Wakacje z Misjami 2017 - podsumowanie

Pod koniec sierpnia w Ocyplu zakończyła się 31. edycja werbistowskiej akcji Wakacje z Misjami. W tym roku przebiegała ona pod hasłem "Ochrzczeni - posłani".

Odbyło się 5 dziesięciodniowych turnusów: 2 podstawowe (9-15 lat), mini-warsztaty taneczne (9-15 lat), warsztaty teatralno-muzyczne (10-20 lat) i turnus dla młodzieży (14-18 lat).