Wiadomości

POLSKA

Wakacyjny Kurs Biblijno-Filozoficzny 2023
Uczestnicy Wakacyjnego Kursu Biblijno-Filozoficznego 2023 w Pieniężnie (fot. Tomasz Radzikowski)

Wakacyjny Kurs Biblijno-Filozoficzny 2023

W dniach 17-23 sierpnia 2023 roku w Pieniężnie odbył się kolejny Wakacyjny Kurs Biblijno-Filozoficzny, tym razem zatytułowany “Wolność – mit czy rzeczywistość?” Spotkanie prwadzili dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak oraz o. dr Jan Bocian SVD. 

Wakacyjne kursy biblijno-filozoficzne prowadzone są w formie warsztatów dyskusyjnych, a wybrane zagadnienie omawiane jest w świetle przyrodzonego rozumu ludzkiego (filozofia) oraz Objawienia Bożego (Biblia, teologia).

W dniach 17-23 sierpnia 2023 roku w Pieniężnie odbył się kolejny Wakacyjny Kurs Biblijno-Filozoficzny, tym razem zatytułowany “Wolność – mit czy rzeczywistość?” Zgodnie z wypracowaną formułą, spotkanie miało charakter specyficznego rodzaju rekolekcji.

W przeciwieństwie do rekolekcji tradycyjnych, kursy biblijno-filozoficzne prowadzone są w formie warsztatów dyskusyjnych, a wybrane zagadnienie omawiane jest w świetle przyrodzonego rozumu ludzkiego (filozofia) oraz Objawienia Bożego (Biblia, teologia). Mottem dla tej formy rozważań stały się zaczerpnięte z Encykliki Św. Jana Pawła II Fides et ratio rozpoczynające ją słowa:

„Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek poznając Go i miłując mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie”.

Zespół prowadzący stanowią dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak, wykładowca filozofii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz o. dr Jan Bocian SVD, biblista. 

Wakacyjne Kursy Biblijno-Filozoficzne rozpoczynają się w czwartek. Jest to dzień przyjazdu i zaznajomienia się uczestników, zawiązania rekolekcyjnej wspólnoty, przekazania informacji organizacyjnych i konferencji wstępnej. Piątek i sobota oraz poniedziałek i wtorek są dniami wykładowymi, podczas których rozważane zagadnienie omawiane jest na dwóch konferencjach – teologicznej i filozoficznej. Zarezerwowany jest też czas na kuluarowe spotkanie w luźniejszej formie, pozwalające w swobodniejszy sposób przedyskutować rozważane na kursie zagadnienie.

Niedziela jest dniem integracyjnym, wspólnotowym. Zazwyczaj odbywa się wycieczka i zwiedzanie miejsc interesujących ze względów historycznych, bądź związanych z tematyką kursu. Obiad spożywamy w restauracjach, a kolacja ma charakter grilla bądź ogniska. Również tutaj można podjąć swobodne dyskusje dotyczące omawianych na kursie problemów. Środa to dzień zakończenia – podsumowania kursu i rozjazdu Uczestników.

Aby nie zatracić religijnego i rekolekcyjnego charakteru spotkań, uczestnicy spotyka∆ą się codziennie na wspólnej modlitwie brewiarzowej, Eucharystii i godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Głównym miejscem Wakacyjnych Kursów Biblijno-Filozoficznych jest Dom Misyjny św. Wojciecha w Pieniężnie. Z dziewięciu dotychczasowych kursów, pięć zostało zorganizowanych właśnie w pieniężnieńskim klasztorze (w latach 2016-2018, 2022-2023), jeden w Lipiu k. Białogardu (2014), jeden w werbistowskim klasztorze w Kleosinie (2015) oraz w skróconej edycji w werbistowskim domu w Zakopanem (również 2015). Jeden kurs odbył się w werbistowskim domu rekolekcyjnym w Budapeszcie (2019).

Dotychczas podczas kursów wakacyjnych omówiono następujące tematy:

  1. Odpowiedzialność za dobro wspólne powołaniem chrześcijan (2014)
  2. Wolność człowieka (2015)
  3. Śmierć – koniec, czy początek (2016)
  4. Świat ludzkich uczuć (2017)
  5. Prawo Boże i ludzkie (2018)
  6. Wiara a polityka (2019)
  7. «A cóż to jest prawda?» (J 18, 38) (2022)
  8. Wolność – mit czy rzeczywistość? (2023)

Podczas najbliższych planowanych kursów rekolekcyjnych pragniemy zaproponować do rozważenia następujące tematy:

  1. Jak żyć? – Księga Mądrości vs. filozofia grecka (kurs sylwestrowy, 30 XII 2023 – 2 I 2024, w Pieniężnie)
  2. «Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom» (Hbr 13, 9). Herezje i fałszywe prądy filozoficzne (kurs letni, 22-28 VIII 2024 w Pieniężnie)

Dokładniejsze dane na temat przyszłych kursów podamy w późniejszym czasie.

O. Jan Bocian SVD
Koordynator Apostolatu Biblijnego Polskiej Prowincji SVD