Wiadomości

POLSKA

Orszak Trzech Króli i rozesłanie Kolędników Misyjnych

6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego, po Mszy Świętej o godz. 9.30 z kościoła parafialnego w Chludowie wyruszył Orszak Trzech Króli.

W Orszaku kroczyli tegoroczni Kolędnicy Misyjni, werbiści z Domu MIsyjnego w Chludowie, ministranci, dzieci, rodzice i wiele osób starszych.

Nie pytam, dlaczego tu jesteś

"Nie pytam, dlaczego tu jesteś" - pod takim tytułem w najnowszym wydaniu Gościa Niedzielnego (nr 50/2017 z 17 grudnia 2017 roku) można znaleźć artykuł opisujący życie wietnamskich imigrantów mieszkających w Polsce oraz pracę werbistowskiego Centrum Migranta Fu Shenfu.

Krzysztof Błażyca rozmawia z Wietnamczykami, którzy opisują w jaki sposób dotarli do Polski, jakie były ich początki i jak radzą sobie obecnie.

Misjonarz na tropach muzyki indiańskiej

W piątek 24 listopada 2017 r. chyba po raz pierwszy Wydział  Teologiczny UAM w Poznaniu prezentował w takim stężeniu i natężeniu kulturę Indian Chiquitos, Guarani i Moxos zamieszkujących Amerykę Południową. A poprzez nią osobę wybitnego jej znawcy – o. prof. Piotra Nawrota, misjonarza werbisty z Poznania.

Jedną salę budynku przy ul Wieżowej 2/4 w Poznaniu wypełniła wystawa gigantycznego dorobku naukowo-badawczego o. prof. Piotra Nawrota SVD, wybitnego muzykologa i muzyka, dyrygenta i teologa, misjonarza pracującego w Boliwii oraz zdjęcia o. dra hab. Tomasza Szyszki SVD, misjologa z Warszawy, dokumentujące jego pracę.

Młodzież spotkała się z migrantami

Ojciec Święty w orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy pisze: „Każdy cudzoziemiec, który puka do naszych drzwi jest okazją do spotkania z Jezusem Chrystusem, utożsamiającym się z cudzoziemcem przyjętym lub odrzuconym każdej epoki”. Sytuację możemy odwrócić.

A czy my możemy być tymi, którzy pukają do drzwi migrantów, którzy już są w naszym kraju? Na taki pomysł wpadła pani Ewa Wrzeszczyńska, katechetka ze szkoły im. św. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku w woj. kujawsko-pomorskim.

O. Antoni Koszorz SVD uhonorowany medalem „Benemerenti”

13 listopada podczas Gali na Zamku Królewskim w Warszawie o. Antoni Koszorz SVD został uhonorowany medalem „Benemerenti in Opere Evangelizationis” za szczególne i wybitne zasługi w dziele misyjnym.

Uroczystość odbyła się z okazji 50. rocznicy działalności Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Oprócz o. Antoniego uhonorowano także 15 innych osób i instytucji.

Wakacje z Misjami 2017 - podsumowanie

Pod koniec sierpnia w Ocyplu zakończyła się 31. edycja werbistowskiej akcji Wakacje z Misjami. W tym roku przebiegała ona pod hasłem "Ochrzczeni - posłani".

Odbyło się 5 dziesięciodniowych turnusów: 2 podstawowe (9-15 lat), mini-warsztaty taneczne (9-15 lat), warsztaty teatralno-muzyczne (10-20 lat) i turnus dla młodzieży (14-18 lat).