Wiadomości

ŚWIAT MISYJNY

W Rosji rozpoczął się Rok Matki Słowa Bożego
-

W Rosji rozpoczął się Rok Matki Słowa Bożego

25 marca 2020 roku, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, ogłoszono w Rosji Rok Matki Słowa Bożego. Duży wkład w przygotowanie tego wydarzenia mają pracujący tam werbiści. Są między innymi autorami materiałów duszpasterskich, przybliżających znaczenie Biblii w życiu rodzinnym.

O Roku Matki Słowa Bożego i jego znaczeniu w życiu katolików na wschodzie opowiada o. Dariusz Pielak SVD, wieloletni misjonarz w Rosji.

Geneza ogłoszenia Roku Matki Słowa Bożego jest ciekawa - mówi o. Dariusz. - Otóż w Nazarecie, przy Bazylice Zwiastowania Pańskiego, znajdują się kopie obrazów Matki Bożej z różnych krajów świata. Ale nie tam ma obrazu z Rosji. W związku z tym episkopat Kościoła Katolickiego w Rosji podjął decyzję, żeby umieścić tam ikonę Matki Bożej Fatimskiej, której oryginał znajduje się w miejscowości Puszkin niedaleko St. Petersburga. Ale ponieważ Nazaret jest miejscem, gdzie "Słowo stało się ciałem", podjęto decyzję o przygotowaniu duchowym do tego wydarzenia nie tyle w duchu objawień fatimskich, lecz w duchu biblijnym – przyjęcia słowa Bożego, na wzór Maryi. Chodzi zatem o pogłębienie refleksji katolików w Rosji nad znaczeniem słowa Bożego w ich życiu.

Ikona Matki Boskiej Fatimskiej wybrana została nieprzypadkowo. Jak wyjaśnia o. Dariusz, w Rosji nie ma żadnego historycznego obrazu Matki Bożej, który byłby rozpoznawany i czczony przez wszystkich katolików, jak w Polsce obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, czy na Litwie – Ostrobramskiej. Rosja jest bogata w otaczane czcią ikony, ale są one związane z tradycją prawosławną. Dlatego biskupi zdecydowali się wybrać ikonę Matki Boskiej Fatimskiej. Mieli przy tym na uwadze znaczenie Fatimy zarówno dla katolików rosyjskich, jak i dla katolików na całym świecie, którzy często postrzegają Rosję właśnie przez pryzmat fatimskich objawień. Ważne jest również to, że wizerunek ten jest ikoną, co nie jest bez znaczenie dla chrześcijan na wschodzie Europy.

Ikona Matki Bożej Fatimskiej z miejscowości Puszkin

Niewątpliwą radością dla werbistów jest fakt, że w peregrynacji fatimskiej ikony podkreślany będzie przede wszystkim aspekt „nazaretański” - Matki Słowa. Ten aspekt życia Maryi ma głębokie podłoże teologiczne - mówi o. Pielak. - Papież Benedykt XVI w adhortacji „Verbum Domini” z 2010 roku wyjaśnia jej związek ze Słowem, które stało się ciałem i nazywa ją wprost Matką Słowa Bożego - Mater Verbi Dei [por. Verbum Domini, 27-28 – przyp. red.]. Bardzo pragniemy, żeby tajemnica przyjmowania słowa Bożego z wiarą stała się bliższa sercom wierzących i by wezwanie „Matka Słowa Bożego” zagościło głębiej i na dłużej w świadomości katolików.

Czy tak będzie? O. Dariusz przyznaje, że na tym etapie jeszcze trudno ocenić duszpasterski oddźwięk inicjatywy. Na pewno nie pomaga nam epidemia koronawirusa, która utrudnia zaplanowane działania duszpasterskie - wyjaśnia misjonarz. - Z konieczności trzeba będzie przejść raczej do sfery wirtualniej – internetu. Mamy jednak nadzieję, że z pomocą Bożej łaski wiele się uda, i że za rok, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, cała katolicka Rosja zbierze się sercem przy Matce Bożej w Nazarecie, gdzie w Bazylice Zwiastowania nastąpi odsłonięcie ikony Matki Bożej Fatimskiej i podkreślone zostanie, że Maryja właśnie tam stała się Matką Słowa Bożego.

Swego rodzaju kulminacją i owcem tego roku Matki Słowa dla Kościoła powszechnego może być ogłoszenie nowego święta. Otóż w związku z tymi obchodami Episkopat Rosji wystosował oficjalną prośbę do papieża Franciszka o ustanowienie 26 marca święta Maryi Matki Słowa Bożego. 

line blue1px300px start

O. Dariusz Pielak SVD pochodzi z miejscowości Kosumce na Mazowszu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1994 roku. Najpierw pracował w Hiszpanii i w Ameryce Łacińskiej, zaś od 2003 roku posługuje w Rosji. Jest proboszczem Parafii św. Olgi w Moskwie, a także wykładowcą Pisma Świętego w seminarium duchownym w Sankt Petersburgu.

Werbiści działają w krajach byłego Związku Radzieckiego od 1991 roku. Praca zaczęła się od miasta Baranowicze na Białorusi. W samej Rosji pracuje obecnie 27 misjonarzy z 6 narodowości (w tym 13 Polaków). Prowadzą oni domy misyjne i parafie w Moskwie, Sankt Petersburgu, Archangielsku, Jarosławliu, Wołogdzie, Tambowie, Wołgogradzie, Gwardiejsku (Obwód Kaliningradzki), w syberyjskim Irkucku oraz na tak zwanym Dalekim Wschodzie: w Czycie i w Błagowieszczeńsku.


Zobacz także:

Matka Słowa Bożego

Matka Słowa w ikonach