pozytywny wpływ na życie uzależnionych.

Możliwość przybycia z małżonkiem lub małżonką cieszy się dużym zainteresowaniem, ponieważ aż 46,6% ankietowanych skorzystało z tej okazji, przy czym pamiętać należy, że możliwość ta istnieje od niedawna. Ma to szczególne znaczenie przy wsparciu osób trzeźwiących, gdyż najbliższa osoba może najlepiej pomóc w zmaganiach z uzależnieniem. Można spodziewać się, że w przyszłości zdecydowaną większość uczestników będą stanowić pary małżeńskie.

Spotkania wydają się szczególnie cenne, ponieważ pozwalają na wymianę doświadczeń dotyczących wspólnego problemu Respondenci ankiety podkreślali, że spotkania w Pieniężnie miały bardzo pozytywny wpływ na ich życie jako zastrzyk nowej energii, bardziej optymistyczne spojrzenie na świat i wzmocnienie łączności z Bogiem. Spotkania pomagają  także utrzymywać abstynencję i poprawiają relacje w rodzinie. Co czwarty ankietowany wyznał, że dzięki spotkaniom nawrócił się i otworzył na innych.

Istotnym efektem spotkań i warsztatów było uświadomienie, że problem alkoholowy nie dotyczy jedynie jednostki uzależnionej, ale przekłada się na trudności w życiu rodzinnym. Wbrew pozorom, dla wielu respondentów ten aspekt choroby alkoholowej nie był oczywisty.

Zgodnie z przekonaniem o. Antoniego Jucewicza SVD, pomysłodawcy, organizatora i prowadzącego spotkania trzeźwiących alkoholików, droga do uwolnienia z nałogu prowadzi przez fachową terapię, która powinna łączyć się z działaniem w sferze duchowej. Tego ostatniego elementu nie można zaniedbać. W walce z uzależnieniem nie może zabraknąć pracy nad sobą, ascezy wynikającej z abstynencji, zadośćuczynienia za krzywdy i zaniedbania względem rodziny i otoczenia.

Spotkania i warsztaty organizowane przez o. Jucewicza są uzupełnieniem tego, czego nie zapewni ani medycyna, ani psychologia. Pozostaje mieć nadzieję, że już niedługo zostaną one wznowione po przerwie spowodowanej przez pandemię. (ADM)