Wiadomości

ŚWIAT MISYJNY

XVIII Kapituła Generalna
Msza Św. inaugurująca XVIII Kapitułę Generalną (fot. SVD Nemi)

Rozpoczęła się XVIII Kapituła Generalna werbistów

17 czerwca w Nemi niedaleko Rzymu rozpoczęła się XVIII Kapituła Generalna Zgromadzenia Słowa Bożego. Obradom przyświecać będzie hasło: „Miłość Chrystusa przynagla nas (2 Kor 5,14). Zakorzenieni w Słowie, oddani Jego misji”.

W obradach Kapituły bierze udział 118 werbistów z prawem głosu oraz 14 obserwatorów, w tym 4 koordynatorów stref, 4 koordynatorów Generalatu, 2 siostry SSpS i 4 świeckich współpracowników.

Rozpoczynając XVII Kapitułę Generalną gromadzimy się pełni dziękczynienia przed Trójjedynym Bogiem i przynosimy Mu radości, nadzieje i problemy naszych współbraci i współpracowników misyjnych na całym świecie – powiedział w homilii o. Heinz Kulüke SVD, Przełożony Generalny,  podczas Mszy Św. inaugurującej Kapitułę. 

Wraz z naszym współpracownikami na wszystkich kontynentach jesteśmy zaproszeni, by zadać sobie dwa fundamentalne pytania: „czego Bóg chce od nas?” oraz „o co my możemy prosić Boga?” - mówił o. generał i wskazał kilka przykładów: pokój, sprawiedliwość, prawdomówność, autentyczność, zaangażowanie, pojednanie, przebaczenie, miłosierdzie, współczucie, uzdrowienie, sens i znaczenie, miłość, przyjaźń, prostota, wierność, wytrwałość, solidarność, nadzieja, nowe życie.

Kapituła Generalna odbywa się co 6 lat i jest najważniejszym ciałem ustawodawczym mogącym zmieniać Konstytucje i podejmować decyzje wiążące wszystkich członków Zgromadzenia. Jednym z podstawowych celów Kapituły jest wybór Przełożonego Generalnego i Zarządu Generalnego, który przewodził będzie zgromadzeniu przez kolejne 6 lat.

Zgodnie z Prawem Kanonicznym i Konstytucjami SVD w Kapitule uczestniczą delegaci wszystkich Prowincji i Regii Zgromadzenia, wybrani podczas obrad kapituł miejscowych, delegaci Generalatu i poszczególnych prowincji uczestniczący w obradach z urzędu, a także delegaci braci zakonnych oraz zaproszeni goście.

capitulo11Pierwsze spotkanie plenarne (fot. SVD Nemi)


59 - z tylu prowincji/regii/misji zgromadzenia pochodzą członkowie Kapituły

12 - liczba Polaków biorących udział w obradach (w tym 3 z Polskiej Prowincji, 4 z krajów europejskich, 3 z Australii i Oceanii, 2 z obu Ameryk)

22 - liczba osób z Europy (bez członków Generalatu)

15 - liczba osób z Afryki

35 - liczba osób z Azji

18 - liczba osób z Ameryki Płd.

11 - liczba osób z Ameryki Płn.

4 - liczba osób z Australii i Oceanii